Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 14 - 02.12.2006 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Izmaiņas projektu konkursu nolikumā
Vadlīnijas „Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā” projektu iesniegumi 2007.gadam
§ 2.1 Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” izdošana
1-08/566/2006 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 16 639.06 €
§ 2.2 Mācību izdevuma – grāmatas „Draudzēsimies„ 1.-4. klašu skolēniem par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu - atkārtota izdošana
1-08/640/2006 Latvijas Zaļā josta
Piešķirt - 13 760.59 €
§ 2.3 Bērnu tuvināšana dabai - 2007
1-08/549/2006 Zaļais circenis
Piešķirt - 42 353.20 €
§ 2.4 Žurnāls "Vides Vēstis" 2007.gads
1-08/555/2006 Vides Vārds
Piešķirt - 93 192.41 €
§ 2.5 Madonas rajona mazā Meža grāmata
1-08/556/2006 Madonas Bērnu un jauniešu centrs
Piešķirt - 1 138.30 €
§ 2.6 Cesvaines muižas parks
1-08/568/2006 Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju dome
Noraidīt
§ 2.7 “Dabas grāmata” (Bērnu TV raidījumu cikls par dabu un dzīvniekiem)
1-08/557/2006 Latvijas Televīzija
Piešķirt - 45 531.90 €
§ 2.8 TVraidījumu cikls «VIDES FAKTI» un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/579/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 180 562.43 €
§ 2.9 Radio raidījums "Zaļais vilnis"
1-08/551/2006 Latvijas Radio
Piešķirt - 20 489.35 €
§ 2.10 Mācību materiāls dabas zinībās pirmskolai „Vides mācība maziem bērniem”
1-08/581/2006 Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.11 Radio programma krievu valodā "Noasa šķirsts"
1-08/546/2006 Latvijas Radio
Piešķirt - 16 363.03 €
§ 2.12 Zaļā Dzīve - žurnāls par bioloģisko dārzkopību
1-08/578/2006 Latvijas Dārzu biedrība
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.13 Latvijas Botāniķu biedrības jaunas mājas lapas izveidošana
1-08/565/2006 Latvijas Botāniķu biedrība
Piešķirt - 2 276.59 €
§ 2.14 Raidījumu cikls par dabu un dabai draudzīgas saimniekošanas popularizēšanu „Zaļais īpašums”
1-08/580/2006 Labvakar
Piešķirt - 56 914.87 €
§ 2.15 Vides izglītība žurnālā SPICĪTE
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.16 Interneta lappuse "Putni Latvijā un pasaulē"
1-08/552/2006 Ornitofaunistikas fonds
Piešķirt - 5 122.34 €
§ 2.17 Vides izglītības avīze/žurnāls - alternatīvs izglītības materiāls
1-08/560/2006 Latvijas Olimpiešu klubs
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.18 Visaptverošas informācijas par atkritumu apsaimniekošanu Latvijā nodrošināšana Internetā, izmantojot portālu EUWAS
1-08/558/2006 Baltijas Vides Forums
Atlikt
§ 2.19 Žurnāls MMD ( Medības. Makšķerēšana. Daba )
1-08/540/2006 Dumpis
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.20 Vides raidījums "Dabas taka"
1-08/548/2006 Filmu studija "Ezis"
