Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 4 - 22.02.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Projektu vadlīnijas "Dabas resursu izpēte, novērtēšana, atjaunošana" iesniegumi
§ 2.1 Dabas tūrisma resursu novērtējums Lielvārdes novada teritorijā - posmā gar Daugavas labo krastu starp Rembates un Lielvārdes parkiem
1-08/704/2006 Lielvārdes novada dome
Piešķirt - 6 115.50 €
§ 2.2 Motorzāģu ķēžu bioeļļu izstrāde un testēšana
1-08/715/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 25 611.69 €
§ 2.3 Imeras novada vides vērtības
1-08/695/2006 Saules Koks
Piešķirt - 12 943.86 €
§ 2.4 Ziemeļu gulbis - ekoloģija un aizsardzība Latvija (2007. - 2009.)
1-08/712/2006 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 14 312.67 €
§ 2.5 Dižkoku apzināšana un to aizsardzība Ogres novadā
1-08/732/2006 Ogres novada dome
Piešķirt - 5 335.77 €
§ 2.6 Ventas upes problēmas jauniešu acīm un rīcībai.
1-08/690/2006 Sanita Kūle
Piešķirt - 3 699.47 €
§ 2.7 Atjaunojamo energoresursu izmantošanas ekonomisko un vides ieguvumu novērtēšana Latvijas energoapgādes attīstības scenārijos
1-08/721/2006 LZA Fizikālās enerģētikas institūts
Piešķirt - 12 805.85 €
§ 2.8 Lietus kanalizācijas sistēmas attīstības pilnveidošana Cēsīs, veicot detalizētu izpēti, inventarizāciju un datu digitalizāciju
1-08/710/2006 Cēsu pilsētas dome
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.9 Platspīļu vēža populāciju aizsardzība, ilgtspējīga attīstība un izmantošana 2007
1-08/714/2006 Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.10 Vēja enerģētisko iekārtu potenciālo attīstības zonu identifikācija un ierobežojošo faktoru apzināšana Kurzemes reģionā
1-08/716/2006 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.11 Biomasas potenciāla novērtējums un ilgtermiņa izmantošanas stratēģija Tukuma pilsētas centralizētajā siltumapgādē
1-08/706/2006 Tukuma pilsētas dome
Noraidīt
§ 2.12 Durbes parka dabas resursu novērtēšana un atjaunošana
1-08/705/2006 Tukuma pilsētas dome
Noraidīt
§ 2.13 Biogāzes iegūšanas un izmantošanas tehnoloģiju ieviešanas intensifikācija Latvijā
1-08/719/2006 Latvijas Biogāzes asociācija
Noraidīt
§ 2.14 Atjaunojamo energoresursu patēriņa iespēju novērtējums un attīstības prognoze dažādu ienākumu mājsaimniecībās
1-08/711/2006 Valdis Zaķis
Noraidīt
§ 2.15 Salpetra un māla izpēte un novērtēšana
1-08/739/2006 Atis Duka
Noraidīt
Par izmaiņām projekta finanšu līdzekļu izlietošanā un projekta īstenošanā
§ 3.1 Antropogēno ietekmju izpēte, monitorings un metodikas īstenošana tūrisma radīto ietekmju uz biotopiem novērtēšanai Salacas upes baseinā
1-08/97/2006 Latvijas Ekotūrisma savienība
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.2 Dabas lieguma "Lielupes grīvas pļavas" dabas aizsardzības plāna ieviešana
1-08/68/2005 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.3 Dabai draudzīga vides izglītības attīstība Rojas pagastā
1-08/138/2006 Rojas pagasta padome
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
Dažādi
§ 4.1 Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra administratīvās struktūras uzturēšana
1-08/19/2007 Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Piešķirt - 71 143.59 €
§ 4.2 Par papildus subsīdiju piešķiršanu SIA "SV AUTOHOF" par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi 2006.gadā
3-01/11/2006 SV AUTOHOF
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.3 Par papildus subsīdiju piešķiršanu SIA "Kuusakoski" par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi 2006. gadā
3-01/16/2005 Kuusakoski SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.4 Par papildus subsīdiju piešķiršanu SIA "Autodoms" par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi 2006.gadā
3-01/6/2006 Autodoms
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.5 Nederīgo laboratoriju ķimikāliju utilizācijas nodrošināšana
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.6 Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas pilnveidošana
1-08/699/2006 Lautus
§ 4.7 Vadlīniju sagatavošana transporta līdzekļu radītā PM10 un PM2.5 piesārņojuma modelēšanai Latvijas apstākļos
1-08/608/2006 ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.8 Elektroniskās ekspozīcijas izveidošana Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā
1-08/307/2006 Latvijas Universitāte
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.9 ICES/IOC potenciāli toksisko aļģu ziedēšanas dinamikas darba grupas sanāksmes un ICES toksisko aļģu pētījumu ieviešana Baltijas jūrā darba grupas sanāksmes organizēšana Latvijā
1-08/60/2007 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 4.10 Ūdenstūristu ceļvedis pa Lielo Juglu un Rīgas ūdensceļiem. Teorētiskā izpēte, ekspedīcijas, sastādīšana, izdošana
1-08/158/2005 Staburaga bērni, SO
§ 4.11 "Projekts Pēdas" - Vides izglītības centri Rīgā un novados
1-08/143/2006 Latvijas Olimpiešu klubs
§ 4.12 Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana Valles pagasta Valles ciematā
1-08/214/2006 Valles pagasta padome
§ 4.13 Zaļā Skola
1-08/200/2006 Vides aizsardzības klubs
§ 4.14 Zaļās skolas dabas vērotāju nometnes - "Pļavas un meža vērotāji" un "Dzīvība ziemā"
1-08/201/2006 Vides aizsardzības klubs
§ 4.15 Fonda konsultatīvās padomes ziņojums par biedrības "Par sakoptu Latviju" iesniegumu