Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 3 - 10.03.2008 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par izmaiņām Fonda apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" līdzekļu izlietojuma programmā 2008.gadam
Projektu vadlīnijas "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātes ""Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumi
§ 2.1 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Pampāļu pagastā
1-08/114/2008 Pampāļu pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.2 Atdzelžošanas stacijas būvniecība Demenes pagasta c. Kumbuļi
1-08/56/2008 Demenes pagasta padome
Piešķirt - 19 920.21 €
§ 2.3 Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu būvniecība Ludzas rajona Salnavas pagasta ciemā Salnava
1-08/217/2008 Salnavas pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.4 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Madlienas ciemā
1-08/188/2008 Madlienas pagasta pašvaldība
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.5 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Balgales pagastā
1-08/224/2008 Balgales pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.6 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Lūznavas ciematā
1-08/68/2008 Lūznavas pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.7 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zaņas pagasta Kareļu ciemā
1-08/220/2008 Zaņas pagasta padome
Atlikt
§ 2.8 Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/264/2008 Nīkrāces pagasta padome
Atlikt
§ 2.9 Ūdens saimniecības attīstība Svitenes pagasta ”Tīrumu” mazciemā
1-08/229/2008 Svitenes pagasta padome
Atlikt
§ 2.10 Atdzelžošanas stacijas „Ziedoņi” izbūve
1-08/211/2008 Rundāles pagasta padome
Atlikt
§ 2.11 Atdzelžošanas stacijas Pilsrundāles ciemats 2 izbūve
1-08/209/2008 Rundāles pagasta padome
Atlikt
§ 2.12 Atdzelžošanas stacijas „Punslavas” izbūve
1-08/208/2008 Rundāles pagasta padome
Atlikt
§ 2.13 Kalkūnes pagasta Randenes ciema atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija
1-08/58/2008 Kalkūnes pagasta padome
Atlikt
§ 2.14 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija Vecvārkavā
1-08/71/2008 Vārkavas novada dome
Atlikt
§ 2.15 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Valkas raj. Plāņu pag. Plāņu ciematā, veicot urbuma rekonstrukciju un ūdens atdzelžošanas pasākumus
1-08/205/2008 Plāņu pagasta padome
Atlikt
§ 2.16 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zlēku pagasta Zlēku ciemā
1-08/108/2008 Zlēku pagasta padome
Atlikt
§ 2.17 Dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā
1-08/225/2008 Dāviņu pagasta padome
Atlikt
§ 2.18 Atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Vārkavas pagasta Vārkavas ciemā
1-08/163/2008 Vārkavas pagasta padome
Atlikt
§ 2.19 Atdzelžošanas stacijas būvniecība Šķilbēnu pagasta Rekovas ciemā.
1-08/191/2008 Šķilbēnu pagasta padome
Atlikt
§ 2.20 Atdzelžošanas stacijas būvniecība Šķilbēnu pagasta Upītes ciemā
1-08/190/2008 Šķilbēnu pagasta padome
Atlikt
§ 2.21 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zaņas pagasta Baltaiskrogs ciemā
1-08/222/2008 Zaņas pagasta padome
Atlikt
§ 2.22 Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Aizputes pagasts ciematā „Kūdras”.
1-08/19/2008 Aizputes pagasta padome
Atlikt
§ 2.23 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas un jauna artēziskā urbuma ierīkošana Cēsu rajona Veselavas pagasta ciemā Bērzkrogs
1-08/134/2008 Veselavas pagasta padome
Atlikt
§ 2.24 Ūdenssaimniecības sistēmas uzlabošana Mazzalves pagasta Ērberģes ciemā
1-08/103/2008 Mazzalves pagasta padome
Atlikt
§ 2.25 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pagasta Blukās
1-08/154/2008 Jaunsvirlaukas pagasta padome
Atlikt
§ 2.26 Vircavas pagasta Oglaines ciema ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts
1-08/105/2008 Vircavas pagasta padome
Atlikt
§ 2.27 Degoles pagasta Vienības ciema dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana
1-08/122/2008 Degoles pagasta padome
Atlikt
§ 2.28 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Vaives pagasta Rīdzenes ciemā
1-08/172/2008 Vaives pagasta padome
Atlikt
§ 2.29 Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība Birzgalē
1-08/171/2008 Birzgales pagasta padome
Atlikt
§ 2.30 Atdzelžošanas stacijas būvniecība ūdensapgādes objektā „Robežnieki” Robežnieku pagastā Krāslavas rajona.
