Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 11 - 20.09.2005 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Par subsīdiju konkursu
§ 1.2 Par subsīdiju konkursa nolikumu