Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 20 - 07.11.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par Valsts kontroles 2007.gada 9.oktobra lēmumu Nr.5.-2-10/2007
§ 1.3 Par līdzekļu piešķiršanu sakoptākajiem Latvijas pagastiem un pilsētām projektu īstenošanai vides aizsardzībā
Par Zaudējumu kompensācijām par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
§ 2.1 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Madonas raj. Murmastienes pagasta Z/S "Rutki"
1-19/43/2007 Madonas RVP
Piešķirt - 1 045.04 €
§ 2.2 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Madonas raj. Murmastienes pagasta Z/S "Rutki"
1-19/42/2007 Madonas RVP
Piešķirt - 355.22 €
§ 2.3 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Madonas raj. Murmastienes pagasta Z/S "Trizelnieki"
1-19/41/2007 Madonas RVP
Piešķirt - 1 154.13 €
§ 2.4 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Madonas raj. Murmastienes pagasta Z/S "Krūkļi"
1-19/40/2007 Madonas RVP
Piešķirt - 2 791.32 €
§ 2.5 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Madonas raj. Murmastienes pagasta Z/S "Krūkļi"
1-19/39/2007 Madonas RVP
Piešķirt - 731.53 €
§ 2.6 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Madonas raj. Varakļānu pagasta "Ausmās"
1-19/38/2007 Madonas RVP
Piešķirt - 508.31 €
§ 2.7 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Kabiles pagasta Z/S "Rozbeķi"
1-19/37/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 216.67 €
§ 2.8 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Talsu raj. Balgales pagasta Z/S "Jaunstrauti"
1-19/36/2007 Ventspils RVP
Piešķirt - 2 415.40 €
§ 2.9 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pagasta SIA "Tārgalīte"(Ventspils-2 laukā)
1-19/35/2007 Ventspils RVP
Piešķirt - 3 521.75 €
§ 2.10 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pagasta SIA "Tārgalīte"(Biešu laukā)
1-19/34/2007 Ventspils RVP
Piešķirt - 6 053.79 €
§ 2.11 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pagasta SIA "Tārgalīte"(Drenas laukā)
1-19/33/2007 Ventspils RVP
Piešķirt - 7 687.83 €
§ 2.12 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pagasta SIA "Tārgalīte"(Upenieka laukā)
1-19/32/2007 Ventspils RVP
Piešķirt - 8 088.70 €
§ 2.13 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils raj. Tārgales pagasta SIA "Tārgalīte"(Lēļa laukā)
1-19/31/2007 Ventspils RVP
Piešķirt - 6 805.70 €
§ 2.14 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Dižpurviņi"
1-19/30/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 1 829.71 €
§ 2.15 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta Z/S "Akmeņkalni"
1-19/23/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 3 520.18 €
§ 2.16 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Vidiņi"
1-19/29/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 1 407.59 €
§ 2.17 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Kondrāti"
1-19/28/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 3 643.72 €
§ 2.18 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Laidu pagasta "Kalnbērzi"
1-19/27/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 153.19 €
§ 2.19 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta Z/S "Jaundravinieki"
1-19/26/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 591.35 €
§ 2.20 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta Z/S "Ģēģeri"
1-19/25/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 516.76 €
§ 2.21 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta Z/S "Strautiņi"
1-19/24/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 539.67 €
§ 2.22 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Kabiles pagasta Z/S "Rozbeķi"
1-19/22/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 1 358.77 €
§ 2.23 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Pelču pagasta Z/S "Upeskalni"
1-19/21/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 6 654.67 €
§ 2.24 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Apšenieki"
1-19/20/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 1 529.15 €
§ 2.25 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta "Lieknsētās"
1-19/19/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 549.75 €
§ 2.26 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Dižpurviņi"
1-19/18/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 477.57 €
§ 2.27 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta "Kaibas"
1-19/17/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 581.81 €
§ 2.28 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta Z/S "Bērziņi"
1-19/16/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 507.69 €
§ 2.29 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Vārmes pagasta Z/S "Bētas"
1-19/15/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 2 935.16 €
§ 2.30 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Vārmes pagasta Z/S "Bētas"
