Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 10 - 04.10.2006 rezultāti

Vispārīgi jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Apakšprogrammu projektu iesniegšanas termiņi
§ 2.1 Apakšprogramma "Konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts", "Sakārtotākā Latvijas pilsēta", "Sējējs" un "Labākais vides žurnālistikā" nodrošinājums"
§ 2.2 Apakšprogramma "Vides izglītības fonda programma"
§ 2.3 Apakšprogramma "Upju baseinu apsaimniekošana"
§ 2.4 Apakšprogramma "ES fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana"
Vadlīnijas „PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU DARBĪBA UN IZDEVĒJDARBĪBA VIDES IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS JOMĀ” projektu iesniegumu izskatīšana.
§ 3.1 Grāmatas "Šķiroto atkritumu ceļš" papildus tirāžas iespiešana
1-08/433/2006 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 2 842.90 €
§ 3.2 Mācību izdevuma – grāmatas „Draudzēsimies„ 1.-4. klašu skolēniem par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu - atkārtota izdošana
1-08/394/2006 Latvijas Zaļā josta
Piešķirt - 13 760.59 €
§ 3.3 Latvijas zīdītāju noteicējs
1-08/449/2006 Gandrs SIA
Piešķirt - 4 490.58 €
§ 3.4 Vides izglītība bērniem gadagrāmatā Dabas vērotāji 2007
Piešķirt - 4 203.16 €
§ 3.5 Grāmatas "Atkritumu saimniecība" sagatavošana izdošanai un izdošana
1-08/397/2006 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 8 110.37 €
§ 3.6 Latvijas Ornitoloģijas biedrības 21 gada darbības pārskata izdošana
1-08/430/2006 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 5 859.39 €
§ 3.7 Bukleta "Burtnieks tas nav nekāds nieks" izdošana
1-08/432/2006 Burtnieku vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 569.15 €
§ 3.8 Ceļojumu kartes "Dabas takas Latvijā" ar pielikumu - ceļvedi "Lauku Labumi" papildmetiena izdošana
1-08/399/2006 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 4 122.06 €
§ 3.9 Zinātniski populāras grāmatas "Ūdensapgāde" izdošana
1-08/398/2006 Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Noraidīt
§ 3.10 Informācija par administratīvi noraidītajiem projektiem
Zaudējumu kompensāciju pieteikumi
§ 4.1 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta Z/S "Akmeņkalni"
1-19/11/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.2 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta Z/S "Akmeņkalni"
1-19/12/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.3 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pag. Z/S "Dižpurviņi"
1-19/13/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.4 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Dižpurviņi"
1-19/14/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.5 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Dižpurviņi"
1-19/15/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.6 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Vārmes pagasta Z/S "Bētas"
1-19/16/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.7 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Vārmes pagasta Z/S "Bētas"
1-19/17/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.8 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Turlavas pagasta "Sniedzēs"
1-19/18/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.9 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta SIA "Renda"
1-19/19/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.10 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pag. SIA "Renda"
1-19/25/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.11 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pag. SIA "Rendai"
1-19/26/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.12 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta SIA "Renda"
1-19/27/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.13 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta SIA "Renda"
1-19/28/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.14 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Alsungas pagasta "Kalnarājos"
1-19/20/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.15 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Alsungas pagasta Z/S "Jaunvidenieki"
1-19/21/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.16 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Alsungas pag. Z/S "Jaunvidenieki"
1-19/30/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.17 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj.Vārmes pagasta Z/S "Ezergaiļi"
1-19/22/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.18 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rumbas pag. Z/S "Rugāti"
1-19/23/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.19 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rumbas pagasts Z/S "Rugāti"
1-19/29/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.20 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pag. Z/S "Kondrāti"
1-19/24/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.21 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Rendas pagasta Z/S "Kondrāti"
1-19/45/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.22 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta Z/S "Dzilnas"
1-19/31/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.23 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Gudenieku pagasta "Dzintarnieki'
1-19/32/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.24 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Vidiņi"
1-19/33/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.25 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Vidiņi"
1-19/37/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.26 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Raņķu pagasta SIA "Agrar Cohrs Kurzeme Farming"
1-19/34/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.27 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Raņķu pagasta SIA "Māja Cohrs Kurzeme"
1-19/35/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.28 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta "Krogsētas"
1-19/36/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.29 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Vāveres"
1-19/38/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.30 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Vāveres"
1-19/39/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.31 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas raj. Rendas pagasta Z/S "Vāveres"
1-19/41/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.32 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils rajona Usmas pagasta Z/S "Grodmaņi"
1-19/40/2006 Ventspils RVP
Atlikt
§ 4.33 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Ventspils rajona Usmas pagasta Z/S "Grodmaņi"
1-19/42/2006 Ventspils RVP
Atlikt
§ 4.34 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Laidu pagasta Z/S "Burtnieki"
1-19/43/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.35 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju Z/S "Bračas"
1-19/44/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.36 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Kuldīgas rajona Pelču pagasta Z/S "Upeskalni"
1-19/46/2006 Liepājas RVP Kuldīgas daļa
Atlikt
§ 4.37 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Rīgas rajona Siguldas novada "Jaundreļļi"
1-19/47/2006 Lielrīgas RVP
Atlikt
§ 4.38 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Rīgas rajona Siguldas novada "Senatnes"
1-19/48/2006 Lielrīgas RVP
Atlikt
Par izmaiņām projekta finanšu līdzekļu izlietošanā un projekta īstenošanā
§ 5.1 Bauskas pilsētas un rajona cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts (Dalītā atkritumu vākšana)
1-08/258/1999 Bauskas novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.2 Cēsu vides informācijas centra darba pilnveidošana
1-08/153/2006 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.3 Jaunie vides pētnieki Rūjienā
1-08/308/2006 Bērnu vides skola
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.4 Bioloģiskās attīrīšanas iekārtu un ārējās kanalizācijas ierīkošana sociālas aprūpes centrā Pāvilostā
1-08/144/2006 Sakas novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.5 Valsts vides dienesta darbinieku darba apstākļu uzlabošana
1-08/337/2005 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.6 Ēkas, Rūpniecības ielā 23, Rīgā kompleksās renovācijas 3. kārta
1-08/336/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 5.7 Darbu telpu ierīkošana 20 cilvēkiem Rīgā, Voleru ielā 2, ārsienas siltināšana un apšūšana
1-08/279/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 11 454.12 €
§ 5.8 Apkures katla un skursteņa remonts Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Valmieras kontroles sektora mājai Cēsīs, Birzes ielā 2
1-08/383/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 628.91 €
§ 5.9 Tehniskā aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju nodrošinājums LU VZPI
1-08/440/2005 LU Vides zinātnes un pārvaldības institūts
Apstiprināt izmaiņas
Projektu vadlīniju konkursa nolikumi 2007.gadam
§ 6.1 Projektu vadlīnijas "Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija" konkursa nolikums 2007.gadam
§ 6.2 Projektu vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" konkursa nolikums 2007.gadam
Dažādi
§ 7.1 Kataloga "Nozīmīgākie LVAF finansētie projekti 1996-2006" papildus tirāža
1-08/542/2006 Vides projekti, valsts SIA
Atlikt
§ 7.2 Par līdzekļu piešķiršanu sakoptākajiem Latvijas pagastiem un pilsētām projektu īstenošanai vides aizsardzībā