Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 10.05.2006 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Fonda administrācijas publiskais pārskats
§ 1.3 Priekšlikumi par fonda administrācijas tiesībām akceptēt izmaiņas tāmē
§ 1.4 Priekšlikumi Fonda logo vadlīnijām publicitātes pasākumu nodrošināšanai
§ 1.5 Par projektiem, kas noraidīti administratīvajā izvērtēšanā
Projektu kategorijas "Vides izglītība un audzināšana" pieteikumi II pusgadam
§ 2.1 Vides pedagoģijas veicināšana Dursupes pamatskolā
1-08/309/2006 Balgales pagasta padome
Piešķirt - 939.10 €
§ 2.2 Jaunie vides pētnieki Rūjienā
1-08/308/2006 Bērnu vides skola
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.3 Ķemeru nacionālā parka vides izglītības nodrošinājums
1-08/353/2006 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt - 6 915.16 €
§ 2.4 Izstāde "Zināmais par nezināmo" (Raganas un velni Latvijas dabā)
1-08/312/2006 Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 3 668.16 €
§ 2.5 Latvijas mazpulku nometne "Visu daru es ar prieku!"
1-08/323/2006 Latvijas Mazpulki
Piešķirt - 6 360.24 €
§ 2.6 SKOLA MEŽAM UN MEŽS SKOLAI-4
1-08/365/2006 Ķoņu kalna dzīves skola
Piešķirt - 2 128.62 €
§ 2.7 Radoši pētnieciskā vasaras nometne "Dzīvosim zaļi!" -2006
1-08/311/2006 Penkules pamatskola
Piešķirt - 2 445.92 €
§ 2.8 Dabas mantojuma izzināšana nometnē „Metsepole”
1-08/305/2006 Vidzemes lībisko novadu kultūras biedrība "Elmed"
Piešķirt - 2 487.18 €
§ 2.9 Ainavu klipu cikls „Latvijas dabas aizsargājamās teritorijas” – 3.turpinājums: 8.”Slīteres nacionālais parks”.
1-08/304/2006 Projekts Vizuālā Latvija
Piešķirt - 2 571.13 €
§ 2.10 Subates, Bebrenes un Eglaines pašvaldību iedzīvotāju izglītošana dalītas atkritumu vākšanas jomā
1-08/292/2006 Subates pilsētas dome
Piešķirt - 1 078.54 €
§ 2.11 Ceļojošā vides akadēmija “Bioloģiskās pļavas - ievērojama vērtība laukos”
1-08/293/2006 IAC “Līdumi”
Piešķirt - 3 864.52 €
§ 2.12 Vasaras atpūtas nometne bērniem ar īpašām vajadzībām uz invalīdu ratiņiem „Zem lielās rūķa mices”
1-08/345/2006 Latvijas Bērnu fonds, Nodibinājums
Piešķirt - 5 553.47 €
§ 2.13 Neaizmirsti pirmdienu - Pasaules vides dienu 5. jūniju!
1-08/319/2006 Burtnieku vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 853.72 €
§ 2.14 Pieredzes apmaiņa starp Eiropas valstu vides nevalstisko organizāciju konsultatīvajām padomēm
1-08/298/2006 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.15 Īpaši aizsargājamo meža biotopu kritēriju kalibrācijas un ekspertu apmācības 2.seminārs.
