Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 17 - 14.12.2005 rezultāti

Par subsīdiju kvotu piešķiršanu
§ 1.1 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu par nolietotu riepu pārstrādi SIA "E Daugava"
§ 1.2 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu par atstrādāto smēreļļu pārstrādi SIA "Eko osta"
§ 1.3 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu par izlietoto eļļas filtru pārstrādi SIA "Eko osta"
§ 1.4 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu par industriālo akumulatoru pārstrādi SIA "Agrotehnika"
§ 1.5 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu par automobiļu akumulatoru pārstrādi SIA "Agrotehnika"
§ 1.6 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu par strāvas akumulatoru pārstrādi SIA "Tranzīta termināls"
§ 1.7 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu par strāvas akumulatoru pārstrādi SIA "Kuusakoski"
§ 1.8 Par A/S "BAO" veiktajām atstrādātās smērelļas pārstrādēm 2005.gada 4.ceturksnī