1-08/254/2008 Robežnieku pagasta padome
Atlikt
§ 2.31 Ūdenssaimniecības sakārtošana Strupļu ciemā Rēzeknes rajona Sokolku pagastā
1-08/240/2008 Sokolku pagasta padome
Atlikt
§ 2.32 Ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Ķūļciema pagasta Ķūlciemā
1-08/234/2008 Ķūļciema pagasta padome
Atlikt
§ 2.33 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Jūrkalnes ciemā
1-08/195/2008 Jūrkalnes pagasta padome
Atlikt
§ 2.34 Laidu pagasta Valtaiķu ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/100/2008 Laidu pagasta padome
Atlikt
§ 2.35 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Jēkabpils rajona Zasas pagasta Liepu un Akmeņāru ciemos
1-08/255/2008 Zasas pagasta padome
Atlikt
§ 2.36 Laidu pagasta Vangas ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/101/2008 Laidu pagasta padome
Atlikt
§ 2.37 Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija Preiļu rajona Riebiņu pagasta Riebiņu ciemata „Dārziņielā”
1-08/110/2008 Riebiņu novada dome
Atlikt
§ 2.38 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Pildas ciemā
1-08/94/2008 Pildas pagasta padome
Atlikt
§ 2.39 Īvandes ciema dzeramā ūdens atdzelžošanas un attīrīšanas iekārtas uzstādīšana
1-08/97/2008 Īvandes pagasta padome
Atlikt
§ 2.40 Dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšana Medzes pagasta Tāšu ciemā ūdensgūtnē „Parku ūdenstornis”
1-08/72/2008 Medzes pagasta padome
Atlikt
§ 2.41 Atdzelžošnas stacijas būvniecība un iekārtu uzstādīšana Skaistas pagasta Skaistas ciemā
1-08/228/2008 Skaistas pagasta padome
Atlikt
§ 2.42 Valmieras pagasta „Jeri” atdzelžošanas stacijas izbūve
1-08/50/2008 Valmieras pagasta padome
Atlikt
§ 2.43 Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana un regulēšana Brocēnu novada Brocēnu lauku teritorijā Emburgā.
1-08/156/2008 Brocēnu siltums
Atlikt
§ 2.44 „Atdzelzošanas stacijas būvniecība Vecsalienas pagasta Červonkas ciemā”
1-08/124/2008 Vecsalienas pagasta padome
Atlikt
§ 2.45 Nīkrāces pagasta Lēnu ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/265/2008 Nīkrāces pagasta padome
Atlikt
§ 2.46 Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija Preiļu rajona Stabulnieku pagasta Stabulnieku ciematā
1-08/112/2008 Riebiņu novada dome
Atlikt
§ 2.47 Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Ziru pagasta ūdensapgādes artēziskajam urbumam “Centrs”Ziru ciemā
1-08/147/2008 Ziru pagasta padome
Atlikt
§ 2.48 Ūdens sagatavošanas stacija Jumurdas pagasta Jumurdas ciemā
1-08/226/2008 Ērgļu novada dome
Atlikt
§ 2.49 Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Ķoņu pagasta Avotu artēziskajam urbumam
1-08/74/2008 Ķoņu pagasta padome
Atlikt
§ 2.50 Zantes ūdens atdzelžotavas stacijas ēkas projektēšana un būvniecība
1-08/213/2008 Zantes pagasta padome
Atlikt
§ 2.51 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi Skaistkalnes pagasta ūdens apgādes sistēmai „Priežkalni”
1-08/76/2008 Skaistkalnes pagasta padome
Atlikt
§ 2.52 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība c.Kriškalni, Aiviekstes pagastā, Aizkraukles rajonā
1-08/96/2008 Aiviekstes pagasta padome
Atlikt
§ 2.53 Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana un regulēšana Brocēnu novada Brocēnu lauku teritorijā Oškalnos
1-08/158/2008 Brocēnu siltums
Atlikt
§ 2.54 Tehniskā projekta izstrāde, atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana, regulēšana un paredzētās atdzelžošanas stacijas ēkas rekonstrukcija Brocēnu novada Gaiķu pagasta Satiķos
1-08/161/2008 Brocēnu novada dome
Atlikt
§ 2.55 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Straupes pagasta apdzīvotā vietā Plācis
1-08/117/2008 Straupes pagasta padome
Atlikt
§ 2.56 Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Vecpils pagasta Vecpils ciemā
1-08/51/2008 Vecpils pagasta padome
Atlikt
§ 2.57 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Gulbenes rajona Līgo pagasta Līgo ciematā, veicot urbuma rekonstrukciju un ūdens atdzelžošanas pasākumus
1-08/179/2008 Līgo pagasta padome
Atlikt
§ 2.58 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Alūksnes rajona Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciematā, veicot urbuma rekonstrukciju un ūdens atdzelžošanas pasākumus
1-08/178/2008 Mārkalnes pagasta padome
Atlikt
§ 2.59 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Vijciema pagastā
1-08/60/2008 Vijciema pagasta padome
Atlikt
§ 2.60 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Limbažu pagasta Lādes ciemā
1-08/73/2008 Limbažu pagasta padome
Atlikt
§ 2.61 Dzeramā ūdens sagatavošanas kvalitātes uzlabošana Tukuma rajona Viesatu pagasta Viesatu ciemā
1-08/168/2008 Viesatu pagasta padome
Atlikt
§ 2.62 Laidu pagasta Sermītes ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/99/2008 Laidu pagasta padome
Atlikt
§ 2.63 Laidu pagasta Laidu ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/98/2008 Laidu pagasta padome
Atlikt
§ 2.64 Dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšana Medzes pagasta Ievkalnu ciemā
1-08/67/2008 Medzes pagasta padome
Atlikt
§ 2.65 Atdzelžošanas stacijas iegāde un uzstādīšana Kārķu pagasta Kārķu ciemā
1-08/230/2008 Kārķu pagasta padome
Atlikt
§ 2.66 Atdzelžošanas stacijas būvniecība ūdensapgādes objektā „Mihalova” Robežnieku pagastā Krāslavas rajona.