Piešķirt - 61 183.49 €
§ 2.21 Vides izglītība SPICĀS pielikumā DABAS DRAUGI
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.22 Ekotūrisma un vides izglītības integrācija attīstot informatīvos resursus
1-08/563/2006 Latvijas Ekotūrisma savienība
Noraidīt
§ 2.23 Žurnāls "Poplavok+"
1-08/569/2006 R SOFT Ražotājs
Noraidīt
§ 2.24 Embūtes mājas lapa - aizsargājamo dabas teritoriju iedzīvotāju un to apceļotāju vides izglītības instruments
1-08/625/2006 Embūtes pagasta padome
Noraidīt
§ 2.25 Rīgas rajona Zaļā karte
1-08/575/2006 VAK Mantojums
Noraidīt
§ 2.26 Latvijas ainava – Latvijas nacionālais lepnums
1-08/642/2006 Vides projekti, valsts SIA
Atlikt
§ 2.27 LTV-1 raidījuma "Latvji , brauciet jūriņā!" ekoloģiskās kultūras izglītības programma
1-08/559/2006 Jūras Vēstis
Noraidīt
§ 2.28 Gaujas lejteces novada zaļās takas
1-08/564/2006 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 2.29 Informatīva materiāla "Latvāņu izplatības ierobežošana" izdošana un izplatīšana
1-08/562/2006 Vides projekti, valsts SIA
Atlikt
§ 2.30 Dokumentālā informācija kā sabiedrības izglītošanas līdzeklis NATURA 2000 teritorijās Riebiņu novadā
1-08/615/2006 Riebiņu novada dome
Noraidīt
§ 2.31 TV raidījumu cikls "Makšķerēšana un Latvijas ūdeņu daba"
1-08/658/2006 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.32 Periodiskais izdevums «Abavas Senleja»
1-08/572/2006 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
§ 2.33 Sadaļas “Zaļā zeme” un “Zeļonij mir” interneta portālā TV NET
1-08/554/2006 TV NET
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 2.34 Rēzeknes rajona zaļais ceļvedis
1-08/576/2006 Saules Koks
Noraidīt
§ 2.35 Grāmatas par vides politiku izdošana skolēniem, studentiem, pašvaldību vadītājiem, vides speciālistiem un šajā nozarē strādājošajiem.
1-08/616/2006 Biznesa augstskola Turība
Noraidīt
§ 2.36 Rūpnieciskās vides aizsardzības interneta vortāls virums.lv (Vide, Rūpniecība, Mēs)
1-08/571/2006 Latvijas Piesārņojuma profilakses centrs
Noraidīt
§ 2.37 Grāmata "Ķemeru nacionālā parka putni"
1-08/627/2006 Jumava
Noraidīt
§ 2.38 Informatīvi analītisks raidījumu cikls "Par tīru vidi un Daugavu"
1-08/553/2006 Videoatmiņa
Noraidīt
§ 2.39 Vides apziņas veidošana žurnāla „Puķudobe” lasītājiem
1-08/570/2006 Jugris
Noraidīt
§ 2.40 Krāsojamā grāmata pret klimata pārmaiņām
1-08/641/2006 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.41 Portāla "VideInfo" izveide un uzturēšana
1-08/567/2006 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.42 Jauns raidījums par dabu LTV 7 kanālā
1-08/561/2006 Projekts Vizuālā Latvija
Noraidīt
§ 2.43 Interaktīva interneta portāla vides aizsardzības jautājumu aktualizēšanai izveide SIA „Jumis” interneta lapas ietvaros
1-08/543/2006 Jumis, Siguldas pilsētas SIA
Noraidīt
§ 2.44 Ieraugi zaļo vārnu!
