Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 12 - 31.05.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
Projektu iesniegumi vadlīnijā „Vides izglītība un audzināšana” 2007.gada 2.pusgadam, informatīvie materiāli
§ 2.1 Informatīvo plakātu - sugu plāksnīšu nomaiņa Rīgas zooloģiskajā dārzā
1-08/98/2007 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 4 908.91 €
§ 2.2 REACH regulas ieviešanas vadlīniju uzņēmumiem (RIP 3) izdošana latviešu valodā (I daļa)
1-08/189/2007 Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, (LAĶĪFA)
Atlikt
§ 2.3 Divu brošūru par sarkanvēdera ugunskrupjiem, purva bruņurupučiem un to aizsardzību Latvijā izveidošana un drukāšana
1-08/185/2007 Latgales ekoloģiskā biedrība
Piešķirt - 1 280.58 €
§ 2.4 Grāmatas „Augsnes diagnostika un apraksts” izstrāde
1-08/114/2007 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Noraidīt
§ 2.5 Lapmežciema novada muzeja buklets
1-08/111/2007 Lapmežciema novada dome
Piešķirt - 567.73 €
§ 2.6 Vides un civilās aizsardzības informatīvā materiāla sagatavošana un izdošana
1-08/88/2007 Vides aizsardzības konsultāciju birojs "Ozols"
Noraidīt
§ 2.7 Vienkārši par ilgtspējīgu attīstību
1-08/113/2007 Undīnes bērni
Piešķirt - 4 908.91 €
§ 2.8 Upju vērotāju CD
1-08/130/2007 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 2 938.23 €
§ 2.9 Botāniskā ceļveža pa Daugavpils un Krāslavas rajoniem sagatavošana
1-08/151/2007 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 12 727.59 €
§ 2.10 Skolas gada kārtība
1-08/184/2007 Slokas pamatskola
Noraidīt
§ 2.11 Ziemeļlatgales Zaļais ceļvedis
1-08/101/2007 Saules Koks
Piešķirt - 12 946.71 €
§ 2.12 Izglītojošo bukletu sērija ,,Šķiroto atkritumu dzīves cikls"
1-08/169/2007 Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija
Piešķirt - 7 330.64 €
§ 2.13 Rakstu sērija par ofisā izmantojamo elektrisko un elektronisko iekārtu enerģijas patēriņu un paņēmieniem to izmantošanas energoefektivitātes palielināšanai
1-08/183/2007 Vides vadības tehnoloģijas
Piešķirt - 653.10 €
§ 2.14 Mācību brošūra par enerģiju
1-08/132/2007 PR Koncepts
Atlikt
§ 2.15 Informatīvs materiāls par zaļo dzīvesveidu
1-08/145/2007 Vides Vārds
Piešķirt - 8 086.18 €
Projektu iesniegumi vadlīnijā „Vides izglītība un audzināšana” 2007.gada 2.pusgadam, akcijas
§ 3.1 Skreteliņa meklēšana pļavā-lielā pļaušanas talka Burtniekos.
1-08/163/2007 Burtnieku vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 3.2 Vides izglītojošu pasākumu komplekss Cēsīs
1-08/117/2007 Cēsu pilsētas dome
Piešķirt - 3 890.13 €
§ 3.3 Cilvēki Līvānu pilsētas ielās – Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros
1-08/144/2007 Līvānu novada dome
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 3.4 No Rūjas līdz Jūrai
1-08/209/2007 Ķoņu kalna dzīves skola
Piešķirt - 2 667.88 €
§ 3.5 "Diena bez auto" pasākumi Liepājā, Saldū, Talsos, Daugavpilī
1-08/122/2007 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 5 687.22 €
§ 3.6 Kolektīva Vecupes krastu sakopšanas talka Engures ciematā – kvalitatīvas un ilgtspējīgas vides veidošanai.
1-08/91/2007 Dzintara krasts
Noraidīt
§ 3.7 Putnu vērošanas dienas 2007
1-08/141/2007 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 9 197.44 €
§ 3.8 Piekrastes patruļas – sabiedriskā kontrole piekrastes kāpu joslā 2007.gadā
1-08/124/2007 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 10 186.34 €
§ 3.9 Atomenerģija – nē, paldies!
1-08/123/2007 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 8 325.22 €
§ 3.10 Vides apziņas celšana Rundāles pagastā.
