Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 9 - 20.07.2005 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Zaudējumu kompensāciju pieteikumi
§ 2.1 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Ventspils rajona SIA "Tārgalīte" "Kaļķu" laukam
1-19/8/2005 Ventspils RVP
Piešķirt - 2 020.48 €
§ 2.2 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Ventspils rajona SIA "Tārgalīte" „Drenas” un „Margoņi” laukiem
1-19/9/2005 Ventspils RVP
Piešķirt - 6 272.02 €
§ 2.3 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Vāveres”
1-19/10/2005 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 104.15 €
§ 2.4 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona SIA „Renda”
1-19/11/2005 Liepājas RVP
Piešķirt - 4 117.79 €
Dažādi
§ 3.1 Biogāzes ražotnes tehniski - ekonomiskās priekšizpētes veikšana un sabiedrības informēšanas nodrošināšana
1-08/428/2005 Latvijas Cūku audzētāju asociācija, Kooperatīvā sabiedrība
Atlikt
§ 3.2 Latvijas Republikas ceturtā nacionālā ziņojuma ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un Kioto protokola progresa ziņojuma tipogrāfiskā iespiešana
1-08/429/2005 Vides projekti
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 3.3 Bioloģiski sertificētu produktu ceļš pie patērētajiem jeb svētki "LAUKU MIELASTS”
1-08/430/2005 SLOW FOOD, biedrība
Piešķirt - 924.87 €
§ 3.4 Līdzfinansējums INTERREG IIIB projektam "BaltChemNet"
1-08/416/2005 Vides projekti
Noraidīt
§ 3.5 Natura 2000 vietas - dabas parka "Salacas ieleja" apsaimniekošana
1-08/423/2004 Baltijas Vides Forums
Noraidīt
§ 3.6 Līdzfinansējums LIFE projektam "Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras daļā - Latvijas komponente"
1-08/409/2005 Baltijas Vides Forums
Konceptuāli atbalstīt - 56 914.87 €
§ 3.7 Avārijas seku likvidācija Rēzeknes rajona "Sondoros", VA/S "Latgales ceļi"
1-08/431/2005 Latgales ceļi, VA/S
Piešķirt - 2 374.55 €
§ 3.8 Avārijas seku likvidācija Rēzeknes rajona "Sondoros", SIA "VV Vītoli"
1-08/432/2005 VV Vītoli
Piešķirt - 5 234.32 €