Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 3 - 08.03.2006 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par Fonda logo
§ 1.3 Par biedrības "Latvijas Zaļā kustība" vēstuli
§ 1.4 Par SIA "Campo" vēstuli
Subsīdijas par nolietoto transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi
§ 2.1 SIA "BKL" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi 2006.gadā
Piešķirt - 853.72 €
§ 2.2 SIA "Auto-nets" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi 2006.gadā
3-01/9/2006 AUTO-NETS
Piešķirt - 2 134.31 €
Projektu kategorijas "Vides izglītība un audzināšana" pieteikumi
§ 3.1 Putnu dienas Latvijā 2006
1-08/223/2006 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 9 248.67 €
§ 3.2 Ekspozīcijas "Purva augi" izveide Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā
1-08/209/2006 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 3 044.95 €
§ 3.3 "Dabas skola" skolēnu izglītojoša nometne Preiļu rajonā bioloģijas olimpiādes uzvarētājiem
1-08/158/2006 Dabas draugu klubs
Piešķirt - 2 720.53 €
§ 3.4 Vides aizsardzības dienas 2006
1-08/216/2006 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.5 Valkas rajona mazpulku vasaras skola "Sākam ar sevi"
1-08/173/2006 Latvijas Mazpulki
Piešķirt - 2 068.86 €
§ 3.6 Vides izziņas spēles internetā
1-08/220/2006 Bērnu vides skola
Piešķirt - 4 352.56 €
§ 3.7 Zinātnisko darbu konkurss vides aizsardzības specialitātēs
1-08/184/2006 Latvijas Izglītības fonds
Piešķirt - 6 474.07 €
§ 3.8 Bērnu vides izglītības centrs "Pūka skola"
1-08/192/2006 Dundagas bērnu dienas centrs "Mājas"
Piešķirt - 4 578.80 €
§ 3.9 Patērētāju informēšana par sadzīves ķīmijas produktu riskiem cilvēka veselībai un videi
1-08/225/2006 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 2 192.65 €
§ 3.10 Iepazīsim izzinot
1-08/150/2006 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Alūksnes rajona nodaļa
Piešķirt - 8 523.00 €
§ 3.11 Sakopsim Indānu gravu Galēnu pagastā
1-08/134/2006 Riebiņu novada dome
Piešķirt - 3 034.99 €
§ 3.12 Vides izglītības pavasaris Sēlpils skolā
1-08/248/2006 Sēlpils pagasta padome
Piešķirt - 1 617.81 €
§ 3.13 Mēs un klimata pārmaiņas
1-08/190/2006 Slokas pamatskola
Piešķirt - 1 741.60 €
§ 3.14 2. Vides diena Vestienā
1-08/120/2006 Vestienas pagasta padome
Piešķirt - 1 458.44 €
§ 3.15 Vides dienas 2006
1-08/204/2006 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.16 Pīlādžu alejas stādīšana Zemes dienā Burtniekos
1-08/227/2006 Burtnieku vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 682.98 €
§ 3.17 Veselīgā vide - mūsu nākotne
1-08/239/2006 Robežnieku pagasta padome
Piešķirt - 3 188.66 €
§ 3.18 Vides izglītība Rundāles pagastā
1-08/194/2006 Rundāles pagasta padome
Piešķirt - 3 030.72 €
§ 3.19 Īpaši aizsargājamo meža biotopu kritēriju kalibrācijas un ekspertu apmācības seminārs
1-08/136/2006 Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus attīstības padome
Piešķirt - 4 095.03 €
§ 3.20 TV sižetu sērija "Meklējot inspektoru Uldi"
1-08/251/2006 Vides Filmu Studija
Piešķirt - 7 884.13 €
§ 3.21 Kultūras loma vides aizsardzībā
1-08/170/2006 Vides izglītotāju asociācija
Piešķirt - 4 807.88 €
§ 3.22 Ūdens diena - Ūdensvīrs Burtniekos
1-08/226/2006 Burtnieku vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 577.69 €
§ 3.23 Ekspedīcija "Cilvēki un pilsētas vide"
1-08/156/2006 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 3.24 Iedzīvotāju vides apziņas veidošanas ekspozīcijas pabeigšana Latgales zoodārzā
1-08/163/2006 Latgales zoodārzs
Piešķirt - 5 295.93 €
§ 3.25 Cēsu vides informācijas centra darba pilnveidošana
1-08/153/2006 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība
Piešķirt - 1 280.58 €
§ 3.26 Nepiesārņo mežu
1-08/159/2006 Latvijas valsts meži, AS
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 3.27 Multimēdiju plakātu konkurss internetā MĒS PAR TĪRU DABU!
