Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 14 - 02.11.2005 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par apakšprogrammu "Konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts", "Sakārtotākā Latvijas pilsēta", "Sējējs" un "Labākais vides žurnālistikā" nodrošinājums"
§ 1.3 Par apakšprogrammu "Vides izglītības fonda programma"
§ 1.4 Par apakšprogrammu "Nozares vides projekti" un "Vides aizsardzības projekti" investīciju projektu pieteikumiem
Apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" projektu konkursu nolikumi
§ 2.1 Projektu kategorijas "PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU DARBĪBA UN IZDEVĒJDARBĪBA VIDES IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS JOMĀ" konkursa nolikums 2006.gadam
§ 2.2 Projektu kategorijas "DABAS UN BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS AIZSARDZĪBA" konkursa nolikums 2006.gadam
§ 2.3 Projektu kategorijas "GAISA AIZSARDZĪBA UN KLIMATA PĀRMAIŅAS" konkursa nolikums 2006.gadam
§ 2.4 Projektu kategorijas "VIDES UN DABAS RESURSU IZPĒTE, NOVĒRTĒŠANA UN ATJAUNOŠANA" konkursa nolikums 2006.gadam
§ 2.5 Projektu kategorijas "MULTISEKTORĀLIE PROJEKTI" konkursa nolikums 2006.gadam
§ 2.6 Projektu kategorijas "VIDES IZGLĪTĪBA UN AUDZINĀŠANA" konkursa nolikums 2006.gadam
§ 2.7 Projektu kategorijas "ŪDEŅU AIZSARDZĪBA" konkursa nolikums 2006.gadam
§ 2.8 Projektu kategorijas "AUGŠŅU UN GRUNTS AIZSARDZĪBA UN SANĀCIJA" konkursa nolikums 2006.gadam
§ 2.9 Projektu kategorijas "ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA" konkursa nolikums 2006.gadam
Par videi kaitīgu preču pārstrādes subsīdiju kvotām
§ 3.1 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu par nolietoto riepu pārstrādi SIA „E Daugava”
§ 3.2 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu par izlietoto smēreļļu pārstrādi SIA „Eko osta”
§ 3.3 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu par izlietoto eļļas filtru pārstrādi SIA „SIA Eko osta”
§ 3.4 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu par dzīvsudrabu saturošo spuldžu pārstrādi SIA „Lampu demerkurizācijas centrs”
§ 3.5 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu A/S "BAO"
§ 3.6 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu par industriālo akumulatoru pārstrādi SIA „Agrotehnika”
§ 3.7 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu par nolietoto strāvas akumulatoru pārstrādi SIA „Agrotehnika”
§ 3.8 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu par industriālo akumulatoru pārstrādi SIA „Auto starts tirdzniecība”
§ 3.9 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu par nolietoto strāvas akumulatoru pārstrādi SIA „Auto starts tirdzniecība”
§ 3.10 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu par nolietoto strāvas akumulatoru pārstrādi SIA „Tranzīta termināls”
§ 3.11 Par papildus subsīdiju kvotu piešķiršanu par nolietoto strāvas akumulatoru pārstrādi A/S „Kuusakoski”
Dažādi
§ 4.1 Cēsu pils parka nogāžu nostiprināšanas un apzaļumošanas projekta 3.kārta (Riekstu kalna nostiprināšana)
1-08/181/2005 Cēsu pilsētas dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.2 TEP un tehnisko projektu izstrāde Salacgrīvas pilsētas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izveidei mikrorajonos
1-08/636/2004 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.3 Olaines mehānikas un tehnoloģiju koledžas apkures sistēmas rekonstrukcija
1-08/586/2004 Vides projekti
Piešķirt - 8 158.75 €
§ 4.4 Vides valsts inspektoru formas tērpu iegāde
1-08/506/2004 Vides valsts inspekcija
Piešķirt
§ 4.5 Avārijas seku apzināšana Lielupē
1-08/454/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 727.06 €
§ 4.6 Jelgavas RVP organizēto semināru, sabiedrisko apspriešanu u.c. pasākumu kvalitātes paaugstināšana
1-08/435/2004 Jelgavas RVP
Noraidīt
§ 4.7 Vides inspektoru darba telpu iekārtošana
1-08/507/2004 Vides valsts inspekcija
Piešķirt
§ 4.8 Ēkas, Rūpniecības ielā 23, Rīgā kompleksās renovācijas 2. kārta
1-08/504/2004 Vides valsts inspekcija
Piešķirt
§ 4.9 Apvidus automašīnu iegāde Vides valsts inspekcijas vajadzībām
1-08/505/2004 Vides valsts inspekcija
Piešķirt - 2 472.95 €
§ 4.10 Līdzfinansējums kravas - apvidus automobiļu iegādei Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/453/2005 Valsts vides dienests
Piešķirt - 3 653.93 €
§ 4.11 Par līdzekļu piešķiršanu sakoptākajiem Latvijas pagastiem un pilsētām projektu īstenošanai vides aizsardzībā