1-08/161/2007 Rundāles pagasta padome
Piešķirt - 1 138.30 €
§ 3.11 Drustu vides izglītības centrs – 2007
1-08/104/2007 Tautskola 99 Baltie zirgi
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.12 VII Starptautiskie Zaļo dziedāšanas svētki
1-08/147/2007 Vides aizsardzības klubs MežaParks
Piešķirt - 4 709.71 €
§ 3.13 Nepiesārņo mežu
1-08/137/2007 Latvijas valsts meži, AS
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 3.14 Veidosim sakoptu vidi, kurā dzīvosim rīt
1-08/89/2007 Balvu pilsētas dome
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 3.15 Sabiedrības iesaistīšana putnu izpētē un aizsardzībā
1-08/140/2007 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 5 229.05 €
§ 3.16 Mežmaliņas draugu aktīvās atpūtas trase
1-08/172/2007 PII "Mežmaliņa"
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.17 Smiltenes pilsdrupas un muižas (Kalnamuiža) Jaunā parka sakopšana
1-08/171/2007 Smiltenes tehnikums
Noraidīt
§ 3.18 Kampaņa "Saglabāsim Latvijas kāpas - 2007"
1-08/83/2007 Vides izglītības fonds „Par sakoptu Latviju”
Piešķirt - 14 114.89 €
§ 3.19 Akcija “Sakārtota vide pie Viesītes Mazā ezera – ieguldījums sabiedrības izglītošanā par sakoptu vidi un mantojums nākošajām paaudzēm”
1-08/84/2007 Viesītes arodvidusskola
Noraidīt
§ 3.20 Vides izpēte, informatīvā materiāla izgatavošana un vides mācību takas izveide Kaives parkā
1-08/208/2007 Kaives pagasta padome
Noraidīt
§ 3.21 Vide, sabiedrība, ekonomika- ilgtspējīgas attīstības trīs aspekti laukos
1-08/210/2007 Atbalsts izglītībai
Noraidīt
§ 3.22 Izzini dabas noslēpumus un saudzē to
1-08/81/2007 Iecavas novada dome
Piešķirt - 3 995.42 €
§ 3.23 Latvijas mazpulku akcija "Visu daru es ar prieku!"
1-08/188/2007 Latvijas Mazpulki
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.24 Piekrastes kāpu sakopšanas talkas
1-08/193/2007 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 6 402.92 €
§ 3.25 Kad TU, CILVĒK, sapratīsi, ka naudu nevar ēst?
1-08/175/2007 Radi vidi pats
Noraidīt
§ 3.26 Vārdi māca, piemēri aizrauj
1-08/201/2007 Riebiņu novada dome
Noraidīt
§ 3.27 Informatīvas kampaņas „Mācies un zini, kā saudzēt vidi” īstenošana pašvaldību darbinieku, lauksaimnieku un skolu jauniešu izglītošanai vides aizsardzības jautājumos
1-08/179/2007 Starptautiskais sadarbības centrs "Eiromāja"
Noraidīt
§ 3.28 Cilvēka un vides mijiedarbības iespējas
1-08/90/2007 Vārkavas novada dome
Noraidīt
§ 3.29 Zaļā prakse 2007
1-08/103/2007 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 6 225.06 €
§ 3.30 Izstāde „Tauriņi tuvplānā”.
1-08/134/2007 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 9 533.24 €
§ 3.31 Aktīvs dabas draugs Dāviņu pagastā
1-08/142/2007 Kalna svētību kopiena
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 3.32 Starptautiskās bioloģiskās daudzveidības dienas popularizēšana Latvijā
1-08/156/2007 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 3.33 Izpratnes veicināšana par NATURA2000 lauku tūrisma sektorā – saimnieciskajā darbībā un tūristiem.
