Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 15 - 21.11.2005 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Par subsīdiju konkursa rezultātu apstiprināšanu
§ 2.1 Par subsīdiju konkursa rezultātu apstiprināšanu
Par finansējumu pārdali apakšprogrammas "Nozares vides projekti" projektiem
§ 3.1 Valsts vides dienesta jauno funkciju un Eiropas savienības prasību zvejas kontroles jomā nodrošināšana 2005. gadā
1-08/103/2005 Valsts vides dienests, Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde
Piešķirt
§ 3.2 Zivsaimniecības un vides informācijas sistēmu un Jūras vides pārvaldes diennakts dispečerdienesta darbības nodrošināšana 2005. gadā
1-08/481/2004 Jūras vides pārvalde
Piešķirt
§ 3.3 Inspektoru un ekspertu apmācību, praktisko nodarbību un pieredzes apmaiņas nodrošināšana 2005. gadā
1-08/94/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt
§ 3.4 Nelikvīdo pesticīdu iznīcināšana
1-08/462/2004 Rapa, radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt
§ 3.5 Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra izveide
1-08/455/2005 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 22 028.90 €
§ 3.6 Valsts zemes īpatsvara palielināšana Gaujas NP dabas lieguma zonā
1-08/565/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Apstiprināt izmaiņas
Pieteikums subsīdijām par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi
§ 4.1 SIA "Gatve" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi
3-01/11/2005 Gatve
Piešķirt - 533.58 €
Dažādi
§ 5.1 Par SIA "CEMEX" iesniegumu
Konceptuāli atbalstīt
§ 5.2 Galvanizācijas notekūdeņu neitralizācijas nosēdduļķu utilizācija Rēzeknes ražošanas un noliktavu apbūves zonā
1-08/185/2005 Rēzeknes pilsētas domes Nekustamā īpašuma pārvalde
Konceptuāli atbalstīt
§ 5.3 Vides aizsardzības kluba piekrastes programma
1-08/115/2005 Vides aizsardzības klubs
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.4 Ainavu klipu cikls "Latvijas dabas aizsargājamās teritorijas" - 2. turpinājums: 7. "Embūtes dabas parks", 8. "Slīteres nacionālais parks" DVD orģināla izveidošana
1-08/249/2005 Projekts Vizuālā Latvija
Piešķirt
§ 5.5 Pētīsim un sargāsim savus avotus - 2. kārta
1-08/110/2005 Reģionālā vides centra (REC) pārstāvniecība Latvijā
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.6 Bijušās Rumbulas lidostas teritorijas sanācijas turpināšana 2003.gadā
1-08/382/2002 Lielrīgas RVP
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.7 Bijušās Rumbulas lidostas teritorijas sanācijas turpināšana
1-08/204/2003 Vides projekti, valsts SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.8 Krāslavas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde
1-08/261/2004 Krāslavas novada dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.9 Bīstamo atkritumu savākšana, transportēšana, likvidēšana, teritorijas rekultivācija bijušajā krāsu ceha ražotnē Jelgavas raj. Sidrabenes pag. Rencelēs
1-08/373/2004 Sidrabenes pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.10 Pētnieciski izglītojoša ekspedīcija uz D-austrumāziju
1-08/300/2004 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.11 Subates centralizētās ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija
1-08/264/2002 Subates pilsētas dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.12 Vides izglītības fonda (FEE) programmu realizācija Latvijā 2005. gadā.
1-08/207/2005 Vides aizsardzības klubs
Atlikt
§ 5.13 Grāmata no sērijas "Tēvzemes ābece" "Ziedēšanas prieks Latvijas mežos un ārēs"
1-08/239/2002 Vizuālais elements, SIA
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.14 Bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas un apstrādes sistēmas ieviešana Salaspils pilsētā
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.15 Projektu kategorijas "ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA" konkursa nolikums 2006.gadam
§ 5.16 Pansionāta "Balvi" attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
1-08/100/2005 Balvi, Pansionāts
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.17 Žirafu mītnes celtniecības II kārta
1-08/435/2005 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.18 LVAF Konsultatīvās padomes darba novērtējums 2005.gadā
1-07/609/2005 LVAF Konsultatīvā padome
Piešķirt - 11 236.33 €