1-08/151/2006 Rīgas skolēnu pils
Piešķirt - 5 290.24 €
§ 3.28 Iedzīvotāju līdzdalības nodrošināšana sabiedriskajās apspriešanās
1-08/155/2006 Zaļais Ordenis-pasaku māja ''Undīne''
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 3.29 Saudzēsim vidi Abavas ielejā
1-08/135/2006 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 3.30 "Projekts Pēdas" - Vides izglītības centri Rīgā un novados
1-08/143/2006 Latvijas Olimpiešu klubs
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 3.31 Vecpiebalgas pagasta dabas un kultūrvēsturiskās ainavas izpēte
1-08/145/2006 Rīgas 3.vidusskolas atbalsta fonds
Piešķirt - 2 418.88 €
§ 3.32 Zaļās skolas dabas vērotāju nometnes - "Pļavas un meža vērotāji" un "Dzīvība ziemā"
1-08/201/2006 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 5 081.08 €
§ 3.33 Brīnumi notiek…
1-08/164/2006 Zālītes speciālā internātpamatskola
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.34 Ekokomandu vadītāju apmācība darbam Balvu rajona skolās
1-08/249/2006 Balvu rajona Interešu izglītības metodiskais centrs
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 3.35 4. starptautiskās konferences - izstādes "Atkritumu Saimniecība - 2006" organizēšana
1-08/232/2006 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.36 Detox - sabiedrības izglītības kampaņa par sadzīves precēm esošajām ķīmiskajām vielām
1-08/186/2006 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.37 Zaļā Skola
1-08/200/2006 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 5 463.83 €
§ 3.38 Interneta resursa www.karsts.lv izveide
1-08/243/2006 Bārbeles pagasta padome
Piešķirt - 2 478.64 €
§ 3.39 Vides zinību pedagogu tālākizglītošana dabas taku izveidē un ilgtspējīgā izmantošanā
1-08/141/2006 Jelgavas rajona padome
Piešķirt - 1 801.36 €
§ 3.40 Skola mežam un mežs skolai - 3
1-08/250/2006 Ķoņu pamatskola
Piešķirt - 1 405.80 €
§ 3.41 Riebiņu novada skolu 7.-9. klašu jauniešu vasaras EKO nometne "Katra diena - piedzīvojums
1-08/241/2006 Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu rajona komiteja
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 3.42 Mazo pašvaldību un vides speciālistu apmācības kursu organizēšana par tēmu "Kanalizācijas attīrīšanas ietaišu apkalpošana"
1-08/122/2006 Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 3.43 Īpaši maziem un vidējiem uznēmumiem piemērotas vides vadības un audita sistēmas (EMAS) ieviešanas pieejas demonstrācija
1-08/236/2006 PPE Serviss
Atlikt
§ 3.44 Dabai draudzīga vides izglītības attīstība Rojas pagastā
1-08/138/2006 Rojas pagasta padome
Piešķirt - 2 369.08 €
§ 3.45 Vides nometne Ekoskolu koordinatoriem
1-08/205/2006 Vides Vārds
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.46 Dok. izglīt. filmas "Engure. Jūras dāvātais ezers" pavairošana DVD formatā L-jas vispārizgl. skolu bibliotēku un vides māc. kabinetu, kā arī vides izgl. organiz. un tūrisma inf. centru vajadzībām
1-08/237/2006 elm media, SIA
Atlikt
§ 3.47 Izglītojoša informatīvā kampaņa "Trakas lietas…"
1-08/231/2006 Alianse ilgtspējīgai attīstībai
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.48 Putnu torņa rekonstrukcija Papes ciemā
1-08/119/2006 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 10 543.48 €
§ 3.49 Upju vērotāji
1-08/203/2006 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 4 284.27 €
§ 3.50 Starptautiskā vides konference Eco- Balt, 2006. gada 11.- 12. maijā
1-08/152/2006 Intego Plus, SIA
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.51 Aizsargjoslu likuma prasību ievērošanas sabiedriskais monitorings piekrastē
