Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 8 - 02.04.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par Fonda Konsultatīvās padomes nolikuma projektu
Par vadlīnijas "Vides izglītība un audzināšana" projektu konkursu un nolikumu
§ 2.1 Vadlīnijas "Vides izglītība un audzināšana" projektu konkursa nolikums
Par izmaiņām projekta finanšu līdzekļu izlietošanā un projekta īstenošanā
§ 3.1 "Dabas grāmata" (Bērnu TV raidījumu cikls par dabu un dzīvniekiem)
1-08/479/2005 Latvijas Televīzija
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.2 Raidījumu cikls par dabas vērtībām NATURA 2000 un saimniekošanu - "Zaļais īpašums"
1-08/491/2005 Labvakar
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.3 Eiropas ekosertifikāta "Eiropas Puķe" tūrisma naktsmītņu kritēriju skaidrojums, to pielietojums Zaļā sertifikāta darbībā
1-08/290/2006 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.4 Partnerība klimata politikas veidošanai Latvijā
1-08/104/2006 Reģionālā vides centra (REC) pārstāvniecība Latvijā
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 4.1 Daugavas upes baseins: vides izglītības un NVO sadarbības veidošana
1-08/235/2005 Latvijas Zaļā kustība
§ 4.2 Vētras postījumu seku likvidācija Pāvilostas pilsētas jūras piekrastē
1-08/64/2007 Sakas novada dome
Piešķirt - 13 944.14 €
§ 4.3 Vides kvalitātes noteikšana ezeros ar īpaši aizsargājamiem biotopiem
1-08/69/2007 Latvijas Botāniķu biedrība
Noraidīt
§ 4.4 Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) sertifikācija un uzturēšana Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā
1-08/1/2007 Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Piešķirt - 9 248.67 €
§ 4.5 Vides valsts inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas pārbaudē
1-08/32/2007 Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centrs
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 4.6 Pētījums par resursu ilgtspējīga izmantošana un ES stratēģijas par atkritumu rašanās novēršanu un atkritumu pārstrādi izpilde „ES Direktīvas 2000/53/EK noteikto nolietoto transportlīdzekļu materiālu pārstrādes un reģenerācijas apjomu izpilde”
1-08/17/2007 Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija
Piešķirt - 20 102.33 €
§ 4.7 Sabiedrības iesaistīšana dabas daudzveidības saglabāšanai NATURA 2000
1-08/77/2006 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.8 Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana 2007
1-08/70/2007 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 42 680.46 €
§ 4.9 Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes prognožu sagatavošana līdz 2020. gadam saskaņā ar Eiropadomes 2007.gada 8.-9.marta secinājumiem
1-08/72/2007 Vides ministrija
Piešķirt - 46 954.77 €
§ 4.10 Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju prognožu sagatavošana līdz 2020. gadam saskaņā ar Eiropadomes 2007. gada 8.-9. marta secinājumiem
1-08/71/2007 Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Noraidīt