Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 5 - 16.04.2008 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Projektu vadlīnijas "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātes ""Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumi
§ 2.1 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zaņas pagasta Kareļu ciemā
1-08/220/2008 Zaņas pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.2 Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/264/2008 Nīkrāces pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.3 Ūdens saimniecības attīstība Svitenes pagasta ”Tīrumu” mazciemā
1-08/229/2008 Svitenes pagasta padome
Piešķirt - 11 240.69 €
§ 2.4 Atdzelžošanas stacijas „Ziedoņi” izbūve
1-08/211/2008 Rundāles pagasta padome
Piešķirt - 5 783.97 €
§ 2.5 Atdzelžošanas stacijas Pilsrundāles ciemats 2 izbūve
1-08/209/2008 Rundāles pagasta padome
Piešķirt - 8 466.09 €
§ 2.6 Atdzelžošanas stacijas „Punslavas” izbūve
1-08/208/2008 Rundāles pagasta padome
Piešķirt - 6 787.10 €
§ 2.7 Kalkūnes pagasta Randenes ciema atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija
1-08/58/2008 Kalkūnes pagasta padome
Piešķirt - 11 394.36 €
§ 2.8 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija Vecvārkavā
1-08/71/2008 Vārkavas novada dome
Noraidīt
§ 2.9 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Valkas raj. Plāņu pag. Plāņu ciematā, veicot urbuma rekonstrukciju un ūdens atdzelžošanas pasākumus
1-08/205/2008 Plāņu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.10 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zlēku pagasta Zlēku ciemā
1-08/108/2008 Zlēku pagasta padome
Piešķirt - 6 627.74 €
§ 2.11 Dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā
1-08/225/2008 Dāviņu pagasta padome
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 2.12 Atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Vārkavas pagasta Vārkavas ciemā
1-08/163/2008 Vārkavas pagasta padome
Piešķirt - 19 581.56 €
§ 2.13 Atdzelžošanas stacijas būvniecība Šķilbēnu pagasta Rekovas ciemā.
1-08/191/2008 Šķilbēnu pagasta padome
Piešķirt - 10 631.70 €
§ 2.14 Atdzelžošanas stacijas būvniecība Šķilbēnu pagasta Upītes ciemā
1-08/190/2008 Šķilbēnu pagasta padome
Piešķirt - 12 660.71 €
§ 2.15 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zaņas pagasta Baltaiskrogs ciemā
1-08/222/2008 Zaņas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.16 Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Aizputes pagasts ciematā „Kūdras”.
1-08/19/2008 Aizputes pagasta padome
Piešķirt - 12 151.33 €
§ 2.17 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas un jauna artēziskā urbuma ierīkošana Cēsu rajona Veselavas pagasta ciemā Bērzkrogs
1-08/134/2008 Veselavas pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.18 Ūdenssaimniecības sistēmas uzlabošana Mazzalves pagasta Ērberģes ciemā
1-08/103/2008 Mazzalves pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.19 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pagasta Blukās
1-08/154/2008 Jaunsvirlaukas pagasta padome
Piešķirt - 14 299.86 €
§ 2.20 Vircavas pagasta Oglaines ciema ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts
1-08/105/2008 Vircavas pagasta padome
Piešķirt - 16 556.54 €
§ 2.21 Degoles pagasta Vienības ciema dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana
1-08/122/2008 Degoles pagasta padome
Piešķirt - 11 126.86 €
§ 2.22 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Vaives pagasta Rīdzenes ciemā
1-08/172/2008 Vaives pagasta padome
Piešķirt - 16 933.60 €
§ 2.23 Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība Birzgalē
1-08/171/2008 Birzgales pagasta padome
Piešķirt - 20 987.36 €
§ 2.24 Atdzelžošanas stacijas būvniecība ūdensapgādes objektā „Robežnieki” Robežnieku pagastā Krāslavas rajona.