1-08/257/2008 Robežnieku pagasta padome
Atlikt
§ 2.67 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pagasta Vecsvirlaukas ciematā
1-08/153/2008 Jaunsvirlaukas pagasta padome
Atlikt
§ 2.68 Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija Preiļu rajona Silajāņu pagasta Silajāņu ciematā
1-08/113/2008 Riebiņu novada dome
Atlikt
§ 2.69 Atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Gailīšu pagasta Pācē
1-08/169/2008 Gailīšu pagasta padome
Atlikt
§ 2.70 Atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Gailīšu pagasta Brunavišķos
1-08/170/2008 Gailīšu pagasta padome
Atlikt
§ 2.71 Dzeramā ūdens atdzelžošanas vietas izbūve un sagatavošanas iekārtu uzstādīšana Virbu pagasta Jaunpagasta ciemā
1-08/250/2008 Virbu pagasta padome
Atlikt
§ 2.72 “Ūdens atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija Ģibuļu pagasta Spāres ciemā”
1-08/244/2008 Ģibuļu pagasta padome
Atlikt
§ 2.73 “Ūdens atdzelžošanas iekārtu jaunbūve Talsu rajona Ģibuļu pagasta Pastendes ciemā”
1-08/246/2008 Ģibuļu pagasta padome
Atlikt
§ 2.74 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zūru ciematā
1-08/106/2008 Vārves pagasta padome
Atlikt
§ 2.75 Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana, regulēšana un paredzētās atdzelžošanas stacijas ēkas renovācija Brocēnu novada Blīdenes ciemā
1-08/157/2008 Brocēnu siltums
Atlikt
§ 2.76 Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana, regulēšana un paredzētās atdzelžošanas stacijas ēkas renovācija Brocēnu novada Remtes ciemā
1-08/155/2008 Brocēnu siltums
Atlikt
§ 2.77 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīcā”
1-08/111/2008 Dobeles un apkārtnes slimnīca, BO SIA
Atlikt
§ 2.78 Tebras ciema dzeramā ūdens uzlabošanas pasākumi
1-08/115/2008 Kazdangas pagasta padome
Atlikt
§ 2.79 Boju ciema dzeramā ūdens uzlabošanas pasākumi
1-08/116/2008 Kazdangas pagasta padome
Atlikt
§ 2.80 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Stalīdzānu ciematā Barkavas pagastā
1-08/126/2008 Barkavas pagasta padome
Atlikt
§ 2.81 Jelgavas rajona, Lielplatones ūdenssaimniecības projekts
1-08/121/2008 Lielplatones pagasta padome
Atlikt
§ 2.82 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Meņģeles pagastā
1-08/198/2008 Meņģeles pagasta padome
Atlikt
§ 2.83 Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Staburaga pagasta Staburaga ciemā
1-08/253/2008 Staburaga pagasta padome
Atlikt
§ 2.84 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Alūksnes rajona Ilzenes pagasta Jaunzemu ciematā.
1-08/201/2008 Ilzenes pagasta padome
Atlikt
§ 2.85 Atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana Gailīšu pagasta Mūsas ciemā pie Mālnieku ūdenstorņa
1-08/192/2008 Gailīšu pagasta padome
Atlikt
§ 2.86 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Balvu rajona, Vecumu pagasta Borisovas ciemā, veicot urbuma rekonstrukciju, ūdenstorņa renovāciju un ūdens atdzelžošanas pasākumus.
1-08/175/2008 Vecumu pagasta padome
Atlikt
§ 2.87 Atdzelžošanas stacijas ierīkošana Piltenes pašvaldībā dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai iedzīvotājiem.
1-08/231/2008 Piltenes pilsētas dome
Atlikt
§ 2.88 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Vārves ciematā
1-08/107/2008 Vārves pagasta padome
Atlikt
§ 2.89 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Alūksnes rajona Ilzenes pagasta Muižā.
1-08/207/2008 Ilzenes pagasta padome
Atlikt
§ 2.90 Ūdenssaimniecības attīstība Strazdes pagasta Strazdes ciemā 1.kārta
1-08/216/2008 Strazdes pagasta padome
Atlikt
§ 2.91 Tehniskā projekta izstrāde, atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana, regulēšana un paredzētās atdzelžošanas stacijas ēkas rekonstrukcija Brocēnu novada Gaiķu pamatskolā
1-08/160/2008 Brocēnu novada dome
Atlikt
§ 2.92 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Valkas rajona Sedas pilsētā, veicot ūdenstorņa renovāciju.
