Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 13 - 23.11.2006 rezultāti

Par izmaiņām projekta finanšu līdzekļu izlietošanā un projekta īstenošanā
§ 1.1 Zivsaimniecības un vides informācijas sistēmu, VVD Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes dispečerdienesta darbības nodrošināšana un Eiropas savienības prasību zvejas kontroles jomā nodrošināšana 2006.gadā.
1-08/346/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 1.2 Valsts vides dienesta vides valsts inspektoru apmācība un starptautiskā pieredzes un inspektoru apmaiņa zvejas kontrolē
1-08/349/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 1.3 Ekspertu atalgojums videi nodarītā kaitējuma noteikšanas un ārkārtējās vides avāriju situācijās
1-08/471/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 1.4 Eiropas Savienības integrācijas nodrošināšana dabas aizsardzībā
1-08/322/2005 Vides ministrijas Dabas aizsardzības departaments
Piešķirt
§ 1.5 Jaunās Ģeoloģijas - paleontoloģijas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā (2006. - 2009.)
1-08/320/2005 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 24 992.74 €
§ 1.6 Papildus apgaismojuma ierīkošana Entomoloģijas ekspozīcijā un Bērnu daudzfunkcionālās nodarbību telpā
1-08/679/2006 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 12 063.11 €