Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 17.01.2008 rezultāti

Projektu konkursu nolikumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti"
§ 1.1 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātei "TV reklāmas filmas un radio reklāmas par kāpu izbraukāšanas aizliegumu izstrāde"
§ 1.2 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātei "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrāde"
§ 1.3 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" aktivitātei "Invazīvo sugu izplatīšanās ierobežošanas pasākumu veikšana"
§ 1.4 Projektu konkursa nolikums vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātei "Neizmantojamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža"
Par izmaiņam projektu īstenošanā un projektu īstenošanas termiņa pagarinājumu
§ 2.1 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Daugava pie Kaibalas”
1-08/607/2006 Lielvārdes novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.2 Ceļmalu etnogrāfiski sakrālā ansambļa SVĀTKOLNS konservācija
1-08/414/2007 Vides etnogrāfiskās aizsardzības biedrība
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.3 Dabas parka "Abavas senleja" tūrisma attīstības plāns
1-08/223/2007 Abavas ielejas attīstības centrs
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.4 ”Biedrības ”Vides aizsardzības klubs” darbības nodrošināšanai un videofilmu uzņemšanai par aktuālām vides aizsardzības problēmām Jūrmalā un Rīgas rajonā”
1-08/461/2007 Vides aizsardzības klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.5 NVO viedokļa formulēšana par plūdu riska pārvaldības pasākumu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību
1-08/45/2007 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.6 Kravas- apvidus automobiļu noma Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/341/2007 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 3.1 Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju (EEIR) reģistra administratīvās struktūras uzturēšana
1-08/463/2007 Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Piešķirt - 69 686.57 €
§ 3.2 Ludzas rajona Turaku ciema tuvumā notikušās avārijas rezultātā radušos krāsu atkritumu iznīcināšana
1-08/12/2008 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Atlikt
§ 3.3 Par atlases komisijas izveidi un atlases konkursa nolikumu uz Latvijas vides aizsardzības fondā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas ekspertu vietām
§ 3.4 Orhusas konvencijas pieejamības tiesu varai pilāra ieviešana
1-08/15/2008 Reģionālā vides centra (REC) pārstāvniecība Latvijā
Piešķirt - 14 371.01 €
§ 3.5 vides raidījums „Dabas taka”
1-08/429/2007 Filmu studija "Ezis"