1-08/206/2008 Sedas pilsētas dome
Atlikt
§ 2.93 Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas uzstādīšana Brunavas pagasta Ērgļu ciemā
1-08/247/2008 Brunavas pagasta padome
Atlikt
§ 2.94 Dzeramā ūdens atdzelzošanas stacijas ierīkošana Subatē , ciematā „Baltmuiža”
1-08/182/2008 Subates pilsētas dome
Atlikt
§ 2.95 Tehniskā projekta izstrāde, atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana, regulēšana un paredzētās atdzelžošanas stacijas ēkas rekonstrukcija Brocēnu novada Gaiķu pagasta Gaiķu ciemā
1-08/159/2008 Brocēnu novada dome
Atlikt
§ 2.96 Dzeramā ūdens sagatavošanas kvalitātes uzlabošana Tukuma rajona Jaunpils pagasta Struteles ciemā
1-08/75/2008 Pašvaldības SIA "Jaunpils KS"
Atlikt
Projektu vadlīnijas "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātes "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumi
§ 3.1 Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija Lapmežciema novada Lapmežciema ciemā
1-08/251/2008 Lapmežciema novada dome
Piešķirt - 27 818.57 €
§ 3.2 Attīrīšanas ierīču rekonstrukcija Stāmerienas pagasta „Lāčplēši”
1-08/47/2008 Stāmerienas pagasta padome
Piešķirt - 13 595.54 €
§ 3.3 Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas „Ziemeļi” rekonstrukcija Iecavas novada Dimzukalnā
1-08/197/2008 Iecavas novada dome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.4 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana Jūrkalnes ciemā
1-08/194/2008 Jūrkalnes pagasta padome
Piešķirt - 7 573.95 €
§ 3.5 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija Aizputes pagasta ciemā „Kūdras”
1-08/20/2008 Aizputes pagasta padome
Noraidīt
§ 3.6 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanas pasākumi Vaives pagasta Rīdzenes ciemā
1-08/181/2008 Vaives pagasta padome
Piešķirt - 28 456.01 €
§ 3.7 Sēļu ciema individuālo māju notekūdeņu pieņemšanas speciālās akas izbūve pirms pagasta attīrīšanas iekārtām
1-08/193/2008 Sēļu pagasta padome
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.8 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO 50 būvniecība Šķaunes pagasta Šķaunes ciemā
1-08/137/2008 Šķaunes pagasta padome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.9 Svitenes pagasta Svitenes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
1-08/227/2008 Svitenes pagasta padome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.10 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Balgales pagastā
1-08/223/2008 Balgales pagasta padome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.11 Purmsātu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana.
1-08/215/2008 Virgas pagasta padome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.12 Ūdenssaimniecības attīstība Izvaltas pagasta Izvaltas ciemā II kārtas realizācija
1-08/146/2008 Izvaltas pagasta padome
Noraidīt
§ 3.13 Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas uzstādīšana Seces pagasta Seces ciemā
1-08/235/2008 Seces pagasta padome
Noraidīt
§ 3.14 Valmieras pagasta „Jeri” attīrīšanas iekārtu izbūve
1-08/49/2008 Valmieras pagasta padome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.15 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošanas pasākumi Zaņas pagasta Kareļu ciemā.
1-08/221/2008 Zaņas pagasta padome
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 3.16 Feimaņu pagasta Feimaņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana.
1-08/104/2008 Feimaņu pagasta padome
Noraidīt
§ 3.17 Attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Balvu rajona Briežuciema pagasta Grūšļevas ciematā
1-08/61/2008 Briežuciema pagasta padome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.18 Sadzīves notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Ozolnieku novada Branku ciemā – 2. kārta”
1-08/131/2008 Ozolnieku novada dome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.19 Paplakas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana
1-08/214/2008 Virgas pagasta padome
Piešķirt - 28 343.61 €
§ 3.20 Launkalnes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve
1-08/70/2008 Launkalnes pagasta padome
Noraidīt
§ 3.21 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana un būtisku risku novēršana vides piesārņošanai Piltenes pašvaldībā.