1-08/254/2008 Robežnieku pagasta padome
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.25 Ūdenssaimniecības sakārtošana Strupļu ciemā Rēzeknes rajona Sokolku pagastā
1-08/240/2008 Sokolku pagasta padome
Noraidīt
§ 2.26 Ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Ķūļciema pagasta Ķūlciemā
1-08/234/2008 Ķūļciema pagasta padome
Noraidīt
§ 2.27 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Jūrkalnes ciemā
1-08/195/2008 Jūrkalnes pagasta padome
Konceptuāli atbalstīt - 12 600.95 €
§ 2.28 Laidu pagasta Valtaiķu ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/100/2008 Laidu pagasta padome
Konceptuāli atbalstīt - 11 382.97 €
§ 2.29 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Jēkabpils rajona Zasas pagasta Liepu un Akmeņāru ciemos
1-08/255/2008 Zasas pagasta padome
Konceptuāli atbalstīt - 14 793.60 €
§ 2.30 Laidu pagasta Vangas ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/101/2008 Laidu pagasta padome
Konceptuāli atbalstīt - 10 813.83 €
§ 2.31 Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija Preiļu rajona Riebiņu pagasta Riebiņu ciemata „Dārziņielā”
1-08/110/2008 Riebiņu novada dome
Noraidīt
§ 2.32 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Pildas ciemā
1-08/94/2008 Pildas pagasta padome
Konceptuāli atbalstīt - 21 314.62 €
§ 2.33 Īvandes ciema dzeramā ūdens atdzelžošanas un attīrīšanas iekārtas uzstādīšana
1-08/97/2008 Īvandes pagasta padome
Atlikt
§ 2.34 Dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšana Medzes pagasta Tāšu ciemā ūdensgūtnē „Parku ūdenstornis”
1-08/72/2008 Medzes pagasta padome
Atlikt
§ 2.35 Atdzelžošanas stacijas būvniecība un iekārtu uzstādīšana Skaistas pagasta Skaistas ciemā
1-08/228/2008 Skaistas pagasta padome
Atlikt
§ 2.36 Valmieras pagasta „Jeri” atdzelžošanas stacijas izbūve
1-08/50/2008 Valmieras pagasta padome
Atlikt
§ 2.37 Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana un regulēšana Brocēnu novada Brocēnu lauku teritorijā Emburgā.
1-08/156/2008 Brocēnu siltums
Atlikt
§ 2.38 „Atdzelzošanas stacijas būvniecība Vecsalienas pagasta Červonkas ciemā”
1-08/124/2008 Vecsalienas pagasta padome
Atlikt
§ 2.39 Nīkrāces pagasta Lēnu ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/265/2008 Nīkrāces pagasta padome
Atlikt
§ 2.40 Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija Preiļu rajona Stabulnieku pagasta Stabulnieku ciematā
1-08/112/2008 Riebiņu novada dome
Atlikt
§ 2.41 Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Ziru pagasta ūdensapgādes artēziskajam urbumam “Centrs”Ziru ciemā
1-08/147/2008 Ziru pagasta padome
Atlikt
§ 2.42 Ūdens sagatavošanas stacija Jumurdas pagasta Jumurdas ciemā
1-08/226/2008 Ērgļu novada dome
Atlikt
§ 2.43 Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Ķoņu pagasta Avotu artēziskajam urbumam
1-08/74/2008 Ķoņu pagasta padome
Atlikt
§ 2.44 Zantes ūdens atdzelžotavas stacijas ēkas projektēšana un būvniecība
1-08/213/2008 Zantes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.45 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Skaistkalnes pagasta ūdens apgādes sistēmai „Priežkalni”
1-08/76/2008 Skaistkalnes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.46 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība c.Kriškalni, Aiviekstes pagastā, Aizkraukles rajonā
1-08/96/2008 Aiviekstes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.47 Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana un regulēšana Brocēnu novada Brocēnu lauku teritorijā Oškalnos
1-08/158/2008 Brocēnu siltums
Noraidīt
§ 2.48 Tehniskā projekta izstrāde, atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana, regulēšana un paredzētās atdzelžošanas stacijas ēkas rekonstrukcija Brocēnu novada Gaiķu pagasta Satiķos
1-08/161/2008 Brocēnu novada dome
Noraidīt
§ 2.49 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Straupes pagasta apdzīvotā vietā Plācis
1-08/117/2008 Straupes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.50 Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Vecpils pagasta Vecpils ciemā
1-08/51/2008 Vecpils pagasta padome
Noraidīt
§ 2.51 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Gulbenes rajona Līgo pagasta Līgo ciematā, veicot urbuma rekonstrukciju un ūdens atdzelžošanas pasākumus
1-08/179/2008 Līgo pagasta padome
Noraidīt
§ 2.52 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Alūksnes rajona Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciematā, veicot urbuma rekonstrukciju un ūdens atdzelžošanas pasākumus
1-08/178/2008 Mārkalnes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.53 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Vijciema pagastā
1-08/60/2008 Vijciema pagasta padome
Noraidīt
§ 2.54 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Limbažu pagasta Lādes ciemā
1-08/73/2008 Limbažu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.55 Dzeramā ūdens sagatavošanas kvalitātes uzlabošana Tukuma rajona Viesatu pagasta Viesatu ciemā
1-08/168/2008 Viesatu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.56 Laidu pagasta Sermītes ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/99/2008 Laidu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.57 Laidu pagasta Laidu ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/98/2008 Laidu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.58 Dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšana Medzes pagasta Ievkalnu ciemā
1-08/67/2008 Medzes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.59 Atdzelžošanas stacijas iegāde un uzstādīšana Kārķu pagasta Kārķu ciemā
1-08/230/2008 Kārķu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.60 Atdzelžošanas stacijas būvniecība ūdensapgādes objektā „Mihalova” Robežnieku pagastā Krāslavas rajona.
