Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 8 - 29.06.2005 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par videi kaitīgu preču pārstrādes subsīdiju kvotām
Pieteikumi subsīdijām par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi
§ 2.1 SIA "Latgales metāls" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi
3-01/7/2005 Latgales metāls, SIA
Piešķirt - 10 671.54 €
§ 2.2 SIA "TIKAUTO" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi
3-01/6/2005 TIKAUTO
Piešķirt - 10 671.54 €
Atliktie projektu pieteikumi
§ 3.1 Tiesiskās bāzes izstrāde vecās militārās munīcijas meklēšanā un neitralizēšanā
1-08/202/2005 VentEko, SIA
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 3.2 Galvanizācijas notekūdeņu neitralizācijas nosēdduļķu utilizācija Rēzeknes ražošanas un noliktavu apbūves zonā
1-08/185/2005 Rēzeknes pilsētas domes Nekustamā īpašuma pārvalde
Piešķirt - 21 343.08 €
Zaudējumu kompensāciju pieteikumi
§ 4.1 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona SIA „Māja Cohrs Kurzeme”
1-19/2/2005 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 807.05 €
§ 4.2 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Bētas”
1-19/4/2005 Liepājas RVP
Piešķirt - 5 591.89 €
§ 4.3 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona SIA „Cohrs Kurzeme Farming”
1-19/5/2005 Liepājas RVP
Piešķirt - 4 837.76 €
§ 4.4 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona SIA „Agrar Cohrs Kurzeme"
1-19/6/2005 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 750.13 €
§ 4.5 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona SIA „Renda”
1-19/3/2005 Liepājas RVP
Piešķirt - 7 441.62 €
§ 4.6 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona SIA „Cohrs Kurzeme Farming”
1-19/7/2005 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 821.28 €
Dažādi
§ 5.1 Līdzfinansējums INTERREG IIIB projektam "BaltChemNet"
1-08/416/2005 Vides projekti
Atlikt
§ 5.2 Līdzfinansējums LIFE projektam "Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras daļā - Latvijas komponente"
1-08/409/2005 Baltijas Vides Forums
Atlikt
§ 5.3 Nepiesārņo mežu
1-08/424/2005 Latvijas valsts meži, AS
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 5.4 "Dabas grāmata" (Bērnu TV raidījumu cikls par dabu un dzīvniekiem)
1-08/613/2004 Latvijas Televīzija
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.5 Domā globāli, rīkojies lokāli
1-08/168/2005 Bērnu vides skola
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.6 Daugavpils RVP Vides informācijas centra materiālās bāzes uzlabošana
1-08/443/2004 Daugavpils RVP
Piešķirt
§ 5.7 Daugavpils RVP inspekcijas nodaļas materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums inspekcijas darbības efektivitātes paaugstināšanai
1-08/530/2004 Daugavpils RVP
Piešķirt - 313.03 €
§ 5.8 Zivju aizsardzības materiāli - tehniskā nodrošinājuma pilnveidošana un modernizācija Daugavpils reģionā
1-08/572/2004 Daugavpils RVP
Piešķirt - 782.58 €
§ 5.9 Datorizētās zondēšanas pielietošana vecās kara munīcijas meklēšanai, neitralizēšanai un radītā piesārņojuma konstatēšanai un drošai piesārņoto vietu izpētes veikšanai sauszemē
1-08/155/2004 VentEko, SIA
Apstiprināt izmaiņas