1-08/232/2008 Piltenes pilsētas dome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.22 Smārdes ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kvalitātes uzlabošana
1-08/129/2008 Smārdes pagasta padome
Piešķirt - 27 909.63 €
§ 3.23 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Ilūkstes novada Bebrenes pagasta Ilzes ciemā
1-08/189/2008 Ilūkstes novada dome
Piešķirt - 24 540.27 €
§ 3.24 Ārējās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Ludzas rajona Ciblas novada vidusskolā
1-08/95/2008 Ciblas novada dome
Noraidīt
§ 3.25 Normatīviem atbilstošas notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana Aizkraukles rajona Bebru pagasta ciemā Vecbebri
1-08/136/2008 Bebru pagasta padome
Noraidīt
§ 3.26 Viļakas Valsts ģimnāzijas kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
1-08/52/2008 Viļakas pilsētas dome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.27 Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu pilnveidošana Ciemupē
1-08/203/2008 Ogres novada dome
Noraidīt
§ 3.28 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija Daugavpils rajona, Kalupes pagasta Kalupes ciemā
1-08/202/2008 Kalupes pagasta padome
Noraidīt
§ 3.29 Jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve Alūksnes rajona, Pededzes pagasta Pededzes ciemā
1-08/177/2008 Pededzes pagasta padome
Noraidīt
§ 3.30 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas renovācija Balvu rajona, Vecumu pagasta Borisovas ciemā
1-08/176/2008 Vecumu pagasta padome
Noraidīt
Projektu vadlīnijas "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātes "Atsevišķu pašvaldību iestāžu autonomās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumi
§ 4.1 Vaives pagasta Rāmuļu ciema ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošanas pasākumi.
1-08/180/2008 Vaives pagasta padome
Noraidīt
§ 4.2 Dobeles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nodarbību telpu ēkas autonomās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izveide
1-08/199/2008 Dobeles pilsētas dome
Piešķirt - 15 762.57 €
§ 4.3 Autonomās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošanas pasākumi SAC “Tērvete”
1-08/46/2008 SAC "Tērvete"
Piešķirt - 9 551.74 €
§ 4.4 Notekūdeņu sistēmas rekonstrukcija Codes pagasta veco ļaužu vispārējā tipa pansionātā "Derpele"
1-08/149/2008 Codes pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 4.5 Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošana Daudzeses pamatskolā.
1-08/145/2008 Daudzeses pagasta padome
Piešķirt - 9 166.14 €
§ 4.6 Laidzes pamatskolas ārējās kanalizācijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve
1-08/119/2008 Laidzes pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 4.7 DUNALKAS PAGASTA A.SPĀĢA DUNALKAS PAMATSKOLAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS REKONSTRUKCIJA
1-08/243/2008 Dunalkas pagasta padome
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 4.8 Rubas speciālās internātpamatskolas autonomās ūdens apgādes izveides un ārējās kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošanas pasākumi.
1-08/69/2008 Rubas speciālā internātpamatskola
Piešķirt - 18 497.33 €
§ 4.9 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Liepājas rajona Cīravas pagasta Dzērves pamatskolai
1-08/25/2008 Cīravas pagasta padome
Piešķirt - 14 079.32 €
§ 4.10 Ūdenssaimniecības attīstība Vecsaules pagasta Jaunsaules ciemata Jaunsaules pamatskolā
1-08/218/2008 Jaunsaules pamatskola
Piešķirt - 34 947.15 €
§ 4.11 DUNALKAS PAGASTA RĀVAS PAMATSKOLAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS
1-08/242/2008 Dunalkas pagasta padome
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 4.12 Matkules pamatskolas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošana
1-08/204/2008 Kandavas novada dome
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 4.13 Atdzelžošanas stacijas uzbūve un kanalizācijas sistēmas uzlabošana Pilsrundāles vidusskolā
1-08/210/2008 Rundāles pagasta padome
Noraidīt
§ 4.14 Ūdenssaimniecības sakārtošana J. Vītola memoriālajā muzejā “Anniņas”
1-08/59/2008 Gaujienas pagasta padome
Noraidīt
§ 4.15 Salas pamatskolas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ietaises izbūve
1-08/77/2008 Saunas pagasta padome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 4.16 Turlavas pagasta Kultūras nama notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve
1-08/102/2008 Turlavas pagasta padome
Piešķirt - 4 815.00 €
§ 4.17 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zlēku pagasta Zlēku pamatskolā
1-08/109/2008 Zlēku pagasta padome
Piešķirt - 3 323.83 €
§ 4.18 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Baltinavas Kristīgajā speciālajā internātpamatskolā
1-08/141/2008 Baltinavas Kristīgā internātpamatskola
Piešķirt - 2 549.79 €
§ 4.19 Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Aizputes pagasts „Skola”.
1-08/21/2008 Aizputes pagasta padome
Piešķirt - 9 307.00 €
§ 4.20 Dzeramā ūdens kvalitātes un ūdensapgādes sistēmas uzlabošana Stacijas pamatskolā
1-08/196/2008 Kubulu pagasta padome
Piešķirt - 4 258.66 €
§ 4.21 Ūdens ņemšanas vietas rekonstrukcija Codes pamatskolā
1-08/152/2008 Codes pagasta padome
Noraidīt
§ 4.22 Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana Ziru pagasta Ziru pamatskolā
1-08/148/2008 Ziru pagasta padome
Piešķirt - 9 861.92 €
§ 4.23 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Ludzas rajona Istras pagasta Istras vidusskolā
1-08/132/2008 Istras pagasta padome
Noraidīt
Projektu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātes "TV reklāmas filmas un radio reklāmas par kāpu izbraukāšanas aizliegumu izstrāde" projektu iesniegumi
§ 5.1 TV REKLĀMAS FILMAS PAR KĀPU IZBRAUKĀŠANAS AIZLIEGUMU IZSTRĀDE (filmiņa)
Noraidīt
§ 5.2 TV reklāmas filmas par kāpu izbraukāšanas aizliegumu izstrāde (animācijas filma)
Piešķirt - 12 828.61 €
§ 5.3 Viens nav cīnītājs!