1-08/242/2006 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 3.52 Ilgstpējīga attīstība - mūsu kopējā atbildība
1-08/234/2006 Latvijas Zaļā kustība
Noraidīt
§ 3.53 Rīgas Zaļā loka ekotūrisma apzināšana Gaujas lejteces novadā
1-08/189/2006 VAK Mantojums
Noraidīt
§ 3.54 Sabiedrības līdzdalības veicināšana - VAK karstais zaļais telefons
1-08/228/2006 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 3.55 Zoodārza Izglītības un informācijas nodaļas darbības tehniskais nodrošinājums
1-08/146/2006 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 5 976.06 €
§ 3.56 Reģionāli informatīvais centrs "Vide elpo"
1-08/240/2006 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 3 454.73 €
§ 3.57 Zaļā prakse 2006 (Vides izglītības prakse)
1-08/185/2006 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 3.58 Vides izglītības programmas pirmsskolas vecuma bērniem izstrādāšana un adaptēšana
1-08/246/2006 Daugavpils pedagoģiskā studija
Noraidīt
§ 3.59 Kultūrvēsturiskas nozīmes dabas objektu apsaimniekošanas un aizsardzības metodikas izstrāde
1-08/254/2006 Ceļteka
Noraidīt
§ 3.60 Rīgā ir salas
1-08/229/2006 Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.61 Izglītojoša kampaņa Latvijas izglītības iestādēs, par sadzīves bīstamo atkritumu ietekmi uz apkārtējo vidi
Noraidīt
§ 3.62 Videi draudzīga iepakojuma (EKO iepakojuma) lietošanas ekonomiskā analīze un ietošanas veicināšana Latvijā
1-08/166/2006 Latvijas Iepakojuma asociācija
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.63 Sabiedrības sagatavošana latvāņu izplatības ierobežošanas uzsākšanai
1-08/191/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 3.64 Sabiedriskā kampaņa "Videi draudzīgu REACH!"
1-08/235/2006 Alianse ilgtspējīgai attīstībai
Piešķirt - 2 997.99 €
§ 3.65 Daba māca, daba dziedē - 2
1-08/142/2006 Kalna svētību kopiena
Piešķirt - 4 953.02 €
§ 3.66 Iepazīsti ūdeni! Izglītojoši materiāli skolām
1-08/206/2006 Vides Vārds
Piešķirt - 711.44 €
§ 3.67 Rīgas ezeru sabiedriskā uzraudzība
1-08/187/2006 VAK Mantojums
Atlikt
§ 3.68 Zaļie pagasti
1-08/202/2006 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 3.69 Sabiedrības un uzņēmēju apmācības un pieredzes apmaiņa Ķemeru nacionālā parka ilgspējīgai attīstībai
1-08/247/2006 Ķemeru nacionālā parka fonds
Noraidīt
§ 3.70 Rūpnieciskās vides aizsardzības interneta portāls www.virums.lv
1-08/230/2006 Latvijas Piesārņojuma profilakses centrs
Noraidīt
§ 3.71 Iedzīvotāju, zemju īpašnieku informēšana, izglītošana par dabas aizsardzības jautājumiem Rugāju pagastā
1-08/219/2006 Vilnīši
Noraidīt
§ 3.72 Saules enerģijas izmantošanas iekārtu uzstādīšana un vides izglītība Valmieras Valsts ģimnāzijā
1-08/213/2006 LZA Fizikālās enerģētikas institūts
Noraidīt
§ 3.73 Bioloģiskais dārzs
1-08/148/2006 Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"
Noraidīt
§ 3.74 Vides izglītības centra izveidošana Seces pagastā
1-08/154/2006 Zaļais Ordenis-pasaku māja ''Undīne''
Noraidīt
§ 3.75 Starptautisko Vides dienu konferences "Latvijas ceļā uz ilgtspējīgu attīstību"
1-08/233/2006 Alianse ilgtspējīgai attīstībai
Noraidīt
§ 3.76 Partnerattiecību veicināšana vides aizsardzības jomā starp pašvaldībām un privātuzņēmumiem
1-08/210/2006 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Noraidīt
§ 3.77 Speciālistu apmācība par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, ikdienā strādājot ar potenciāli infekciozu biomateriālu, atbilstoši PVO izstrādātajām rekomendācijām. Pirmā kārta.