1-08/257/2008 Robežnieku pagasta padome
Noraidīt
§ 2.61 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pagasta Vecsvirlaukas ciematā
1-08/153/2008 Jaunsvirlaukas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.62 Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija Preiļu rajona Silajāņu pagasta Silajāņu ciematā
1-08/113/2008 Riebiņu novada dome
Noraidīt
§ 2.63 Atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Gailīšu pagasta Pācē
1-08/169/2008 Gailīšu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.64 Atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Gailīšu pagasta Brunavišķos
1-08/170/2008 Gailīšu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.65 Dzeramā ūdens atdzelžošanas vietas izbūve un sagatavošanas iekārtu uzstādīšana Virbu pagasta Jaunpagasta ciemā
1-08/250/2008 Virbu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.66 “Ūdens atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija Ģibuļu pagasta Spāres ciemā”
1-08/244/2008 Ģibuļu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.67 “Ūdens atdzelžošanas iekārtu jaunbūve Talsu rajona Ģibuļu pagasta Pastendes ciemā”
1-08/246/2008 Ģibuļu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.68 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zūru ciematā
1-08/106/2008 Vārves pagasta padome
Noraidīt
§ 2.69 Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana, regulēšana un paredzētās atdzelžošanas stacijas ēkas renovācija Brocēnu novada Blīdenes ciemā
1-08/157/2008 Brocēnu siltums
Noraidīt
§ 2.70 Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana, regulēšana un paredzētās atdzelžošanas stacijas ēkas renovācija Brocēnu novada Remtes ciemā
1-08/155/2008 Brocēnu siltums
Noraidīt
§ 2.71 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīcā”
1-08/111/2008 Dobeles un apkārtnes slimnīca, BO SIA
Noraidīt
§ 2.72 Tebras ciema dzeramā ūdens uzlabošanas pasākumi
1-08/115/2008 Kazdangas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.73 Boju ciema dzeramā ūdens uzlabošanas pasākumi
1-08/116/2008 Kazdangas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.74 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Stalīdzānu ciematā Barkavas pagastā
1-08/126/2008 Barkavas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.75 Jelgavas rajona, Lielplatones ūdenssaimniecības projekts
1-08/121/2008 Lielplatones pagasta padome
Noraidīt
§ 2.76 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Meņģeles pagastā
1-08/198/2008 Meņģeles pagasta padome
Noraidīt
§ 2.77 Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Staburaga pagasta Staburaga ciemā
1-08/253/2008 Staburaga pagasta padome
Noraidīt
§ 2.78 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Alūksnes rajona Ilzenes pagasta Jaunzemu ciematā.
1-08/201/2008 Ilzenes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.79 Atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Gailīšu pagasta Mūsas ciemā pie Mālnieku ūdenstorņa
1-08/192/2008 Gailīšu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.80 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Balvu rajona, Vecumu pagasta Borisovas ciemā, veicot urbuma rekonstrukciju, ūdenstorņa renovāciju un ūdens atdzelžošanas pasākumus.
1-08/175/2008 Vecumu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.81 Atdzelžošanas stacijas ierīkošana Piltenes pašvaldībā dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai iedzīvotājiem.