1-08/698/2008 artTECH
Noraidīt
§ 5.4 Reklāmas kampaņa pret kāpu izbraukāšanu
1-08/695/2008 Airport
Noraidīt
§ 5.5 TV reklāmas filmas un radio reklāmas par kāpu izbraukāšanas aizliegumu izstrāde
1-08/691/2008 Labvakar
Noraidīt
§ 5.6 TV reklāmas pret kāpu izbraukšanu izgatavošana
1-08/693/2008 Vides projekti
Noraidīt
§ 5.7 TV reklāmas filmas un radio reklāmas „Kampaņa par kāpu izbraukāšanas aizliegumu” ietvaros izstrāde
1-08/694/2008 Krivms Studija
Piešķirt - 1 738.75 €
Projektu vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" aktivitātes "Attīstības sadarbības vides aizsardzībā veicināšana ar Latvijas republikas noteiktajām saņēmējvalstīm" projektu iesniegumi
§ 6.1 Daugavas hidroekosistēmas novērtējums jaunceļamo Baltkrievijas HES potenciālās ietekmes zonā
1-08/286/2008 Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, LU aģentūra
Piešķirt - 28 454.59 €
§ 6.2 Attīstības sadarbība starp Gruziju un Latviju vides aizsardzības situācijas uzlabošanā atkritumu apsaimniekošanas jomā
1-08/288/2008 Latvijas Zaļā josta
Noraidīt
§ 6.3 Vides situācijas uzlabošanas pasākumi Ukrainā: Ūdenssaimniecības sektora attīstības modernizācija Černovickas apgabala Volokuzminskas, Korovjatskas un Novoseļickas rajonos.
1-08/269/2008 LaKalme
Piešķirt - 27 955.16 €
§ 6.4 Divpusēji dabas vērtību pētījumi Latvijas un Baltkrievijas pierobežas zonā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās „Augšdaugava”, „Braslavskije ozjora”, „Silene” un „Riči” ar mērķi nodibināt pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas
1-08/279/2008 Daugavpils Universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūts
Piešķirt - 25 066.73 €
§ 6.5 Sadarbība vides aizsardzībā Siguldā un Čiaturā
1-08/278/2008 Siguldas novada dome
Noraidīt
§ 6.6 Ogres un Basarabeaskas (Moldova) attīstības sadarbība vides aizsardzības koncepciju izstrādē
1-08/268/2008 Ogres novada dome
Noraidīt
§ 6.7 Ezeru zemes zaļās robežas
1-08/299/2008 Eiroreģions "Ezeru zeme"
Piešķirt - 21 915.07 €
§ 6.8 Eiropas Savienības vides aizsardzības likumdošanas aktu prasību integrēšana Gruzijas vides aizsardzības normatīvajos aktos
1-08/285/2008 Latvijas Koalīcija par tīru Baltiju
Noraidīt
§ 6.9 Tik dažādi, bet vienoti VIDEI pasaulē
1-08/283/2008 Olaines pilsētas dome
Noraidīt
§ 6.10 Brīvprātīgo apmācība apdraudēto putnu sugu monitoringam Baltkrievijā
1-08/280/2008 Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, LU aģentūra
Piešķirt - 12 854.22 €
§ 6.11 Pieredzes apmaiņa par applūstošo teritoriju aizsardzību un apsaimniekošanu starp Latviju un Baltkrieviju
1-08/281/2008 Latvijas Dabas fonds
Noraidīt
§ 6.12 Atkritumu saimniecības attīstības veicināšana Gruzijā, sadarbojoties Mchetas, Batumi un Skrundas pilsētām
1-08/296/2008 Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju dome
Noraidīt
§ 6.13 Latvijas pieredzes apmaiņa putnu vērošanas un uzskaites organizēšanā Ramsāres konvencijā iekļautajās Baltkrievijas pierobežas aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/295/2008 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 6.14 Kapacitātes veidošana reģionālai atkritumu apsaimniekošanai Serbijā
1-08/276/2008 Reģionālā Vides centra Centrālai un Austrumeiropai pārstāvniecība Latvijā
Piešķirt - 20 062.49 €
§ 6.15 Sadarbība starp Latviju un Ukrainu mūsdienīgas atkritumu saimniecības sistēmas izveides prioritāšu noteikšanai Ukrainā
1-08/282/2008 Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija
Piešķirt - 24 006.69 €
§ 6.16 Atbalsts Moldovas Republikas Ekoloģijas un dabas resursu ministrijai Ietekmes uz vidi novērtējuma sistēmas izveidošanā
1-08/267/2008 ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Piešķirt - 27 995.00 €
§ 6.17 Gaujas nacionālais parks un Karpatu nacionālais dabas parks – Eiropas nacionālie parki
1-08/297/2008 Gaujas nacionālā parka fonds