1-08/574/2006 Garkalnes novada dome
Noraidīt
§ 2.45 Krāsojamā grāmata pret klimata pārmaiņām
1-08/386/2006 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
Par izmaiņām projekta finanšu līdzekļu izlietošanā un projekta īstenošanā
§ 3.1 Latvijas kapacitātes stiprināšana sadarbībai ar Ukrainu, Baltkrieviju, Moldovu, Gruziju un Serbiju vides aizsardzībā
1-08/61/2006 Vides projekti
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.2 Pieredzes apmaiņa un sabiedrības iesaistīšana ūdens apsaimniekošanas jautājumu risināšanā teritorijas plānojuma izstrades gaitā
1-08/297/2006 Baltijas Vides Forums
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.3 Īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem piemērotas vides vadības un audita sistēmas (EMAS) ieviešanas pieejas demonstrācija
1-08/236/2006 PPE Serviss
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.4 Atbalsts EMAS ieviešanai desmit Latvijas pašvaldībās*
1-08/342/2006 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.5 Grāmata no sērijas "Tēvzemes ābece" "Ziedēšanas prieks Latvijas mežos un ārēs"
1-08/239/2002 Vizuālais elements, SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.6 Iepazīsti ūdeni! Izglītojoši materiāli skolām
1-08/206/2006 Vides Vārds
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.7 Nacionālā Botāniskā dārza darbinieku dalība Eiropas botānisko dārzu kongresā
1-08/392/2006 Nacionālais botāniskais dārzs
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.8 "Elles kalna" alas atjaunošana
1-08/477/2005 Jaunpils pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.9 Lokālās ūdenssaimniecības būvniecība Liepājas rajona Embūtes pagasta vēsturiskajā centrā
1-08/253/2006 Embūtes pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.10 Inspektoru materiāltehniskās bāzes pilnveidošana ar ūdens transportu zivju resursu aizsardzībai un kontrolei
1-08/344/2005 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.11 Socioloģiskais pētījums un klips „Nē - kūlas dedzināšanai 2007” kampaņai
1-08/332/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 1 298.94 €
§ 3.12 Klipa "Apsaimnieko laukus, nededzini kūlu" demonstrēšana
1-08/389/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt
§ 3.13 Tiesības dzīvot drošā vidē
1-08/326/2006 Latvijas Zaļā kustība
Noraidīt
§ 3.14 Sabiedrības līdzdalības un caurspīdības principa nodrošināšana lēmumu pieņemšanas procesā vides aizsardzības projektos 2006.gadā
1-08/505/2005 Vides Vārds
Piešķirt - 14 740.44 €
§ 3.15 Zaļie pārgājieni
1-08/340/2006 VAK Mantojums
Apakšprogrammas projektu iesniegšanas termiņš
§ 4.1 Par apakšprogrammas "Atbalsta pasākumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijaas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai" projekta iesniegšanu
Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" kārtējo izdevumu projektu iesniegumi
§ 5.1 Nelikvīdo pesticīdu iznīcināšana
1-08/457/2006 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 140 522.82 €
§ 5.2 Sabiedrības informēšanas kampaņa par sadzīves bīstamajiem atkritumiem, to apsaimniekošanu
1-08/456/2006 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 5.3 Bīstamo atkritumu izraisīto avāriju situāciju seku likvidācija
1-08/455/2006 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 56 914.87 €
§ 5.4 Maksājumu veikšana Baldones pašvaldībai par radioaktīvo atkritumu apglabāšanu tās teritorijā
1-08/451/2006 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 5.5 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju infrastruktūra cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
1-08/447/2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 5.6 Rokasgrāmatas par nepieciešamo atļauju iegūšanas kārtību izveide
1-08/446/2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 5.7 Programmas CMS7 lietotāju apmācība un ĪADT dabas aizsardzības plānu datu bāzes izveides uzsākšana
1-08/445/2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 5.8 Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kartes izdošana
1-08/444/2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 5.9 Informatīvā akcija par tirdzniecību ar Latvijā aizsargājamām augu sugām
1-08/443/2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 5.10 Drošības sistēmas ierīkošana Embūtes ekotūrisma informācijas un izglītošanas centrā
1-08/442/2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 5.11 Dabas aizsardzības plāna II kārtas ieviešana dabas parkā „Piejūra”
1-08/441/2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 5.12 Bioloģiskās daudzveidības dienas popularizēšana
1-08/440/2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 5.13 Aizsargājamo ģeoloģisko dabas pieminekļu robežu koordinātu noteikšana
1-08/439/2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 5.14 Dabas aizsardzības plānu kopsavilkumu izdošana
1-08/438/2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 5.15 Informatīvo vitrīnu izveide par CITES konvencijā iekļautajām sugām
