Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 12.01.2007 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Projektu vadlīnijas "Gaisa aizsardzība un klimata pārmaiņa" iesniegumi
§ 2.1 Pētījums par cieto daļiņu emisiju avotiem, ietekmi uz gaisa kvalitāti un piesārņojuma samazināšanas iespējām Latvijā
1-08/638/2006 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 8 340.87 €
§ 2.2 Vadlīniju sagatavošana transporta līdzekļu radītā PM10 un PM2.5 piesārņojuma modelēšanai Latvijas apstākļos
1-08/608/2006 ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Piešķirt - 26 290.40 €
§ 2.3 Koksnes katlumājas būvniecība Tukuma rajona Tumes ciemā
1-08/624/2006 Tumes pagasta padome
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 2.4 Starptautiskā dendroekoloģijas konference TRACE 2007 Latvijā
1-08/604/2006 Latvijas Dendroekologu biedrība
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.5 Atjaunojama energoresursa - bioetanola dehidratēšanas tehnoloģijas ar krasi samazinātu enerģijas patēriņu, izveidošana (pētījuma projekts)
1-08/600/2006 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 2.6 E-79
1-08/639/2006 Uldis Leiškalns
Noraidīt
§ 2.7 Biodīzeļdegvielas ražošanas un izmantošanas veicināšanas atbalsta shēmu un mehānismu izstrāde un ieviešana Latvijā
1-08/647/2006 Rīgas Menedžeru skola
Noraidīt
Par izmaiņām projekta finanšu līdzekļu izlietošanā un projekta īstenošanā
§ 3.1 Ūdenssaimniecības attīstība Jumurdas pagasta Jumurdas ciematā
1-08/595/2006 Jumurdas pagasta pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.2 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Cēsu rajona Veselavas pagasta pamatskolā
1-08/175/2006 Veselavas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.3 Sabiedrības iesaistīšana dabas daudzveidības saglabāšanai NATURA 2000
1-08/77/2006 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.4 Motorzāģu ķēžu eļļu ietekme uz vidi Latvijas mežos
1-08/111/2006 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.5 Ķemeru nacionālā parka vides izglītības nodrošinājums
1-08/353/2006 Ķemeru nacionālā parka fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.6 Mazo pašvaldību un vides speciālistu apmācības kursu organizēšana par tēmu "Kanalizācijas attīrīšanas ietaišu apkalpošana"
1-08/122/2006 Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.7 Ūdenstūristu ceļvedis pa Lielo Juglu un Rīgas ūdensceļiem. Teorētiskā izpēte, ekspedīcijas, sastādīšana, izdošana
1-08/158/2005 Staburaga bērni, SO
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.8 Nākotnes ciemata attīrīšanas iekārtu aerotenku rekonstrukcija
1-08/139/2006 Glūdas komunālā saimniecība
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 4.1 Par vadlīnijas „Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā” projektu iesniegumiem
§ 4.2 Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” izdošana
1-08/566/2006 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
§ 4.3 TV raidījumu cikls «VIDES FAKTI» un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/579/2006 Vides projekti, valsts SIA
§ 4.4 Latvijas Botāniķu biedrības jaunas mājas lapas izveidošana
1-08/565/2006 Latvijas Botāniķu biedrība
Noraidīt
§ 4.5 Vides izglītība žurnālā SPICĪTE
Noraidīt
§ 4.6 Vides izglītība SPICĀS pielikumā DABAS DRAUGI
Noraidīt
§ 4.7 Informatīva materiāla ,,Latvāņu izplatības ierobežošana" izdošana un izplatīšana
1-08/562/2006 Vides projekti, valsts SIA
§ 4.8 TV raidījumu cikls "Makšķerēšana un Latvijas ūdeņu daba"
1-08/658/2006 Latvijas Makšķernieku asociācija
Noraidīt
§ 4.9 Mācību materiāls dabas zinībās pirmskolai „Vides mācība maziem bērniem”
1-08/581/2006 Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija
§ 4.10 Vides raidījums "Dabas taka"
1-08/548/2006 Filmu studija "Ezis"
§ 4.11 Purva bruņurupuču, sarkanvedera ugunskrupju, plato ūdensvaboļu izplatības un ekoloģijas īpatnību Latvijā pētīšanas turpināšana un aizsardzības pasākumu realizēšana.
1-08/659/2006 Latgales zoodārzs
Noraidīt
§ 4.12 Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana 2007
1-08/602/2006 Engures ezera dabas parka fonds
Noraidīt