Noraidīt
§ 6.18 Ukrainas un Gruzijas vides aizsardzības institūciju kapacitātes stiprināšana projektu rakstīšanā un vadīšanā
1-08/271/2008 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 28 282.42 €
§ 6.19 Atjaunojamo energoresursu izmantošanas vides un saimnieciskie ieguvumi un vides aizsardzības pasākumi Latvijas-Baltkrievijas pierobežas teritorijā
1-08/298/2008 Eiroreģions "Ezeru zeme"
Noraidīt
§ 6.20 Latvijas pieredzes pārņemšana Ukrainas pašvaldībām
1-08/284/2008 Eiropas Reģionālā attīstības bidrība
Noraidīt
§ 6.21 Sadarbības attīstība un pieredzes apmaiņa vides aizsardzības prasību ieviešanā Gruzijas Adžārijas Autonomās Republikas rekreācijas zonās un aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/287/2008 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 25 965.99 €
§ 6.22 Attīstības sadarbības veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijā bioloģiskās daudzveidības un dabas aizsardzības jomā
1-08/272/2008 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 6.23 Latvijas Republikas un Moldovas Republikas pieredzes apmaiņa vides aizsardzības jautājumos
1-08/275/2008 Comperio
Noraidīt
§ 6.24 „Zilā karoga” pieredzes Latvijā nodošana Krimas Autonomajai Republikai (Ukraina)
1-08/273/2008 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 6.25 Latvijas pieredze ūdens struktūrdirektīvas un integrētas ūdens resursu pārvaldības ieviešanai Moldāvijā
1-08/277/2008 Reģionālā Vides centra Centrālai un Austrumeiropai pārstāvniecība Latvijā
Piešķirt - 14 775.10 €
Par atsevišķu fizisko un juridisko personu prēmēšanu par ieguldījumu Latvijas vides aizsardzībā 2007.gadā
§ 7.1 Prēmijas pretendents Vladimirs Ivanovs
1-08/64/2008 Vladimirs Ivanovs
Noraidīt
§ 7.2 Prēmijas pretendents Brigita Laime
1-08/79/2008 Brigita Laime
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 7.3 Prēmijas pretendents Juris Lipsbergs
1-08/91/2008 Juris Lipsbergs
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 7.4 Prēmijas pretendents Ilmārs Tīrmanis
1-08/92/2008 Ilmārs Tīrmanis
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 7.5 Prēmijas pretendents Mihails Pupiņš
1-08/93/2008 Mihails Pupiņš
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 7.6 Prēmijas pretendets Ilona Ekmane
1-08/118/2008 Ilona Ekmane
Noraidīt
§ 7.7 Prēmijas pretendents Daina Kalniņa
1-08/138/2008 Daina Kalniņa
Noraidīt
§ 7.8 Prēmijas pretendents Natālija Ladutjko
1-08/173/2008 Natālija Ladutjko
Noraidīt
§ 7.9 Prēmijas pretendents Inta Ādamsone
1-08/174/2008 Inta Ādamsone
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 7.10 Prēmijas pretendents Helēna Piziča
1-08/237/2008 Helēna Piziča
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 7.11 Prēmijas pretendents Aiga Stiere
1-08/239/2008 Aiga Stiere
Noraidīt
§ 7.12 Prēmijas pretendents Anatolijs Grigorjevs
1-08/241/2008 Anatolijs Grigorjevs
Noraidīt
§ 7.13 Prēmijas pretendents Ineta Anspoka
1-08/260/2008 Ineta Anspoka
Noraidīt
§ 7.14 Prēmijas pretendents Indra Faksa
1-08/266/2008 Indra Faksa
Noraidīt
§ 7.15 Prēmijas pretendents Jānis Brizga
1-08/292/2008 Jānis Brizga
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 7.16 Prēmijas pretendents Elita Kalniņa
1-08/294/2008 Elita Kalniņa
Noraidīt
§ 7.17 Prēmijas pretendents Jānis Vīksna
1-08/293/2008 Jānis Vīksna
Noraidīt
§ 7.18 Prēmijas pretendents Edmunds Račinskis
1-08/301/2008 Edmunds Račinskis
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 7.19 Prēmijas pretendents Zigrīda Jansone
1-08/302/2008 Zigrīda Jansone
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 7.20 Prēmijas pretendents Egīls Pukinskis
1-08/63/2008 Egīls Pukinskis
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 7.21 Prēmijas pretendents LASUA valdes locekļi: Gunārs Bubulis, Vladimirs Cudečki un Jānis Prols.
