Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 15 - 08.12.2006 rezultāti

Par izmaiņām Fonda līdzekļu izlietojumā un un projektu īstenošanā
§ 1.1 Apdraudēto sugu ex situ dzīves apstākļu uzlabošanas pasākumi Rīgas zooloģiskajā dārzā
1-08/746/2006 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 256 116.93 €
§ 1.2 Valsts zemes uzmērīšana un nekustamo īpašumu reģistrēšana Zemesgrāmatā
1-08/563/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Apstiprināt izmaiņas
§ 1.3 Zvārtavas pagasta atkritumu izgāztuves "Augstežas" rekultivācija
1-08/592/2006 Zvārtavas pagasta padome
Piešķirt
§ 1.4 Ūdenssaimniecības attīstība Bērzaunes pagasta Bērzaunes un Sauleskalna ciemos
1-08/682/2006 Bērzaunes pagasta padome
Noraidīt
§ 1.5 Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju atkritumu izgāztuves "Izgāztuve"
1-08/683/2006 Saulkrastu pilsētas dome
Noraidīt
§ 1.6 Zivju resursu izmantošanas kontrole īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un tām piegulošajās ūdenstilpēs
1-08/405/2006 Slīteres nacionālā parka administrācija
Apstiprināt izmaiņas