1-08/437/2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 5.16 Dabas aizsardzības plānu izstrādes procesā iesaistīto institūciju pārstāvju kvalifikācijas paaugstināšana
1-08/436/2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 5.17 Lielā Ungura purva un antropogēna piesārņojuma ietekmes izvērtēšana uz Ungura un apkārtējiem ezeriem, ietekmju samazināšanas pasākumu plāna izstrāde
1-08/475/2006 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.18 Ūdenstūrisma infrastruktūras pilnveidošana un monitoringa ieviešana Gaujas nacionālajā parkā
1-08/474/2006 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 27 185.39 €
§ 5.19 Sabiedrības vides apziņas celšana - pamats dabas aizsardzībai
1-08/473/2006 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 20 631.64 €
§ 5.20 Dabas objektu aizsardzības plānu izgatavošana Gaujas nacionālajā parkā
1-08/466/2006 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 27 034.56 €
§ 5.21 Gaujas nacionālā parka vizuālā tēla veidošana skaņās
1-08/465/2006 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 5.22 Bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgu pļavu iekopšana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/423/2006 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 16 925.06 €
§ 5.23 Vienotā stila ieviešana informācijas stendos ĶNP
1-08/422/2006 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 10 386.96 €
§ 5.24 Zaļā purva dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanas tehniskā projekta izstrādāšana
1-08/421/2006 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 11 809.84 €
§ 5.25 Dialoga veidošana ar sabiedrību
1-08/420/2006 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 5.26 Vides izglītības nodrošinājums Ķemeru nacionālajā parkā 2007. gadā
1-08/424/2006 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 17 662.11 €
§ 5.27 Vides gidu darbības nodrošinājums Latvijā (piedalīšanās ES projektā "Dabas centri un vides interpretācija Baltijas jūras reģionā" 2007.)
1-08/413/2006 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 5.28 Jaunas Ģeoloģijas - paleontoloģijas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā (2006. - 2009.)
1-08/412/2006 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 37 102.81 €
§ 5.29 Zooloģiskās ekspozīcijas vitrīnu izgatavošana
1-08/484/2006 Latvijas Dabas muzejs
Noraidīt
§ 5.30 Jaunās Ģeoloģijas - paleontoloģijas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā (2006. - 2009.).
1-08/414/2006 Latvijas Dabas muzejs
Noraidīt
§ 5.31 Virszemes ūdeņu monitorings piekrastes, pārejas un teritoriālajos ūdeņos
1-08/418/2006 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atlikt
§ 5.32 Bioloģiskās daudzveidības, tai skaitā invazīvo jūras sugu, izvērtējums un vides monitoringa shēmas izstrādāšana Liepājas ostas akvatorijā.
1-08/417/2006 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atlikt
§ 5.33 Biotestēšanas sistēmas izveide un eko-toksicitātes testu ieviešana Latvijā
1-08/416/2006 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atlikt
§ 5.34 ICES/IOC potenciāli toksisko aļģu ziedēšanas dinamikas darba grupas sanāksmes un ICES Toksisko aļģu pētījumu ieviešana Baltijas jūrā Darba grupas sanāksmes organizēšana Latvijā
1-08/415/2006 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atlikt
§ 5.35 Esošās vides monitoringa sistēmas darbības nodrošinājums Latvijas Republikas likumdošanā noteikto un starptautisko saistību izpildei.
1-08/487/2006 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 443 810.79 €
§ 5.36 CORINE Land Cover 2006
1-08/485/2006 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 56 914.87 €
§ 5.37 Siltumnīcefekta gāzu emisiju tirdzniecības reģistra administrēšana
1-08/486/2006 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Noraidīt
§ 5.38 Jūrmalas zilpodzes (Erjngium maritimum) Latvijas populācijas fizioloģiskā stāvokļa un ģenētiskās daudzveidības izpēte
1-08/459/2006 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 22 765.95 €
§ 5.39 NDB Informatīvas sistēmas izveide
1-08/458/2006 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 7 019.03 €
§ 5.40 Latvijas izzūdošo augu sugu bankas veidošana in vitro un kultivēšanai problemātisku taksonu detalizētāka izpēte
1-08/402/2006 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 25 611.69 €
§ 5.41 Pļavu apsaimniekošana Slīteres nacionālajā parkā
1-08/410/2006 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 2 490.03 €
§ 5.42 Seminārs "Medības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/409/2006 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 5.43 Aļņu populācijas izpēte Ziemeļkurzemē
1-08/408/2006 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 5.44 Slīteres nacionālā parka administrācijas tūrisma infrastruktūras un informatīvo materiālu pilnveidošana un uzturēšana
1-08/407/2006 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 13 588.43 €
§ 5.45 Slīteres nacionālā parka teritorijā ligzdojošo putnu atlants. Lauku darbi.
