Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 9 - 16.04.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
§ 1.2 Par Fonda Konsultatīvās padomes nolikumu
Pieņemt zināšanai
§ 1.3 Fonda administrācijas ziņojums par projektu iesniegumiem vadlīnijā "Vides izglītība un audzināšana"
Pieņemt zināšanai
Par vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" projektu konkursu un nolikumu
§ 2.1 Vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība" projektu konkursa nolikums
Par izmaiņām projekta finanšu līdzekļu izlietošanā un projekta īstenošanā
§ 3.1 Vides aizsardzības vadlīnijas cūku intensīvās audzēšanas fermās
1-08/28/2006 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.2 Tehniskā aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju nodrošinājums LU VZPI
1-08/440/2005 LU Vides zinātnes un pārvaldības institūts
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.3 Rīgas jūras līča piekrastes biotopu aizsardzības pasākumi Rojas pagastā
1-08/636/2006 Rojas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.4 Infrastruktūras elementi dabas parkā „Bernāti”
1-08/662/2006 Nīcas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.5 Atbalsts EMAS ieviešanai desmit Latvijas pašvaldībās*
1-08/342/2006 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.6 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Daugava pie Kaibalas”
1-08/607/2006 Lielvārdes novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.7 Ūdenstūristu ceļvedis pa Lielo Juglu un Rīgas ūdensceļiem. Teorētiskā izpēte, ekspedīcijas, sastādīšana, izdošana
1-08/158/2005 Staburaga bērni, SO
Atlikt
§ 3.8 Ūdenssaimniecības attīstība Jumurdas pagasta Jumurdas ciematā
1-08/595/2006 Jumurdas pagasta pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.9 Dabas aizsardzības plāna izstrāde NATURA 2000 teritorijai Liepājas ezers
1-08/295/2006 Liepājas pilsētas dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.10 Mežotnes pilskalna ainavas atjaunošana un apmeklētāju plūsmas organizēšana, nodrošinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu
1-08/660/2006 Rundāles pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.11 Vārkavas novada Dabas draugu kluba kapacitātes stiprināšana
1-08/693/2006 Vārkavas novada dome
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 4.1 „Zaļā sertifikāta” jauno kritēriju pārbaude un popularizācija”
1-08/7/2007 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.2 Ilgtspējīga un videi draudzīga velotūrisma veicināšana un popularizēšana Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un NATURA 2000 teritorijās.
1-08/776/2006 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.3 Mēbeļu iegāde Madonas RVP jauniekārtotajām biroja telpām
1-08/74/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 455.88 €
§ 4.4 Motorolleru un velosipēdu iegāde Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/532/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 4.5 Projekta ,,Pašvaldību amatpersonu un uzņēmēju izglītošana vides aizsardzībā" (VD Lielrīgas RVP darbības zonā) materiāli tehniskais nodrošinājums
1-08/75/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 3 984.04 €
§ 4.6 Kravas-apvidus automobiļu iegāde Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/496/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 4.7 Ūdenssaimniecības avārijas seku likvidēšanai un ārkārtas darbību veikšanai Dzelzavas ciemā
1-08/73/2007 Dzelzavas pagasta padome
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 4.8 Vides izglītības veicināšana un neformāla izglītošanās dabā
1-08/76/2007 Latvijas Olimpiešu klubs
Piešķirt - 14 228.72 €