1-08/350/2006 Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus attīstības padome
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 2.16 1. Eiropas vides zinātnes studentu nedēļa (EURENSSA 2006)
1-08/321/2006 Studentu atbalsta biedrība „Ģeogrāfu mafija”
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.17 Vides takas izveide un ekoklases iekārtošana Rāmuļu pamatskolā
1-08/294/2006 Rāmuļu pamatskola
Piešķirt - 1 565.16 €
§ 2.18 Ekspozīcija "Mūsu zeme"
1-08/367/2006 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Alūksnes rajona nodaļa
Piešķirt - 4 809.31 €
§ 2.19 Socioloģiskais pētījums un klips „Nē - kūlas dedzināšanai 2007” kampaņai
1-08/332/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 14 625.70 €
§ 2.20 Putniem nozīmīgo vietu atpazīstamības veidošana
1-08/357/2006 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.21 Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēma – uzdevumi un izpildes organizācija Latvijas reģionos
1-08/330/2006 Latvijas Zaļā josta
Piešķirt - 4 482.05 €
§ 2.22 Lielupes atdzimšana
1-08/373/2006 Jelgavas rajona padomes Kultūras un interešu izglītības centrs
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.23 Mobils bez auto! "Diena bez auto" Ziemeļkurzemē
1-08/328/2006 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 2 100.16 €
§ 2.24 Pieredzes apmaiņa un sabiedrības iesaistīšana ūdens apsaimniekošanas jautājumu risināšanā teritorijas plānojuma izstrādes gaitā
1-08/297/2006 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 3 420.58 €
§ 2.25 Vides apziņas veidošana videi draudzīgai rīcībai ”Mācies un izproti darot!” Olaines pilsētas iedzīvotājiem
1-08/313/2006 Olaines pilsētas dome
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 2.26 Partnerattiecību veicināšana vides aizsardzības jomā starp pašvaldībām un privātuzņēmumiem
1-08/341/2006 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Atlikt
§ 2.27 Zaļie pārgājieni
1-08/340/2006 VAK Mantojums
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 2.28 VIDES SPĒLES PAMATSKOLAS VECUMA BĒRNIEM -1
1-08/371/2006 Ķoņu pamatskola
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.29 Konference „Vides un sporta izglītība ilgtspējīgai attīstībai”
1-08/325/2006 Vides izglītības fonds „Par sakoptu Latviju”
Piešķirt - 14 336.86 €
§ 2.30 Sabiedrība par Jaunciema mežu
1-08/337/2006 VAK Mantojums
Noraidīt
§ 2.31 Kataloga"Nozīmīgākie LVAFA finansētie projekti 1996-2006" pilnveidošana
1-08/344/2006 Vides projekti, valsts SIA
Atlikt
§ 2.32 Vides skoliņa Misas bērniem
1-08/299/2006 Misas bibliotēka
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 2.33 Elektroniskās ekspozīcijas izveidošana Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā
1-08/307/2006 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 2.34 Rūpnieciskās vides aizsardzības interneta portāla www.virums.lv satura paplašināšana
1-08/351/2006 Latvijas Piesārņojuma profilakses centrs
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 2.35 Eiropas ekosertifikāta "Eiropas Puķe" tūrisma naktsmītņu kritēriju skaidrojums, to pielietojums Zaļā sertifikāta darbībā
1-08/290/2006 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Atlikt
§ 2.36 Konkurss „Tu veido vidi, kurā dzīvosi rīt”
1-08/301/2006 Latvijas Zaļā josta
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.37 Tiesības dzīvot drošā vidē
1-08/326/2006 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 2.38 AUGSTĀKĀ VIDES IZGLĪTĪBA UN ZINĀTNE: ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA
1-08/364/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 2.39 Dabīgs produkts tavai veselībai!
1-08/361/2006 Robežnieku pagasta padome
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.40 Atbalsts EMAS ieviešanai desmit Latvijas pašvaldībās*
1-08/342/2006 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.41 Dokumentālā informācija kā sabiedrības izglītošanas līdzeklis NATURA 2000 teritorijās Riebiņu novadā
1-08/296/2006 Riebiņu novada dome
Noraidīt
§ 2.42 Plakātu konkurss kampaņai „Nē - kūlas dedzināšanai 2007”
1-08/333/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 2.43 Izglītojošā aktīvās atpūtas pasākuma „Videi draudzīgs dzīvesveids” organizēšana
1-08/336/2006 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.44 Kampaņa pret invazīvajām augu sugām Latvijā
1-08/329/2006 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.45 „Daugavas Savienības” saikne ar sabiedrību
1-08/316/2006 Daugavas Savienība
Noraidīt
§ 2.46 Vides izglītība SPICĀS pielikumā DABAS DRAUGI
Noraidīt
§ 2.47 Vides un mākslas skola Bruknā!