1-08/112/2007 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.34 Vides pētījumi un tūrisma aktivitātes Rikas upes lokos
1-08/96/2007 Šķilbēnu pagasta padome
Piešķirt - 5 792.51 €
§ 3.35 Zaļās domāšanas integrēšana pirmsskolas vecuma bērnu izglītībā un audzināšanā
1-08/143/2007 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Noraidīt
Projektu iesniegumi vadlīnijā „Vides izglītība un audzināšana” 2007.gada 2.pusgadam, nometnes
§ 4.1 Tīra Latvija - tīra Eiropas daļa
1-08/157/2007 Ielas bērnu dienas centrs "IOGT Baltais zvirbulis"
Piešķirt - 6 508.22 €
§ 4.2 KĀRUMIŅŠ
1-08/149/2007 Latvijas Bērnu fonds, Nodibinājums
Piešķirt - 6 351.70 €
§ 4.3 Zaļā klase
1-08/200/2007 Upesgrīvas speciālā sākumskola
Noraidīt
§ 4.4 Pētnieciskais ceļojums sapņa īstenošanai
1-08/92/2007 Robežnieku pagasta padome
Piešķirt - 4 324.11 €
§ 4.5 Radošās dienas Rušonā vasaras nometnē "Latvijas nacionālie dabos simboli"
1-08/170/2007 Rušonieši – sanākam, domājam, darām
Piešķirt - 5 011.35 €
§ 4.6 KURŠ GAN CITS, JA NE ES…
1-08/168/2007 Balvu rajona Interešu izglītības metodiskais centrs
Piešķirt - 6 279.13 €
§ 4.7 Radoši pētnieciskā vasaras nometne "Dzīvosim zaļi - 2007"
1-08/167/2007 Penkules pamatskola
Piešķirt - 2 347.74 €
§ 4.8 Zili zaļi brīnumi
1-08/192/2007 Aizkraukles rajona Pilskalnes pamatskola
Piešķirt - 2 988.03 €
§ 4.9 Zaļie gidi – dabas sargi
1-08/118/2007 Eži pasākumu aģentūra
Piešķirt - 14 163.27 €
§ 4.10 Dabas iepazīšana gadalaikos –dienas nometne pirmsskolas un sākumskolas bērniem
1-08/162/2007 Aina Tarasova
Noraidīt
§ 4.11 Izzinoši radoša dienas nometne pusaudžiem „Meklēt, ieraudzīt un parādīt”
1-08/77/2007 Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts
Piešķirt - 10 414.00 €
§ 4.12 "Mežroze" - vides izglītības nometne bērniem
1-08/174/2007 Laimas nama mācību centrs
Noraidīt
§ 4.13 Lai cirvis ieaug saknēs!
1-08/207/2007 Varakļānu pilsētas dome
Piešķirt - 2 636.58 €
§ 4.14 Jaunietis – kvalitatīvas vides veidotājs
1-08/176/2007 Dobeles rajona padome
Piešķirt - 9 248.67 €
Projektu iesniegumi vadlīnijā „Vides izglītība un audzināšana” 2007.gada 2.pusgadam, semināri, konferences Projektu iesniegumi vadlīnijā „Vides izglītība un audzināšana” 2007.gada 2.pusgadam, semināri, konferences
§ 5.1 „Dabas skolas” dabas izpētes programmas ”Seko dzīvajam!” pasākumu īstenošana
1-08/199/2007 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt - 2 389.00 €
§ 5.2 Seminārs “Dižkoku un savdabīgo koku uzskaite un izpēte Kuldīgas rajonā”
1-08/133/2007 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 2 132.88 €
§ 5.3 Seminārs “Ilgtspējīga tūrisma plānošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un Natura 2000 vietās”.
1-08/154/2007 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 5.4 Pirmā Baltijas Valstu Konference par vides aizsardzību slimnīcās
1-08/135/2007 Latvijas slimnīcu biedrība
Piešķirt - 11 374.44 €
§ 5.5 Starptautiskā semināra ”Zemes degradācijas riska novērtējums un kritēriju metodoloģijas izstrāde Eiropā” organizēšana.
1-08/136/2007 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 5.6 VIDEI DRAUDZĪGA, PATĒRIŅU SAMAZINOŠA UN VESELĪBU VEICINOŠA UZVEDĪBA 12 MĒNEŠOS
1-08/173/2007 Vides izglītotāju asociācija
Piešķirt - 6 139.69 €
§ 5.7 LVAF līdzfinansēto masu mediju žurnālistu izglītošana
1-08/106/2007 Vides projekti
Noraidīt
§ 5.8 Iedzīvotāju izglītošanas un informēšanas pasākumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti
1-08/102/2007 Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija
Noraidīt
§ 5.9 Videi draudzīgi noskaņoto Sēlpils pagasta iedzīvotāju tālākizglītība
1-08/206/2007 Sēlpils pagasta padome
Piešķirt - 2 219.68 €
§ 5.10 Starptautiska konference “Nevalstisko organizāciju loma vides politikas veidošanā un ieviešanā: līdzšinējā pieredze un nākotnes perspektīvas”
1-08/99/2007 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 2 427.42 €
§ 5.11 Izglītojošu pasākumu cikls „Loga nozīme ēku energoefektivitātē”
1-08/186/2007 Liepājas 31.arodvidusskola
Noraidīt
§ 5.12 Solis uz priekšu…
1-08/203/2007 Nīkrāces pamatskola
Piešķirt - 4 046.65 €
§ 5.13 Atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas un to izmantošana pašvaldībās
1-08/158/2007 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 12 310.69 €
§ 5.14 Apmācības seminārs Purva ekskursijas vadīšana
1-08/152/2007 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 5.15 Eko izstāde un konference „Dzīvoju videi draudzīgi un veselīgi!”