1-08/123/2008 Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija
Noraidīt
§ 7.22 Prēmijas pretendents LVAF konsultatīvā padome
1-08/128/2008 LVAF Konsultatīvā padome
Piešķirt - 14 228.59 €
§ 7.23 Prēmijas pretendents SIA "Baltic BioPlastic"
1-08/236/2008 Baltic BioPlastic
Noraidīt
§ 7.24 Prēmijas pretendents biedrība "Mēs-Zivīm"
1-08/127/2008 Mēs- zivīm
Noraidīt
§ 7.25 Prēmijas pretendents "Zaņas makšķernieku klubs"
1-08/22/2008 Zaņas makšķernieku klubs
Noraidīt
§ 7.26 Prēmijas pretendents biedrība "Sabiedriskā vides pārvalde "Durbe""
1-08/62/2008 Sabiedriskā Vides Pārvalde "Durbe"
Noraidīt
§ 7.27 Prēmijas pretendents Valkas rajona Bērnu un jauniešu centrs
1-08/78/2008 Valkas rajona Bērnu un jauniešu interešu centrs
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 7.28 Prēmijas pretendents biedrība "Latvijas Zaļā josta"
1-08/290/2008 Latvijas Zaļā josta
Noraidīt
§ 7.29 Prēmijas pretendents biedrība "Vides Vārds"
1-08/289/2008 Vides Vārds
Noraidīt
§ 7.30 Prēmijas pretendents biedrības "Vides aizsardzības klubs" aktīvisti
1-08/291/2008 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 7.31 Prēmijas pretendents biedrība Vides aizsardzības klubs
1-08/252/2008 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 7.32 Prēmijas pretendents SIA"Corvus Company"
1-08/65/2008 CORVUS company
Noraidīt
§ 7.33 Prēmijas pretendents Saldus pilsētas dome
1-08/249/2008 Saldus pilsētas dome
Noraidīt
Projektu vadlīnijas "Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija" aktivitātes "Augsnes un grunts piesārņojuma likvidēšana un rekultivācija, vēsturiski piesārņoto vietu sanācija valsts vai pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajās zemēs" projektu iesniegumi
§ 8.1 ĶIMIKĀLIJU NOLIKTAVAS LIKVIDĒŠANA UN REKULTIVĀCIJA LĪBAGU PAGASTĀ
1-08/304/2008 Lībagu pagasta padome
Piešķirt - 14 073.63 €
§ 8.2 SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” teritorijas gruntsūdeņu sanācija
1-08/308/2008 LDZ ritošā sastāva serviss
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 8.3 SIA „Eko Osta” un SIA „Vudisona Termināls” teritorijas piekrastes joslas sanācijas un piesārņojuma avota lokalizācija 2008. gadā
1-08/305/2008 Eko Osta
Noraidīt
§ 8.4 Vēsturiski piesārņotās vietas sanācija Cēsīs, Rūpniecības 13
1-08/309/2008 Cēsu pilsētas dome
Noraidīt
§ 8.5 Rumbulas lidostas sanācijas turpināšana 2008. gadā
1-08/306/2008 Vides projekti
Noraidīt
§ 8.6 Ar naftas produktiem piesārņota grunta attīrīšana un utilizācija bijušas mazuta katlu mājās teritorijā pēc adreses Jēkabpils,Enerģijas 15
1-08/303/2008 ALLAT un VL
Noraidīt
Dažādi
§ 9.1 Abavas vecupes
1-08/7/2008 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
§ 9.2 Grunts piesārņojuma novēršana SIA „Žīguru mežrūpniecības sabiedrība”DUS teritorijā
1-08/57/2007 Žīguru mežrūpniecības sabiedrība
Apstiprināt izmaiņas
§ 9.3 Ekonomisko un finanšu instrumentu izmantošanas iespējas un to novērtējums atjaunojamo energoresursu attīstībā Latvijā
1-08/63/2006 In Corpore
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
§ 9.4 Īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem piemērotas vides vadības un audita sistēmas (EMAS) ieviešanas pieejas demonstrācija
1-08/236/2006 PPE Serviss
Apstiprināt izmaiņas
§ 9.5 Par projekta "Dabas grāmata" līgumu par projekta finansēšanas izpildes kārtību.
§ 9.6 Atomenerģija – nē, paldies!
1-08/123/2007 Latvijas Zaļā kustība
Apstiprināt izmaiņas
§ 9.7 Piekrastes pašvaldību teritorijas plānojumā noteiktās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas konstruēšana uz 2007. gadā radītā M 1:2000 ortofoto, tās atbilstības izvērtējums atbilstoši aizsargjoslas noteikšanas metodikai
1-08/709/2008 Metrum
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 9.8 Rīcības plāna trokšņa samazināšanai izstrāde Rīgas aglomerācijai
1-08/711/2008 ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Piešķirt - 57 671.84 €
§ 9.9 Virszemes ūdeņu ekoloģiskās klasifikācijas sistēmas zinātniski pētnieciskā izstrāde atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvas 2000/60/EK ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā prasībām
1-08/712/2008 Latvijas Universitāte
Atlikt