1-08/406/2006 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 9 248.67 €
§ 5.46 Kolkas raga teritorijas labiekārtošanas plāns
1-08/404/2006 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 5.47 Īpaši atzīmējamās dienas un pasākumi Teiču dabas rezervātā 2007. gadā
1-08/483/2006 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 6 829.78 €
§ 5.48 Teiču un Krustkalnu rezervātu dabas aizsardzības plānu ieviešanas aktuālākie pasākumi.
1-08/482/2006 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 19 756.58 €
§ 5.49 Dabas izziņas nometne „Teiči 2007”
1-08/481/2006 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 4 467.82 €
§ 5.50 Dabas izpratnes materiāli.
1-08/479/2006 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 2 973.80 €
§ 5.51 Ligzdojošo putnu atlants Krustkalnu dabas rezervātā – 10 gadi kopš iepriekšējā pētījuma
1-08/480/2006 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 9 533.24 €
§ 5.52 Vides valsts inspektoru un ekspertu apmācības
1-08/513/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 5.53 Vadlīnijas "Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu izvērtēšana"
1-08/512/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 5.54 Vadlīnijas siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju monitoringa datu uzlabošana
1-08/511/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 5.55 Atļauju izdošanas konsultatīvās padomes darbības nodrošināšana
1-08/510/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 5.56 Baltijas valstu vides institūciju tikšanās
1-08/509/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 5.57 Valsts vides dienesta darbinieku veselības apdrošināšana
1-08/508/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 64 029.23 €
§ 5.58 Ekspertu atalgojums videi nodarītā kaitējuma noteikšanai (tai skaitā ārkārtējās vides avāriju situācijās)
1-08/507/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 5.59 Sēlijas un Latgales zaļās pērles
1-08/506/2006 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.60 Zaļā Sēlija- mūsu kopīgā rūpe (2.daļa)
1-08/505/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 853.72 €
§ 5.61 Ventspils RVP prezentācijas materiālu sagatavošana
1-08/504/2006 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 5.62 Divpadsmitā starptautiskā konkursa "Ūdens pasaule bērnu acīm" organizēšana
1-08/503/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 6 118.35 €
§ 5.63 Projektam Nr. LIFE 04 NAT / LV / 000199 ,,Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā "Rāzna" " Daugavpils RVP un Rēzeknes RVP kā partneru nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošinājums.
1-08/502/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 39 860.33 €
§ 5.64 Pašvaldību amatpersonu un uzņēmēju izglītošana vides aizsardzībā (VVD Lielrīgas RVP darbības zonā)
1-08/501/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 13 318.08 €
§ 5.65 Personāla un metodisko materiālu sagatavošana valsts līmeņa apmācības programmas gatavībai naftas piesārņojuma gadījumiem jūrā 2006. - 2008. gadam realizācijai.