1-08/150/2007 Olaines pilsētas dome
Piešķirt - 5 156.49 €
§ 5.16 Zaļā skola 2007
1-08/129/2007 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 3 268.34 €
§ 5.17 Informatīvā materiāla „Putnu novērojumi un pētījumi” izstrādāšana un izdošana un materiāla iedzīvināšanas semināra rīkošana
1-08/139/2007 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 9 879.00 €
§ 5.18 Botāniskais dārzs kā zinātnes un izglītības centrs bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai
1-08/107/2007 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 7 588.18 €
§ 5.19 Sabiedrības izglītošana un apziņas formēšana vides sanitārijā
1-08/105/2007 Vides projekti
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 5.20 Dabas takas gar Vārnienes upi popularizēšana Rugāju pagastā
1-08/78/2007 Rugāju pagasta padome
Noraidīt
§ 5.21 ”Dzīvosim zaļi!”
1-08/93/2007 Bulduru Dārzkopības vidusskola
Noraidīt
§ 5.22 Semināru cikls "Pa savvaļas zirgu takām "Mauriņos"
1-08/178/2007 Z/S "Mauriņi"
Noraidīt
§ 5.23 Bioloģiskā daudzveidība un tās aizsardzība Abavas senlejā un Daugavas lokos
1-08/180/2007 Sabiles vidusskola
Noraidīt
§ 5.24 Seminārs - apmācība dabas aizsardzības institūciju un organizāciju darbiniekiem par sabiedrisko attiecību iespējām dabas aizsardzības ideju popularizēšanai
1-08/153/2007 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 14 207.38 €
§ 5.25 Izvēlies dabas aizsardzību !
1-08/155/2007 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 2 958.15 €
§ 5.26 3 dienu seminārs Ekoskolu koordinatoriem
1-08/146/2007 Vides Vārds
Piešķirt - 5 110.96 €
§ 5.27 Zaļās Skolas dabas vērotāju praktiskie semināri – “Pļavas un meža vērotāji” un “Dzīvība ziemā”
1-08/128/2007 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 5.28 Vides prasību ieviešanas veicināšana lauksaimniecības uzņēmumos
1-08/116/2007 Zemnieku saeima
Atlikt
§ 5.29 Zaļie pārgājieni – 2007
1-08/100/2007 VAK Mantojums
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 5.30 Vides izglītība Abavas Senlejā
1-08/190/2007 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 1 915.19 €
§ 5.31 Sabiedrības izglītošana līdzdalībai upju baseinu apsaimniekošanas plānu un pasākumu programmu sagatavošanā atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma prasībām
1-08/164/2007 Carl Bro
Atlikt
§ 5.32 Meža īpašnieku praktisko iemaņu pilnveidošana par izlases cirti
1-08/148/2007 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 2 490.03 €
§ 5.33 Kurzemes un Latgales reģionu iepakotāju un videi kaitīgo preču ražotāju atbildīgo darbinieku seminārs-apmācība
1-08/115/2007 Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs
Atlikt
§ 5.34 Videi draudzīga tūrisma attīstība Vidzemē
1-08/119/2007 Vidzemes Tūrisma Asociācija
Noraidīt
§ 5.35 Semināru cikla izveidošana un novadīšana atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozaru speciālistiem
1-08/108/2007 Vides risinājumi,SIA
Noraidīt
§ 5.36 Iedzīvotāju informēšanas pasākumi atkritumu šķirošanas jautājumos
1-08/80/2007 Ingūna Zikmane
Noraidīt
§ 5.37 Vides izglītības veicināšana Pāces ciemā
1-08/181/2007 Sadarbības tilts
Noraidīt
§ 5.38 SEMINĀRI „KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA DARBĀ AR AUKSTUMA IEKĀRTĀM „
1-08/125/2007 Rīgas Uzņēmējdarbības koledža
Piešķirt - 5 691.49 €