Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 12 - 10.10.2005 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par subsīdiju kvotu sadali un apstiprināšanu IV ceturksnim
§ 1.3 Projektu iesniegšanas laika grafiks 2006. gadam
Pieteikums subsīdijām par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi
§ 2.1 SIA "Varāns" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi
3-01/9/2005 Varāns
Piešķirt - 2 988.03 €
§ 2.2 SIA "Auto pārstrāde" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi
3-01/10/2005 Auto pārstrāde
Piešķirt - 25 611.69 €
Zaudējumu kompensāciju pieteikumi
§ 3.1 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona SIA „Renda”
1-19/14/2005 Liepājas RVP
Piešķirt - 2 151.38 €
§ 3.2 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Vāveres”
1-19/15/2005 Liepājas RVP
Piešķirt - 202.05 €
§ 3.3 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S ”Jaunvidenieki”
1-19/16/2005 Liepājas RVP
Piešķirt - 2 125.77 €
§ 3.4 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Madonas raj. Z/S „Rutki”
1-19/17/2005 Madonas RVP
Piešķirt - 710.01 €
§ 3.5 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas raj. Z/S „Ezergaļi”
1-19/18/2005 Liepājas RVP
Piešķirt - 5 691.49 €
LIFE programmas līdzfinansējuma projekti
§ 4.1 Oligotrofo upju atveseļošana Latvijā/LIFE
1-08/277/2004 LU Bioloģijas fakultāte
Noraidīt
§ 4.2 ES LIFE programmas projekts "TOURBENCH - Eiropas iniciatīva vides ietekmes un izmaksu samazināšanas monitoringam un salīdzināšanai tūristu naktsmītnēs"
1-08/267/2004 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 5.1 Vides valsts inspekcijas Informācijas centra materiāli tehniskais nodrošinājums
1-08/542/2004 Vides valsts inspekcija
Noraidīt
§ 5.2 Jelgavas reģionālās vides pārvaldes teritorijas labiekārtošana
1-08/429/2004 Jelgavas RVP
Piešķirt
§ 5.3 Jelgavas RVP darbības efektivitātes paaugstināšana un sagatavoto dokumentu kvalitātes paaugstināšana
1-08/433/2004 Jelgavas RVP
Piešķirt
§ 5.4 Mēbeļu iegāde
1-08/527/2004 Lielrīgas RVP
Piešķirt
§ 5.5 Kopējamā aparāta iegāde
1-08/528/2004 Lielrīgas RVP
Piešķirt
§ 5.6 Liepājas RVP administratīvās ēkas fasādes remonts
1-08/574/2004 Liepājas RVP
Piešķirt
§ 5.7 Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un nostiprināšana
1-08/487/2004 Rēzeknes RVP
Piešķirt
§ 5.8 Ventspils RVP inspekcijas darba aprīkojums
1-08/584/2004 Ventspils RVP
Piešķirt
§ 5.9 Apvidus automašīnu iegāde Vides valsts inspekcijas vajadzībām
1-08/505/2004 Vides valsts inspekcija
Piešķirt - 3 173.00 €
§ 5.10 EV 03/ Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide
1-08/182/2005 Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt
§ 5.11 Sadzīves, sanitāri higiēnisko un darba apstākļu uzlabošana Gardenes bīstamo atkritumu novietnē
1-08/188/2005 Vides ministrija
Piešķirt - 6 242.14 €
Par finansējumu pārdali apakšprogrammas "Nozares vides projekti" projektiem
§ 6.1 Latvāņu izplatības ierobežošanas nacionālās programmas izstrāde
1-08/447/2005 Vides projekti
Piešķirt - 4 634.29 €
§ 6.2 Iedzīvotāju nederīgo medikamentu savākšanas sistēmas izveidošana Liepājas pilsētā
1-08/189/2005 Lautus
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.3 Galvanizācijas notekūdeņu neitralizācijas nosēdduļķu utilizācija Rēzeknes ražošanas un noliktavu apbūves zonā
1-08/185/2005 Rēzeknes pilsētas domes Nekustamā īpašuma pārvalde
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 6.4 Auto vraku jaunā dzīve
1-08/449/2005 Auto pārstrāde
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 6.5 Ūdens piesārņojuma ierobežošanas izpētes un sagatavošanas darbi Lielupes caurtecē pie Babītes ezera
Piešķirt - 355.72 €