1-19/14/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 897.05 €
§ 2.31 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Rendas pagasta SIA "Renda"
1-19/13/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 5 956.13 €
§ 2.32 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Rendas pagasta SIA "Renda"
1-19/12/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 1 450.46 €
§ 2.33 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Rendas pagasta SIA "Renda"
1-19/11/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 20 330.86 €
§ 2.34 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Vārmes pagasta Z/S "Bētas"
1-19/10/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 22 216.92 €
§ 2.35 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Rendas pagasta Z/S "Vāveres"
1-19/9/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 2 389.70 €
§ 2.36 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Vārmes pagasta Z/S "Ezergaļi"
1-19/8/2007 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Piešķirt - 8 986.10 €
§ 2.37 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Jēkabpils raj., Rubenes pag., "Ielejas"
1-19/7/2007 Daugavpils RVP
Piešķirt - 52.77 €
§ 2.38 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Jēkabpils raj., Rubenes pag., "Kalna Svilumi"
1-19/6/2007 Daugavpils RVP
Piešķirt - 60.64 €
§ 2.39 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Rīgas raj., Krimuldas pagasta "Purgaļos"
1-19/5/2007 Lielrīgas RVP
Piešķirt - 1 617.46 €
§ 2.40 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Daugavpils raj., Līksnas pag., Z/S "Mantinieki"
1-19/4/2007 Daugavpils RVP
Piešķirt - 1 707.47 €
§ 2.41 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Daugavpils rajona, Līksnas pag., Z/S "Reiņi"
1-19/3/2007 Daugavpils RVP
Piešķirt - 1 755.18 €
§ 2.42 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Rēzeknes raj., Viļānu pag., "Dadži"
1-19/2/2007 Rēzeknes RVP
Piešķirt - 191.55 €
§ 2.43 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Bauskas raj., Stelpes pag. "Līvi"
1-19/1/2007 Jelgavas RVP
Piešķirt - 3 657.01 €
Ārpuskārtas un avārijas seku likvidēšanas iesniegtie projektu iesniegumi
§ 3.1 Ārkārtas situācijas novēršana Kandavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
1-08/404/2007 Kandavas novada dome
Piešķirt - 4 695.48 €
§ 3.2 Ceļmalu etnogrāfiski sakrālā ansambļa SVĀTKOLNS konservācija
1-08/414/2007 Vides etnogrāfiskās aizsardzības biedrība
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 3.3 Dāviņu ciema ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija
1-08/410/2007 Dāviņu pagasta padome
Noraidīt
§ 3.4 Liepājas Karostā - bijušās PSRS karabāzes teritorijā atrasto sulfurilhlorīda atkritumu iznicināšana
1-08/420/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 105 362.02 €
§ 3.5 Gardenes bīstamo atkritumu novietnē uzkrāto avāriju gadījumos radušos bīstamo atkritumu iznīcināšana
1-08/425/2007 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 97 381.35 €
Par finansējuma pārdali budžeta apakšprogrammā "Nozares vides projekti" 2007.gadā
§ 4.1 Jelgavas reģionālas vides pārvaldes teritorijas labiekārtošana
1-08/520/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 4.2 Jelgavas reģionālas vides pārvaldes siltummezgla renovacija
1-08/519/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 4.3 Kravas-apvidus automobiļu iegāde Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/496/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 4.4 Ēkas, Rūpniecības iela 23, Rīga kompleksas renovācijas 4.etaps
1-08/527/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 416.87 €
§ 4.5 Divpadsmitā starptautiskā konkursa "Ūdens pasaule bērnu acīm" organizēšana
1-08/503/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 4.6 Ekspertu atalgojums videi nodarītā kaitējuma noteikšanai (tai skaitā ārkārtējās vides avāriju situācijās)
1-08/507/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 4.7 ES un Starptautisko organizāciju prasību zvejas kontroles jomā nodrošināšana
1-08/499/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 4.8 Vides valsts inspektoru un ekspertu apmācības
1-08/513/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 4.9 Vides izglītības un zinātnes, izglītības ilgtspējīgai attīstībai pilnveidošana
1-08/539/2006 Vides ministrija
Piešķirt
§ 4.10 Valsts nozīmes derīgo izrakteņu krājumu uzmērīšanas pilotprojekts
1-08/419/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 406.91 €
§ 4.11 Līdzdalība Eiropas Savienības vides politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā
1-08/541/2006 Vides ministrija
Piešķirt
§ 4.12 Vides ministrijas un tās padotības iestāžu Informācijas reģistru analīze
1-08/421/2007 Vides ministrija
Piešķirt - 6 296.21 €
§ 4.13 Ieejas kompleksa kosmētiskais remonts Informācijas centra izveidei un darbības uzsākšanai.
