Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 13 - 31.05.2007 rezultāti

Par izmaiņām projektu īstenošanā
§ 1.1 Vides ministrijas institucionālā audita veikšana
1-08/109/2007 Vides ministrija
Piešķirt - 1 727.37 €
§ 1.2 Vētras postījumu seku likvidācija Pāvilostas pilsētas jūras piekrastē
1-08/64/2007 Sakas novada dome
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 2.2 Ūdenstūristu ceļvedis pa Lielo Juglu un Rīgas ūdensceļiem. Teorētiskā izpēte, ekspedīcijas, sastādīšana, izdošana
1-08/158/2005 Staburaga bērni, SO
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.3 Atbalsts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta tiesiskās un administratīvās ieviešanas sistēmas izveidošanai
1-08/228/2007 Vides ministrija
Konceptuāli atbalstīt
§ 2.4 Piesārņoto Daugavas ūdeņu analīžu veikšana pēc naftas produktu vada avārijas Baltkrievijas Republikā
1-08/229/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 1 550.29 €
§ 2.5 Pilotprojekts jaunu uzraudzības iniciatīvu izstrāde Burtnieka ezera Salacas baseina vides aizsardzībā
1-08/6/2007 Burtnieku novada dome
Piešķirt - 42 629.24 €