1-08/231/2008 Piltenes pilsētas dome
Noraidīt
§ 2.82 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Vārves ciematā
1-08/107/2008 Vārves pagasta padome
Noraidīt
§ 2.83 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Alūksnes rajona Ilzenes pagasta Muižā.
1-08/207/2008 Ilzenes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.84 Ūdenssaimniecības attīstība Strazdes pagasta Strazdes ciemā 1.kārta
1-08/216/2008 Strazdes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.85 Tehniskā projekta izstrāde, atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana, regulēšana un paredzētās atdzelžošanas stacijas ēkas rekonstrukcija Brocēnu novada Gaiķu pamatskolā
1-08/160/2008 Brocēnu novada dome
Noraidīt
§ 2.86 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Valkas rajona Sedas pilsētā, veicot ūdenstorņa renovāciju.
1-08/206/2008 Sedas pilsētas dome
Noraidīt
§ 2.87 Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas uzstādīšana Brunavas pagasta Ērgļu ciemā
1-08/247/2008 Brunavas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.88 Dzeramā ūdens atdzelzošanas stacijas ierīkošana Subatē , ciematā „Baltmuiža”
1-08/182/2008 Subates pilsētas dome
Noraidīt
§ 2.89 Tehniskā projekta izstrāde, atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana, regulēšana un paredzētās atdzelžošanas stacijas ēkas rekonstrukcija Brocēnu novada Gaiķu pagasta Gaiķu ciemā
1-08/159/2008 Brocēnu novada dome
Noraidīt
§ 2.90 Dzeramā ūdens sagatavošanas kvalitātes uzlabošana Tukuma rajona Jaunpils pagasta Struteles ciemā
1-08/75/2008 Pašvaldības SIA "Jaunpils KS"
Noraidīt
Projektu vadlīnijas "Vides izglītība un audzināšana" aktivitātes "KONKURSU ORGANIZĒŠANA" projektu iesniegumi
§ 3.1 Jūrmalas 10. Vides pētnieku konkurss
1-08/530/2008 Slokas pamatskola
Piešķirt - 762.66 €
§ 3.2 Nāc un izzini, izpēti, sajūti „Brakus”
1-08/313/2008 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
Piešķirt - 3 158.78 €
§ 3.3 Izmantosim enerģiju lietderīgi, nesildīsim Planētu!
1-08/688/2008 Viļānu pilsētas dome
Piešķirt - 840.92 €
§ 3.4 Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”
1-08/633/2008 Bērnu vides skola
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 3.5 Vides izglītības un labiekārtošanas iniciatīvu konkurss topošajā Krāslavas novadā
1-08/572/2008 Krāslavas novada dome
Noraidīt
§ 3.6 Vides draudzīga iepakojuma lietošanas veicināšana Latvijā
1-08/394/2008 Latvijas Iepakojuma asociācija
Noraidīt
§ 3.7 Latvijas vispārizglītojošajām skolu konkursa „Ko tu zini par baterijām un ko tu vari darīt, lai novērstu to kaitīgo ietekmi uz vidi!” organizēšana
1-08/456/2008 Latvijas Zaļā josta
Piešķirt - 8 514.46 €
§ 3.8 „Domāsim videi draudzīgi”
1-08/498/2008 Talsu ģimnāzija
Piešķirt - 6 885.28 €
§ 3.9 DABAS PĒTNIEKS
1-08/640/2008 Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Piešķirt - 7 223.92 €
§ 3.10 „No Rūjas līdz Jūrai -2”
1-08/673/2008 Ķoņu kalna dzīves skola
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.11 Videi Draudzīgākais tirgotājs 2008
1-08/487/2008 Latvijas Tirgotāju asociācija
Piešķirt - 7 462.96 €
§ 3.12 Daba – mūsu sirdīs
1-08/627/2008 Seces pagasta padome
Noraidīt
§ 3.13 Jauniešu integrēšana vides aizsardzības jautājumu risināšanā
1-08/669/2008 Ogres televīzija
Noraidīt
§ 3.14 Melnā stārķa konkurss Salidosim, draugi!
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 3.15 Veselava caur fotoobjektīvu
1-08/501/2008 Jaunatnes vīzija
Noraidīt
§ 3.16 Plakātu konkurss „Tavas pēdas uz Zemes”
1-08/448/2008 Vides Vārds
Noraidīt
§ 3.17 "Dzīvosim un saimniekosim videi draudzīgā veidā"
1-08/526/2008 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome
Noraidīt
§ 3.18 Vides dizaina projektu konkurss „Ar domu par sakoptu rītdienu!”