1-08/310/2006 Kalna svētību kopiena
Noraidīt
§ 2.48 Mobilās dabaszinātņu klases izstrāde
1-08/334/2006 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.49 Ekotūrisma informācijas centra organizatoriskās un materiāli tehniskās kapacitātes stiprināšana
1-08/302/2006 Zaļais Ordenis-pasaku māja ''Undīne''
Noraidīt
§ 2.50 Aptaujas "Visu laiku zaļākā dziesma" organizēšana
1-08/335/2006 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 2.51 Imeras novada vides vērtības
Noraidīt
§ 2.52 Bioloģiski sertificēto produktu ceļš pie patērētājiem jeb svētki "Lauku mielasts"
1-08/314/2006 SLOW FOOD, biedrība
Noraidīt
§ 2.53 Par vidi žurnālā "Logs" – vairāk, plašāk, dziļāk
1-08/324/2006 Latvijas Pašvaldību savienība
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 2.54 Zinātniski populāras mācību grāmatas "Ūdensapgāde" izdošana
1-08/291/2006 Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Atlikt
§ 2.55 Vides izglītības skolas izveide Viļakā
1-08/359/2006 Viļakas pilsētas dome
Noraidīt
§ 2.56 Bērnu grāmatas "Draudzēsimies" izdošana
1-08/300/2006 Latvijas Zaļā josta
Noraidīt
§ 2.57 No izejvielu ražošanas līdz biodegvielas izmantošanas - visu posmu dalībnieku apmācība - Bioķēde
1-08/375/2006 Rīgas Menedžeru skola
Noraidīt
§ 2.58 Vides izglītības un informācijas centra izveide
1-08/317/2006 Krišjāņu pagasta padome
Noraidīt
§ 2.59 Zaļā rota savam ciemam
1-08/362/2006 Salnavas pagasta padome
Noraidīt
§ 2.60 Aizsargjoslu likuma prasību ievērošanas sabiedriskais monitorings piekrastē
1-08/327/2006 Latvijas Zaļā kustība
Noraidīt
Dažādi
§ 3.1 Dabas aizsardzības plāna izstrāde NATURA 2000 teritorijai Liepājas ezers
1-08/295/2006 Liepājas pilsētas dome
Piešķirt - 24 188.82 €
§ 3.2 Latvijas Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādņu pārskatīšana
1-08/376/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 14 124.85 €
§ 3.3 Gaiziņkalna dabas parka aizsardzības jaunā plāna ieviešanas pasākumi
1-08/88/2004 Gaiziņkalna dabas parka sabiedriskā padome
§ 3.4 Zaļā prakse 2006 (Vides izglītības prakse)
1-08/185/2006 Vides aizsardzības klubs
§ 3.5 Zaļā Skola
1-08/200/2006 Vides aizsardzības klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.6 Vides dienas 2006
1-08/204/2006 Vides aizsardzības klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.7 Upju vērotāji
1-08/203/2006 Vides aizsardzības klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.8 "Veselīgā vide - mūsu nākotne"
1-08/239/2006 Robežnieku pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.9 Dok. izglīt. filmas "Engure. Jūras dāvātais ezers" pavairošana DVD formatā L-jas vispārizgl. skolu bibliotēku un vides māc. kabinetu, kā arī vides izgl. organiz. un tūrisma inf. centru vajadzībām
1-08/237/2006 elm media, SIA
Piešķirt - 5 776.86 €
§ 3.10 TEP un tehnisko projektu izstrāde Salacgrīvas pilsētas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izveidei mikrorajonos
1-08/636/2004 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.11 Dabas lieguma "Ummis" dabas aizsardzības plāns
1-08/65/2005 Latvijas ezeri
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.12 Īpaši maziem un vidējiem uznēmumiem piemērotas vides vadības un audita sistēmas (EMAS) ieviešanas pieejas demonstrācija
1-08/236/2006 PPE Serviss
Piešķirt - 2 305.05 €
§ 3.13 Tehniskā aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju nodrošinājums LU VZPI
1-08/440/2005 LU Vides zinātnes un pārvaldības institūts
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.14 Bioloģiskās aizsardzības preventīvo pasākumu realizācija Rīgas Zoodārzā (materiālu iegāde)
1-08/363/2006 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 11 027.26 €