Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 13 - 11.10.2005 rezultāti

Kategorijas "Vides izglītība un audzināšana" projektu pieteikumi
§ 1.1 Vides aizsardzības apmācības procesa pilnveidošana LLU
1-08/439/2005 Jelgavas pils, LLU fonds
Piešķirt - 4 126.33 €
§ 1.2 Tehniskā aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju nodrošinājums LU VZPI
1-08/440/2005 LU Vides zinātnes un pārvaldības institūts
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 1.3 Vasaras vides skola
1-08/441/2005 Limnoloģijas institūts
Noraidīt
§ 1.4 Apmācības kurss "Energoavotu vides piesārņojuma un SEG emisiju atļauju analīze
1-08/442/2005 Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības Fonds
Noraidīt
§ 1.5 Vides modelēšanas mācību datorklases izveidošana Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē
1-08/443/2005 LU Bioloģijas institūts
Piešķirt - 12 805.85 €
§ 1.6 Informēšanas kampaņa elektrisko un elektrotehnikas atkritumu apsaimniekošanas jomā pašvaldībām un patērētājiem
1-08/444/2005 Latvijas Vides un enerģētikas centrs
Noraidīt
§ 1.7 Informācijas tehnoloģijas vides izglītībai un ilgtspējīgai attīstībai
1-08/445/2005 Liepājas akadēmijas atbalsta fonds
Piešķirt - 6 118.35 €
§ 1.8 Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana vides tūrisma speciālistu sagatavošanai
1-08/446/2005 Kultūras skolas atbalsta fonds
Noraidīt
§ 1.9 SIA "Auto pārstrāde" informatīvais projekts "Nodod auto vraku pret sertifikātu!"
1-08/448/2005 Auto pārstrāde
Piešķirt - 14 228.72 €