Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 24 - 13.12.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Projektu vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā" aktivitāte "PERIODISKO IZDEVUMU IZDOŠANA" projektu iesniegumi 2008.gadam
§ 2.1 Avīze "Abavas ielejas ziņas"
1-08/428/2007 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.2 Vides gidu Avīzītes un pielikuma – bukleta Vides gidu piedāvājumi - izdošana
1-08/434/2007 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 2 832.94 €
§ 2.3 Žurnāls MMD (Medības. Makšķerēšana. Daba)
1-08/431/2007 Dumpis
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.4 Vides izglītība bērniem žurnālā SPICĪTE
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 2.5 DABAS DRAUGI
Noraidīt
§ 2.6 Biedrības „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” informatīvi izglītojošā periodiskā izdevuma „Poligons” sagatavošana un izdošana
1-08/453/2007 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Noraidīt
§ 2.7 Žurnāla Raksti par dabu 2. laidiena sagatavošana un izdošana
1-08/450/2007 Latvijas Dabas Pētnieku biedrība
Noraidīt
§ 2.8 Vides izglītības žurnāls „Mana planēta”- alternatīvs izglītības materiāls.
1-08/460/2007 Latvijas Olimpiešu klubs
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 2.9 Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” izdošana
1-08/430/2007 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 20 699.94 €
§ 2.10 BĒRNU TUVINĀŠANA DABAI – 2008
1-08/424/2007 Zaļais circenis
Piešķirt - 43 716.31 €
§ 2.11 Žurnāls «Vides Vēstis» 2008.gads
1-08/426/2007 Vides Vārds
Piešķirt - 106 715.39 €
Projektu vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā" aktivitāte "TV UN RADIO RAIDĪJUMU VEIDOŠANA" projektu iesniegumi 2008.gadam
§ 3.1 TV raidījumu cikls „SARUNAS DABĀ”
Noraidīt
§ 3.2 vides raidījums „Dabas taka”
1-08/429/2007 Filmu studija "Ezis"
Noraidīt
§ 3.3 Vides stunda
1-08/440/2007 Kurzemes Radio
Noraidīt
§ 3.4 Analītisks raidījumu cikls par dabu un videi draudzīgas saimniekošanas iespējām „Zaļais īpašums”.
1-08/436/2007 Labvakar
Piešķirt - 56 914.87 €
§ 3.5 Radio programma krievu valodā „ Noasa šķirsts”
1-08/442/2007 Latvijas Radio
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 3.6 Radio raidījums „Zaļais vilnis” Latvijas radio 1.programmā
1-08/416/2007 Latvijas Radio
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 3.7 DABAS GRĀMATA
1-08/432/2007 Latvijas Televīzija
Piešķirt - 59 760.62 €
§ 3.8 Jaunu sadaļu izveide ikrīta raidījuma "Rīts ar draugiem" ietvaros LTV7 krievu valodā
1-08/451/2007 Producentu grupa VIDERE
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 3.9 Mācību filmu veidošana, atbilstoši TV raidījuma statusam, Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas Vides interešu un izglītības centrā
1-08/459/2007 Sanita Kūle
Noraidīt
§ 3.10 Par tīru vidi un Daugavu
1-08/446/2007 Videoatmiņa
Noraidīt
§ 3.11 TV raidījumu cikls «VIDES FAKTI» un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/447/2007 Vides projekti
Piešķirt - 202 047.80 €
Projektu vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā" aktivitāte "INERNETA VIDES VEIDOŠANA" projektu iesniegumi 2008.gadam
§ 4.1 Abavas ielejas mājas lapa
1-08/427/2007 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
§ 4.2 Latgales Ekoloģiskās Biedrības mājas lapas izveidošana
1-08/455/2007 Latgales ekoloģiskā biedrība
Noraidīt
§ 4.3 Biedrības „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” interneta mājas lapas rekonstrukcija un paplašināšana
1-08/454/2007 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 3 568.56 €
§ 4.4 Jaunas Latvijas Botāniķu biedrības mājas lapas izveide – sabiedrības izglītošanai un informēšanai par floras un tās aizsardzības aktuāliem jautājumiem Latvijā
1-08/441/2007 Latvijas Botāniķu biedrība
Noraidīt
§ 4.5 Dabas teritoriju un Zaļā sertifikāta sadaļu turpmāka attīstība www.celotajs.lv
1-08/417/2007 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 4.6 Jaunieši zaļo
1-08/452/2007 Latvijas Jaunatnes padome
Noraidīt
§ 4.7 Interneta lappuse “Putni Latvijā un pasaulē”
1-08/433/2007 Ornitofaunistikas fonds
Piešķirt - 8 366.49 €
§ 4.8 Dabas parka „Pape” interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/418/2007 Papes dabas parka fonds
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 4.9 Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas Vides interešu un izglītības centra mājas lapas izveide un uzturēšana
1-08/458/2007 Sanita Kūle
Noraidīt
§ 4.10 Zaļais mantojums
1-08/445/2007 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 4.11 Zaļā enerģētika
1-08/444/2007 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 4.12 VAK mājaslapas pilnveidošana un saturiska aktualizēšana
1-08/443/2007 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 4.13 Sabiedrības informēšana un izglītošana vides sanitārijā izmantojot interneta vidi
1-08/457/2007 Vides projekti
Noraidīt
§ 4.14 Ekotūrisma un vides izglītības integrācija attīstot interneta resursus
1-08/456/2007 Vides projekti
Noraidīt
§ 4.15 Informatīvais vides portāls „VideInfo”
1-08/448/2007 Vides projekti
Atlikt
§ 4.16 Zaļā patēriņa portāls
1-08/439/2007 Vides Vārds
Noraidīt