Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 8 - 26.07.2006 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Projektu konkursa izsludināšana vadlīnijā "PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU DARBĪBA UN IZDEVĒJDARBĪBA VIDES IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS JOMĀ"
§ 1.3 Projektu vadlīnijas "PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU DARBĪBA UN IZDEVĒJDARBĪBA VIDES IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS JOMĀ" konkursa nolikums 2007.gadam
§ 1.4 Projektu vadlīnijas "GAISA AIZSARDZĪBA UN KLIMATA PĀRMAIŅAS" konkursa nolikums 2007.gadam
§ 1.5 Projektu vadlīnijas "DABAS UN BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS AIZSARDZĪBA" konkursa nolikums 2007.gadam
Atliktie projektu pieteikumi
§ 2.1 Zinātniski populāras mācību grāmatas "Ūdensapgāde" izdošana
1-08/291/2006 Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Noraidīt
Par izmaiņām projektu tāmē un maksājumiem pirms/pēc projektu īstenošanas termiņa
§ 3.1 Zaļie pārgājieni
1-08/340/2006 VAK Mantojums
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.2 Purva bruņurupuču, sarkanvēdera ugunskrupju, plato ūdensvaboļu ekoloģijas pētīšana un aizsardzība Latvijā.
1-08/30/2006 Latgales zoodārzs
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.3 Dabas aizsardzības plāna izstrāde NATURA 2000 teritorijai Liepājas ezers
1-08/295/2006 Liepājas pilsētas dome
Konceptuāli atbalstīt
§ 3.4 Dižkoku, parku un aleju aprakstu konkurss
1-08/153/2005 Ceļteka
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus - 175.31 €
§ 3.5 Sabiedriskais vides monitorings Daugavgrīvā un Bolderājā
1-08/383/2004 VAK Bolderājas - Daugavgrīvas nodaļa
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
§ 3.6 Gaiziņkalna dabas parka aizsardzības jaunā plāna ieviešanas pasākumi
1-08/88/2004 Gaiziņkalna dabas parka sabiedriskā padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.7 Sabiedriskās līdzdalības veicināšana ar vidi saistīto lēmumu pieņemšanā "Zaļais-karstais telefons"
1-08/119/2005 Vides aizsardzības klubs
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
§ 3.8 Dabas parka „Bernāti” atpazīstamības veicināšana
1-08/105/2006 Nīcas pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.9 Zaļā skola
1-08/114/2005 Vides aizsardzības klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.10 Iepazīsim Latvijas floras indīgos augus Latvijas Universitātes Botaniskajā dārzā
1-08/220/2005 Latvijas Universitāte VK RNC
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.11 Dokumentālā informācija kā sabiedrības izglītošanas un viedokļa formēšanas līdzeklis Natura 2000 teritorijā Embūtes paugurainē
1-08/625/2004 Vides projekti
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.12 Vides izglītības fonda (FEE) programmu realizācija Latvijā 2005. gadā.
1-08/207/2005 Vides aizsardzības klubs
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
§ 3.13 Zaļā prakse
1-08/117/2005 Vides aizsardzības klubs
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
Dažādi
§ 4.1 Klipa "Apsaimnieko laukus, nededzini kūlu" demonstrēšana
1-08/389/2006 Vides projekti, valsts SIA
Atlikt
§ 4.2 Starptautiskas konferences "Jaunā Ignalina - ieguvumi un draudi" organizēšana
1-08/385/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 10 133.69 €
§ 4.3 Latvijas izzūdošo augu sugu bankas veidošana in vitro un kultivēšanai problemātisku taksonu detalizētāka izpēte
1-08/285/2006 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 46 348.63 €
§ 4.4 Rīgas ezeru sabiedriskā uzraudzība
1-08/187/2006 VAK Mantojums
Noraidīt
§ 4.5 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu reģionālās sanāksmes ,,Stratēģiskā pieeja starptautiskajā ķīmisko vielu pārvaldībā" organizēšana 2006. gada 4. - 5. decembrī
1-08/387/2006 Vides ministrija
Noraidīt
§ 4.6 Apkures katla un skursteņa remonts Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Valmieras kontroles sektora mājai Cēsīs, Birzes ielā 2
1-08/383/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 853.72 €
§ 4.7 Liepājas reģionālās vides pārvaldes bijušo laboratorijas telpu pārprojektēšana par biroja telpām
1-08/382/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 4.8 Projekta izstrādāšana Liepājas reģionālās vides pārvaldes Kuldīgas daļas ēkas remontam
1-08/381/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 4.9 Artēziskā urbuma ierīkošana Valsts vides dienesta bilances uzskaitē esošās ēkas, Lielvārdē, Dārza ielā 12, teritorijā
1-08/380/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 4.10 Valsts vides dienesta ēkas, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, siltummezgla modernizācija
1-08/379/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 6 118.35 €
§ 4.11 Autotransporta iegāde Valsts vides dienesta darbinieku vajadzībām
1-08/335/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 4.12 Ēkas, Rūpniecības ielā 23, Rīgā kompleksās renovācijas 3. kārta
1-08/336/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 4.13 Rīgas jūras līcī izskalotā vaļa transportēšana
1-08/390/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 1 539.55 €
Zaudējumu kompensācijas par migrējošo putnu nodarītajiem postījumiem
§ 5.1 Zaudējumu kompensācija par nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem Dobeles raj. Auces lauku teritorijā "Innuļi"
1-19/2/2006 Jelgavas RVP
Atlikt