Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 11 - 24.10.2006 rezultāti

Par grozījumiem projektu konkursa nolikumā
§ 1.1 Par grozījumiem projektu vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā" konkursa nolikumā 2007.gadam
Izmaiņas apakšprogrammas "Nozares vides projekti" projektu īstenošanā
§ 2.1 Zivsaimniecības un vides informācijas sistēmu, VVD Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes dispečerdienesta darbības nodrošināšana un Eiropas savienības prasību zvejas kontroles jomā nodrošināšana 2006.gadā.
1-08/346/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 2.2 Ēkas, Rūpniecības ielā 23, Rīgā kompleksās renovācijas 3. kārta
1-08/336/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 2.3 Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes telpu Lielvārdē, Dārza ielā 12 grīdu remontdarbu veikšana.
1-08/583/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 7 949.58 €
§ 2.4 Procesuālais izvērtējums Vides pārraudzības valsts biroja administratīvajā procesā un tā juridiskais nodrošinājums administratīvajā rajona tiesā un apgabaltiesā
1-08/585/2006 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 2.5 Jelgavas reģionālās vides pārvaldes telpu krāsojuma atjaunošana
1-08/586/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 13 978.29 €
§ 2.6 Nepārtrauktās barošanas bloku (UPS) un multifunkcionālās drukas iekārtas iegāde
1-08/588/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 7 364.78 €
§ 2.7 Finanšu vadības un budžeta integrētās sistēmas izstrāde un ieviešana
1-08/468/2005 Vides ministrija
Piešķirt
§ 2.8 Valsts vides dienesta vides valsts inspektoru apmācība un starptautiskā pieredzes un inspektoru apmaiņa zvejas kontrolē
1-08/349/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 2.9 Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos
1-08/347/2005 Valsts vides dienests, Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde
Piešķirt - 14 228.72 €