1-08/252/2006 Lautus
Noraidīt
§ 3.78 Latvijas un Rīgas zaļās kartes
1-08/157/2006 Zaļā brīvība
Noraidīt
§ 3.79 Ilgstspējība apziņā un rīcībā
1-08/160/2006 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.80 Izglītojoši – informatīvo semināru „Azbests – slēptais ienaidnieks” cikla organizēšana un bukleta „Azbests – slēptais ienaidnieks” izdošana un izplatīšana
1-08/165/2006 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 3.81 Lielbērsteles dabas parks - Viesturu pagasta lielākā bagātība
1-08/137/2006 Viesturu pagasta padome
Noraidīt
§ 3.82 Zaļās patruļas
1-08/188/2006 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 3.83 Vides izglītības skolas izveide Viļakā
1-08/244/2006 Viļakas pilsētas dome
Noraidīt
Dažādi
§ 4.1 Portāls "Nozīmīgākie LVAF finansētie izglītojošie projekti"
1-08/116/2006 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 4.2 Baltijas jūras valstu bīstamo atkritumu pārrobežu transporta informatīvās sistēmas izveide
1-08/201/2005 Baltijas Vides Forums
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.3 Vides NVO līdzdalība Nacionālā attīstības plāna izstrādē
1-08/31/2005 Latvijas Zaļā kustība
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.4 Vides aizsardzības aspektu vizualizācija
1-08/233/2005 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Alūksnes rajona nodaļa
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.5 Tehniski ekonomiskā pamatojuma un tehniskā projekta izstrāde Rozulas ciema attīrīšanas iekārtu pārbūvei
1-08/635/2004 Stalbes pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.6 Augsnes ērču kā augsnes kvalitātes indikatoru kolekcijas izveide
1-08/15/2005 Latvijas Entomoloģijas biedrība
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.7 Globālā klimata mainība un rīcības tās ietekmes samazināšanai Latvijā
1-08/62/2005 LU Bioloģijas institūts
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.8 Funkcionālās bioloģiskās daudzveidības - kukaiņu patogēnu - izplatība agroekoloģiskajās cenozēs
1-08/20/2005 LU Bioloģijas institūts
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.9 Informācijas nodrošināšana un jauniešu iesaistīšana vides aizsardzībā
1-08/80/2004 Zaļā brīvība
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.10 Latgales kultūrvēsturiskā centra Aglonas novada biotopa sakārtošana
1-08/30/2004 Latgales Starptautiskais fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.11 Latvijas Republikas ceturtā nacionālā ziņojuma ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un Kioto protokola progresa ziņojuma tipogrāfiskā iespiešana
1-08/429/2005 Vides projekti
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.12 Darbu telpu ierīkošana 20 cilvēkiem Rīgā, Voleru ielā 2, ārsienas siltināšana un apšūšana
1-08/279/2006 Valsts vides dienests
Piešķirt - 7 825.79 €
§ 4.13 Zemes iegāde Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/278/2006 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 4.14 Likuma ,,Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" administrēšana
1-08/281/2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 4.15 ĪADT vienotā vizuāli - grafiskā stila vadlīniju rokasgrāmatas izdošana un popularizēšana
1-08/294/2005 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 4.16 Piesārņojuma novēršana Salacgrīvas lauku teritorijas „Mazkrūmiņos”
1-08/277/2006 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome
Piešķirt - 36 085.45 €
§ 4.17 Kontroles mehānismu ieviešana dabas parkā ,,Pape"
1-08/280/2006 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 15 991.66 €