1-08/500/2006 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 5.66 ES un Starptautisko organizāciju prasību zvejas kontroles jomā nodrošināšana
1-08/499/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 30 307.17 €
§ 5.67 Zivsaimniecības informācijas sistēmas pilnveidošana un ES prasībām atbilstošas zvejas kontroles nodrošināšana
1-08/498/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 16 363.03 €
§ 5.68 Jūras vides kontroles lidojumi
1-08/497/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 128 058.46 €
§ 5.69 Īpašumtiesību aprobežojumu reģistrācija Zemesgrāmatā tiem īpašumiem, kuri atrodas Ziemeļvidzemes biosferas rezervātā
1-08/493/2006 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 9 250.09 €
§ 5.70 Ornitofaunas izpēte Natūra 2000 teritorijai dabas lieguma zonai "Augstroze"
1-08/491/2006 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 3 237.03 €
§ 5.71 Dabā- ar izpratni
1-08/489/2006 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 5 549.20 €
§ 5.72 Interaktīvā izstāde "Dabas un tautu ritmi Salacas krastos" veltījums Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 10 gadu pastāvēšanai
1-08/488/2006 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 10 671.54 €
§ 5.73 Vides pārraudzības valsts biroja kā apelācijas institūcijas kapacitātes palielināšana
1-08/537/2006 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 16 789.89 €
§ 5.74 Latvijai saistošo starptautisko tiesību aktu izpildes nodrošināšana dabas aizsardzības jomā
1-08/538/2006 Vides ministrija
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 5.75 Vides izglītības un zinātnes, izglītības ilgtspējīgai attīstībai pilnveidošana
1-08/539/2006 Vides ministrija
Piešķirt - 25 753.98 €
§ 5.76 Līdzdalība Eiropas Savienības vides politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā
1-08/541/2006 Vides ministrija
Piešķirt - 147 978.67 €
§ 5.77 Finanšu vadības un budžeta integrētas sistēmas izstrāde un ieviešana
1-08/544/2006 Vides ministrija
Piešķirt - 12 805.85 €
§ 5.78 Eiropas Savienības jaunās klimata politikas realizācija un sagatavošanās pēc - Kioto protokola saistībām Latvijā
1-08/545/2006 Vides ministrija
Piešķirt - 91 063.80 €
§ 5.79 Projekta ieviešanas vienības uzturēšana Kohēzijas fonda finansētā projekta -Bīstamo atkritumu poligona būvniecība Dobeles rajona Zebrenes pagastā un ERAF finansēto vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas projektu ieviešanas nodrošināšanai 2007. gadā.
1-08/708/2006 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 49 274.05 €
Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" kapitālo izdevumu projektu iesniegumi
§ 6.1 Radioaktīvo atkritumu avārijas grupas materiāli tehniskās bāzes modernizēšana
1-08/454/2006 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 106 715.39 €
§ 6.2 Embūtes ekotūrisma informācijas un izglītošanas centra iekārtošana
1-08/448/2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 51 507.96 €
§ 6.3 Gaujas nacionālā parka administrācijas biroja ēku kapitālais remonts un autostāvlaukuma seguma nomaina
1-08/472/2006 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 41 209.21 €
§ 6.4 Gūtmaņalas ūdens savākšanas sistēmas rekonstrukcijas III kārta
1-08/471/2006 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 32 726.05 €
§ 6.5 Kvēpenes pilskalna dabas takas izveide
1-08/470/2006 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 5 833.77 €
§ 6.6 Gaujas nacionālā parka paaugstinātas bīstamības tūrisma infrastruktūras un būvju tehnisko projektu izstrāde
1-08/464/2006 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 62 464.07 €
§ 6.7 GPS tehnikas un datortehnikas nodrošinājums Gaujas nacionālā parka administrācijā
1-08/469/2006 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 6.8 Gaujas nacionālā parka administrācijas vides valsts inspektoru un ekspertu materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana
1-08/467/2006 Gaujas nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 6.9 Ķemeru nacionālā parka uzraudzības nodrošināšana
1-08/426/2006 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 22 765.95 €
§ 6.10 Dumbrāja takas rekonstrukcija Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/425/2006 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 27 034.56 €
§ 6.11 Ķemeru nacionālā parka vides izglītības, monitoringa un izpētes speciālistu materiāli tehniskais nodrošinājums
1-08/427/2006 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Noraidīt
§ 6.12 Zooloģijas ekspozīcijas kapitālais remonts, vitrīnu izgatavošana un atjaunošana.
