Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 21 - 07.11.2007 rezultāti

Par projektu konkursu nolikumu projektu vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība"
§ 1.1 Par projektu konkursu nolikumu projektu vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātei - Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi
§ 1.2 Par projektu konkursu nolikumu projektu vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātei - Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas objektu uzlabošanas pasākumi
§ 1.3 Par projektu konkursu nolikumu projektu vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātei - Atsevišķu pašvaldību iestāžu autonomās ūdens apgādes sistēmas darbības uzlabošanas pasākumi
§ 1.4 Par projektu konkursu nolikumu projektu vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība" aktivitātei - Bezsaimnieka artēzisko urbumu tamponēšana