Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 3 - 12.02.2007 rezultāti

Par izņēmuma gadījuma piemērošanu Valsts vides dienesta iesniegtajiem projektu iesniegumiem valsts pirmppirkuma tiesību izmantošanai
§ 1.1 Par izņēmuma gadījuma piemērošanu
Par finansējuma piešķiršanu Valsts vides dienestam pirmpirkuma tiesību izmantošanai
§ 2.1 Zemes gabala, uz kura atrodas Valsts vides dienesta bilancē esošā ēka Rūpniecības ielā 23, Rīgā, iegāde
1-08/59/2007 Valsts vides dienests
Piešķirt - 198 656.92 €
§ 2.2 Ēkas, Rūpniecības iela 23, Rīga kompleksas renovācijas 4.etaps
1-08/527/2006 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.3 Vienotas dokumentu vadības sistēmas ieviešana Valsts vides dienesta centrālajā struktūrvienībā un Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē
1-08/529/2006 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
§ 2.4 Tirgus vērtības noteikšana zemes gabalam, uz kura atrodas Valsts vides dienesta bilancē esošā ēka Rūpniecības ielā 23, Rīgā
1-08/58/2007 Valsts vides dienests
Noraidīt