1-08/411/2006 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 85 372.31 €
§ 6.13 LHEI kapacitātes celšana - I etaps
1-08/419/2006 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atlikt - 49 800.51 €
§ 6.14 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums
1-08/396/2006 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 384 175.39 €
§ 6.15 Jaunā sanitārā mezgla celtniecība
1-08/463/2006 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 56 914.87 €
§ 6.16 Kolekciju un ekspozīcijas uzturēšanas tehniskais nodrošinājums
1-08/462/2006 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 6.17 Informācijas sistēmas izveidei un uzturēšanai nepieciešanā biroja tehnika
1-08/461/2006 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 6.18 Rekreācijas zonas izveide NBD (bērnu rotaļu laukums)
1-08/460/2006 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 6.19 Laboratorijas iekārtu iegāde projekta "Latvijas izzūdošo augu sugu bankas veidošana in vitro un kultivēšanai problemātisku taksonu detalizētāka izpēte" vajadzībām
1-08/401/2006 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 22 765.95 €
§ 6.20 Pļavu apsaimniekošanai nepieciešamā inventāra iegāde
1-08/403/2006 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 25 611.69 €
§ 6.21 Ugunsdzēšanas sistēmas pilnveidošana
1-08/400/2006 Slīteres nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 4 624.33 €
§ 6.22 Tehniskais nodrošinājums ugunsgrēku operatīvai atklāšanai Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos
1-08/478/2006 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 14 299.86 €
§ 6.23 Zooloģisko un botānisko kolekciju fonda glabātuves izveide rekonstruējot valsts nekustamo īpašumu Brīvības ielā 35, Ļaudonā
1-08/476/2006 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 6.24 Liepājas reģionālās vides pārvaldes administratīvās ēkas 1.stāva pārplānošana un rekonstrukcija
1-08/534/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 34 148.92 €
§ 6.25 Valmieras RVP administratīvās ēkas fasādes remonta 1.kārta
1-08/533/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 10 813.83 €
§ 6.26 Motorolleru un velosipēdu iegāde Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/532/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 12 948.13 €
§ 6.27 Valsts vides dienesta inspektoru darba aprīkojums
1-08/531/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 9 262.90 €
§ 6.28 LR VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes Kuldīgas daļas ēkas remonts un teritorijas labiekārtošana
1-08/530/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 6.29 Vienotas dokumentu vadības sistēmas ieviešana Valsts vides dienesta centrālajā struktūrvienībā un Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē
1-08/529/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 6.30 Finanšu vadības un budžeta pārskatu sistēma
1-08/528/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 9 447.87 €
§ 6.31 Ēkas, Rūpniecības iela 23, Rīga kompleksas renovācijas 4.etaps
1-08/527/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 106 715.39 €
§ 6.32 Biroja tehnikas iegāde Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/526/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 6.33 Darba apstākļu uzlabošana Valmieras RVP
1-08/525/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 6 829.78 €
§ 6.34 VVD Ventspils RVP palīgēkas (šķūņa) rekonstrukcija, Ventspilī, Dārzu 2
1-08/524/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 6.35 VVD Madonas reģionālas vides pārvaldes ēkas Blaumaņa ielā 7, Madonā ventilācijas sistēmas ierīkošana
1-08/523/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 6.36 VVD Madonas reģionālas vides pārvaldes arhīva telpu ierīkošana
1-08/522/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 12 805.85 €
§ 6.37 Jelgavas reģionālās vides pārvaldes ēkas grīdas seguma nomaiņa
1-08/521/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 051.19 €
§ 6.38 Jelgavas reģionālas vides pārvaldes teritorijas labiekārtošana
1-08/520/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 6.39 Jelgavas reģionālas vides pārvaldes siltummezgla renovacija