1-08/464/2008 Izglītības un atpūtas biedrība "Ozolaine"
Noraidīt
§ 3.19 Krāslavas rajona fotokonkursa 2008 organizēšana
1-08/596/2008 Krāslavas rajona padome
Noraidīt
§ 3.20 Jēkabpils pilsētas daiļdārzu konkurss
1-08/689/2008 Jēkabpils pilsētas dome
Noraidīt
§ 3.21 MANAS MĀJAS IR VIDZEMES JŪRMALĀ
1-08/540/2008 Liepupes pagasta padome
Noraidīt
§ 3.22 Tuvu dabai, tuvu skolai!
1-08/461/2008 Latvijas Lauku forums
Noraidīt
Par izmaiņām projektu īstenošanā un projektu īstenošanas termiņa pagarinājumu
§ 4.1 Latvijas ainava – Latvijas nacionālais lepnums
1-08/642/2006 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.2 Rāznas nacionālā parka ainavu ekoloģiskā plāna izstrāde
1-08/255/2007 Rāznas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 2 988.03 €
§ 4.3 Dabas resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Rāznas nacionālā parka pārraudzībā esošajās teritorijās
1-08/257/2007 Rāznas nacionālā parka administrācija
Piešķirt
§ 4.4 Atdzelžošanas stacijas būvniecība Demenes pagasta Jāņuciemā
1-08/784/2006 Demenes pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.5 Piesārņotās teritorijas platības un piesārņojuma avota noteikšana
1-08/233/2007 Suntažu pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.6 Aizsargājamo ainavu apvidus “Kaučers” dabas aizsardzības plāna izveide 2. posms
1-08/613/2006 Riebiņu novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.7 Ūdensapgādes sistēmas uzlabošana Sutru pagasta Sutru ciemā
1-08/778/2006 Sutru pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 5.1 Videi draudzīga un veselīga dzīvesveida popularizācija Vides ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbinieku vidū .
1-08/732/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 25 611.69 €
§ 5.2 Vides aizsardzības kontroles institūciju ierēdņu apmācības vizītes darba kvalitātes paaugstināšanai un sadarbības veicināšanai starp Baltijas un Ziemeļvalstīm
1-08/735/2008 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 5.3 Latvijas- Lietuvas vides institūciju sadarbības pasākumi vienotas pieejas veidošanā pārrobežu un citu piesārņojuma novēršanā
1-08/733/2008 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 5.4 Gruntsūdens kvalitātes noteikšana krāsas pigmenta noplūdes areālā Ogrē, Baldones ielā
1-08/728/2008 Vides konsultāciju birojs, SIA
Piešķirt - 3 285.41 €
§ 5.5 Dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas parkam "Doles sala", dabas liegumam "Babītes ezers" un dabas liegumam "Kaļķupes ieleja"
1-08/120/2008 ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Atlikt
§ 5.6 Projekta Pēdas talkas Latvijā
1-08/730/2008 Latvijas Olimpiešu klubs
Piešķirt - 10 813.83 €
§ 5.7 Zaļais velomaratons – Barona taka
1-08/729/2008 Latvijas Olimpiešu klubs
Noraidīt
§ 5.8 Par projekta "Dabas grāmata" līgumu par projekta finansēšanas izpildes kārtību.
Pieņemt zināšanai
§ 5.9 TV reklāmas filmas un radio reklāmas „Kampaņa par kāpu izbraukāšanas aizliegumu” ietvaros izstrāde
1-08/694/2008 Krivms Studija
Noraidīt
§ 5.10 Valmieras pagasta „Jeri” attīrīšanas iekārtu izbūve
1-08/49/2008 Valmieras pagasta padome
Noraidīt
§ 5.11 „Zilā karoga” pieredzes Latvijā nodošana Krimas Autonomajai Republikai (Ukraina)
1-08/273/2008 Vides projekti, valsts SIA
Pieņemt zināšanai
§ 5.12 Attīstības sadarbības veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijā bioloģiskās daudzveidības un dabas aizsardzības jomā
1-08/272/2008 Vides projekti, valsts SIA
Pieņemt zināšanai
§ 5.13 Par Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas vēstuli