1-08/422/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 9 802.16 €
§ 4.14 NBD ceļu tīkla daļējs remonts
1-08/423/2007 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 9 248.67 €
Dažādi
§ 5.1 Latvijas ainava – Latvijas nacionālais lepnums
1-08/642/2006 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.2 Motorzāģu ķēžu bioeļļu izstrāde un testēšana
1-08/715/2006 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.3 Ūdenssaimniecības attīstība Vanagu ciemā
1-08/777/2006 Vārkavas novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.4 Azbestīta (azbestcementa ražošanas atkritumu) izmantošanas ēku bēniņu siltumizolācijā radītā vides piesārņojuma izpēte Saldus rajona sabiedriskajās un daudzdzīvokļu ēkās
1-08/29/2007 Saldus rajona padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.5 Lietus kanalizācijas sistēmas attīstības pilnveidošana Cēsīs, veicot detalizētu izpēti, inventarizāciju un datu digitalizāciju
1-08/710/2006 Cēsu pilsētas dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.6 Aizsargājamo ainavu apvidus “Kaučers” dabas aizsardzības plāna izveide 2. posms
1-08/613/2006 Riebiņu novada dome
Apstiprināt izmaiņas
Par projektu finanšu līdzekļu izlietošanas auditu rezultātiem
§ 6.1 Ķemeru nacionālā parka purva takas maršruta aprīkošana ar jaunākās paaudzes sauso tualešu kompleksu tūristu un apmeklētāju vajadzībām
1-08/384/2006 Vides projekti, valsts SIA
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
§ 6.2 Jaunākās paaudzes sauso tualešu (ST) praktiskā ieviešana grunts un augsnes aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības un kvalitatīvas vides nodrošināšanai aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/274/2006 Vides projekti, valsts SIA
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
§ 6.3 Ūdens struktūrdirektīvas, Ūdens apsaimniekošanas likuma prasību izpildei nepieciešamo pazemes ūdeņu kvalitātes kritēriju izstrāde, iespēju novērtējums labas kvalitātes sasniegšanai 2015.gadā paz. ūd.
1-08/257/2006 Vides projekti, valsts SIA
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
§ 6.4 TV raidījumu cikls "Vides fakti" un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/499/2005 Vides projekti
Pieņemt zināšanai
§ 6.5 Portāls "Nozīmīgākie LVAF finansētie izglītojošie projekti"
1-08/116/2006 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.6 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu reģionālās sanāksmes ,,Stratēģiskā pieeja starptautiskajā ķīmisko vielu pārvaldībā" organizēšana 2006. gada 4. - 6. decembrī
1-08/391/2006 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.7 Vides aizsardzības normatīvo aktu izpildei nepieciešamo standartu tulkošana un adaptācija
1-08/95/2006 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.8 Aizsprosti Latvijas upēs. Situācijas izpēte, novērtējums un veicamie pasākumi upju atjaunošanā, saistībā ar EK „Ūdens struktūrdirektīvas” (2000/60/EC) ieviešanu un izpildi
1-08/12/2005 Latvijas Makšķernieku asociācija
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.9 Akcija "Lašiem būt!" 2005
1-08/13/2005 Latvijas Makšķernieku asociācija
Apstiprināt izmaiņas