1-08/519/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 6 402.92 €
§ 6.40 Jelgavas reģionālās vides pārvaldes servera telpas mikroklimata nodrošināšana
1-08/518/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 6.41 Apsardzes un ugunsdrošības sistēmu rekonstrukcija un pilnveidošana
1-08/517/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 695.48 €
§ 6.42 Teritorijas Voleru iela 2 drošības sistēmas nenovāci ja
1-08/516/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 6.43 Kuģu radio aprīkojuma iegāde
1-08/515/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 6.44 Administratīvās ēkas renovācija Ventspilī - 2.kārtas 2.daļa
1-08/514/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 6.45 Kravas - apvidus automobiļu iegāde Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/496/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 6.46 Ziemeļvidzemes biosferas rezervāta administrācijas tehniskā nodrošinājuma stiprināšana
1-08/494/2006 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 23 477.38 €
§ 6.47 Ziemeļvidzemes biosferas rezervāta vides informācijas centra izbūve
1-08/490/2006 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija
Piešķirt - 106 715.39 €
§ 6.48 Biroja mēbeļu iegāde
1-08/535/2006 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 9 390.95 €
§ 6.49 Datortehnikas un programmatūras iegāde
1-08/536/2006 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 7 114.36 €
Dažādi
§ 7.1 EV - 03 "Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide"
1-08/453/2006 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 270 345.64 €
§ 7.2 Ūdenssaimniecības attīstība Bērzaunes pagasta Bērzaunes un Sauleskalna ciemos
1-08/682/2006 Bērzaunes pagasta padome
Noraidīt
§ 7.3 Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju atkritumu izgāztuves "Izgāztuve"
1-08/683/2006 Saulkrastu pilsētas dome
Atlikt
§ 7.4 Upju baseinu apsaimniekošana
1-08/670/2006 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 526 462.57 €
§ 7.5 Konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts", "Sakārtotākā Latvijas pilsēta" , "Sējējs", "Labākais vides žurnālists" ,"Ābols" un "Labākais iepakojums" Latvijā" nodrošinājums
1-08/673/2006 Vides ministrija
Piešķirt - 136 168.83 €
§ 7.6 Drustu pagasta atkritumu izgāztuvju "Ģilbēni" rekultivācija
1-08/685/2006 Drustu pagasta padome
Piešķirt - 7 162.74 €
§ 7.7 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana
1-08/674/2006 Vides ministrija
Piešķirt - 2 013 363.61 €
§ 7.8 FEE programmu īstenošana Latvijā 2007.gadā
1-08/671/2006 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 7.9 ĶNP administrācijas ēkas "Meža māja" rekonstrukcijas - restaurācijas papilddarbu veikšana
1-08/687/2006 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 70 262.83 €
§ 7.10 Nederīgo laboratoriju ķimikāliju utilizācijas nodrošināšana
Piešķirt - 64 384.95 €
§ 7.11 Savākto bezsaimnieku dzīvsudraba bīstamo atkritumu utilizācijas nodrošināšana
Piešķirt - 30 994.42 €
§ 7.12 ĶNP administrācijas ēkas "Meža māja" rekonstrukcijas - restaurācijas būvniecības darbu inflācijas sadārdzinājuma segšana.
1-08/707/2006 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 54 069.13 €
§ 7.13 Auto vraku bezmaksas evakuācijas un iedzīvotāju informēšanas projekts "Auto vraku jaunā dzīve"
1-08/686/2006 Auto pārstrāde
Piešķirt - 42 686.15 €
§ 7.14 Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra koncesijas līguma nosacījumu sagatavošana
1-08/452/2006 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Noraidīt
§ 7.15 Radioaktīvo atkritumu specializētā transporta novietnes rekonstrukcijas projekta realizācija
1-08/450/2006 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Noraidīt
§ 7.16 ES Life-Nature projekta "Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā" rīcību bioloģiskais novērtējums
1-08/287/2006 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Apstiprināt izmaiņas
Subsīdijas par nolietoto transporta līdzekļu savākšanu un pārstrādi
§ 8.1 SIA "Autodoms" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi 2006.gadā
3-01/6/2006 Autodoms
Piešķirt