Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 16 - 09.08.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
Par projekta finanšu līdzekļu izlietošanu un audita rezultātiem
§ 2.1 Jersikas pagasta Jersikas pamatskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIOMAX un ārējās kanalizācijas ierīkošana
1-08/123/2006 Jersikas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.2 "Projekts Pēdas" - Vides izglītības centri Rīgā un novados
1-08/143/2006 Latvijas Olimpiešu klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.3 Pansionāta "Balvi" attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
1-08/100/2005 Balvi, Pansionāts
Pieņemt zināšanai
§ 2.4 Pansionāta “Balvi” attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
1-08/149/2006 Balvi, Pansionāts
Pieņemt zināšanai
§ 2.5 Ilgtspējība apziņā un rīcībā
1-08/160/2006 Vides aizsardzības klubs
Pieņemt zināšanai
§ 2.6 Sabiedrības līdzdalības veicināšana - VAK karstais zaļais telefons
1-08/228/2006 Vides aizsardzības klubs
Pieņemt zināšanai
§ 2.7 Zaļā Skola
1-08/200/2006 Vides aizsardzības klubs
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
§ 2.8 Zaļās skolas dabas vērotāju nometnes - "Pļavas un meža vērotāji" un "Dzīvība ziemā"
1-08/201/2006 Vides aizsardzības klubs
Pieņemt zināšanai
§ 2.9 Vides dienas 2006
1-08/204/2006 Vides aizsardzības klubs
Pieņemt zināšanai
Par Zaudējumu kompensāciju par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
§ 3.1 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Daugavpils rajona, Līksnas pag., Z/S "Reiņi"
1-19/3/2007 Daugavpils RVP
Atlikt
§ 3.2 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Daugavpils raj., Līksnas pag., Z/S "Mantinieki"
1-19/4/2007 Daugavpils RVP
Atlikt
Par izmaiņām projektu īstenošanā
§ 4.1 Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) sertifikācija un uzturēšana Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā
1-08/1/2007 Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.2 SEMINĀRI „KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA DARBĀ AR AUKSTUMA IEKĀRTĀM „
1-08/125/2007 Rīgas Uzņēmējdarbības koledža
Noraidīt papildfinansējumu
Dažādi
§ 5.1 Zili zaļi brīnumi
1-08/192/2007 Aizkraukles rajona Pilskalnes pamatskola
Piešķirt - 2 988.03 €
§ 5.2 Sevišķi bīstama piesārņojuma novēršana SIA Lateast
1-08/54/2007 Lateast
Noraidīt
§ 5.3 Kurzemes un Latgales reģionu iepakotāju un videi kaitīgo preču ražotāju atbildīgo darbinieku seminārs-apmācība
1-08/115/2007 Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs
Piešķirt - 4 410.90 €
§ 5.4 Piesārņotās teritorijas platības un piesārņojuma avota noteikšana
1-08/233/2007 Suntažu pagasta padome
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 5.5 Sertifikācijas sistēmas izveide saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada27 decembra noteikumiem Nr. 1047 „Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisa, II kārta
1-08/240/2007 Sertifikācijas un testēšanas centrs
Piešķirt - 39 057.83 €
§ 5.6 Informatīvas kampaņas „Mācies un zini, kā saudzēt vidi” īstenošana pašvaldību darbinieku, lauksaimnieku un skolu jauniešu izglītošanai vides aizsardzības jautājumos
1-08/179/2007 Starptautiskais sadarbības centrs "Eiromāja"
Noraidīt
§ 5.7 Latvijas augu vēstniecība bioloģiskas daudzveidības aizsardzībai
1-08/653/2006 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas