Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 17 - 20.12.2006 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda administrācijas atskaite Fonda padomei un Konsultatīvajai padomei par Fonda darbību 2006.gadā