Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 7 - 23.05.2005 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par videi kaitīgu preču pārstrādes subsīdiju kvotām
§ 1.3 Par apakšprogrammas "Nozares vides projekti" un "Zivju aizsardzības pasākumi" projektu konkursa izsludināšanu
Pieteikumi subsīdijām par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi
§ 2.1 SIA "Grieta" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi
3-01/1/2005 Grieta
Piešķirt - 3 201.46 €
§ 2.2 SIA "AUTO-NETS" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi
3-01/2/2005 AUTO-NETS
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.3 SIA "BKL" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi
Piešķirt - 426.86 €
§ 2.4 A/S "Kuusakoski" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi
3-01/4/2005 Kuusakoski SIA
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.5 SIA "B.I.E" pieteikums subsīdiju saņemšanai par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi
3-01/5/2005 B.I.E.
Piešķirt - 3 628.32 €
Projektu kategorijas "Vides izglītība un audzināšana" projekti
§ 3.1 Mācību grāmata "Ekotoksikoloģija"
1-08/219/2005 LU Bioloģijas institūts
Piešķirt - 4 141.98 €
§ 3.2 Izglītības programmas adaptēšanas un darbības nodrošināšana izstādes "Sarunas ar sniegu un ledu: zinātnes un mākslas satikšanās ietvaros"
1-08/262/2005 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.3 Starptautiskās putnu vērošanas dienas Latvijā 2005
1-08/276/2005 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.4 Daugavas upes baseins: vides izglītības un NVO sadarbības veidošana
1-08/235/2005 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.5 Žurnāls "Logs" - logs pašvaldībām uz vides izglītību
1-08/264/2005 Latvijas Pašvaldību savienība
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 3.6 Sadarbības veidošana starp vides izglītības ieinteresētām institūcijām un izglītības iestādēm
1-08/226/2005 Latvijas Vides izglītotāju asociācija
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.7 Ekokomandas nometne "Zaļie īkšķīši"
1-08/234/2005 Jūrmalas Jauno dabas draugu centrs
Piešķirt - 747.01 €
§ 3.8 Iepazīsim Latvijas floras indīgos augus Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā
1-08/220/2005 Latvijas Universitāte VK RNC
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 3.9 Latvijas mazpulku nometne "Visu daru es ar prieku"
1-08/242/2005 Latvijas Mazpulki
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.10 Programmas "Zīmes zīme, vēja smarža, plaukstas nospiedums" realizācija, veicinot ilgtspējīgu attīstību Jūrmalas pilsētā
1-08/241/2005 Zaļais Ordenis-pasaku māja ''Undīne''
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 3.11 Cilvēks - dabas daļa
1-08/285/2005 Ilūkstes novada dome
Piešķirt - 469.55 €
§ 3.12 Daba māca, daba dziedē
1-08/224/2005 Kalna svētību kopiena
Piešķirt - 1 707.45 €
§ 3.13 Skola mežam - mežs skolai 2
1-08/281/2005 Ķoņu kalna dzīves skola
Piešķirt - 654.52 €
§ 3.14 Iedzīvotāju izglītošana atkritumu šķirošanas un apsaimniekošanas jomā Subatē
1-08/215/2005 Subates pilsētas dome
Piešķirt - 1 052.93 €
§ 3.15 Reklāmas klips "Pļausim zāli"
1-08/269/2005 Vides projekti
Noraidīt
§ 3.16 Uz Tukumu pēc smukuma
1-08/284/2005 Tukuma Vides klubs
Noraidīt
§ 3.17 Konkurss "Latvijas Vides balva"
1-08/254/2005 Latvijas Piesārņojuma profilakses centrs
Noraidīt
§ 3.18 Radoši pētnieciskā vasaras nometne "Dzīvosim zaļi"
1-08/282/2005 Penkules pamatskola
Piešķirt - 1 992.02 €
§ 3.19 Projekts Pēdas
1-08/214/2005 Latvijas Olimpiešu klubs
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 3.20 Atklāts studentu zinātnisko darbu konkurss dabas aizsardzībā un bioloģiskās daudzveidības izpētē
1-08/237/2005 Limnoloģijas institūts
Noraidīt
§ 3.21 Ja ne mēs, tad kurš….
1-08/221/2005 Zālītes speciālā internātpamatskola
Noraidīt
§ 3.22 Pāvilostas pelēkās kāpas iemītnieki
1-08/260/2005 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 3.23 Rītdienas guvums ir izzināšanas un kopšana šodien
1-08/236/2005 Tirzas pamatskola
Noraidīt
§ 3.24 Mazo pašvaldību un vides speciālistu apmācības kursu cikla organizēšana par tēmu "Kanalizācijas attīrīšanas ietaišu apkalpošana"
1-08/216/2005 Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Noraidīt
§ 3.25 Vides aizsardzības aspektu vizualizācija
1-08/233/2005 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Alūksnes rajona nodaļa
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.26 Daba mani uzrunā
1-08/222/2005 Zālītes speciālā internātpamatskola
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.27 Ainavu klipu cikls "Latvijas dabas aizsargājamās teritorijas"-2. turpinājums. "Embūtes dabas parks", 8. "Slīteres nacionālais parks" DVD orģināla izveidošana
1-08/249/2005 Projekts Vizuālā Latvija
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.28 Audiovizuālais cikls "Ūdens pasaule" turpinājums: daudzsēriju filmas 3 sēriju veidošana
1-08/250/2005 Projekts Vizuālā Latvija
Noraidīt
§ 3.29 Baltijas jūras piekrastes vides izpēte un ekonometne "Poseidons"
1-08/247/2005 Talsu rajona Bērnu un jauniešu centrs
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 3.30 Informatīvi izglītojošā interneta resursu www.azbests.lv izveidošana
1-08/246/2005 Vides projekti
Noraidīt
§ 3.31 Bukleta "Slītere - jūras putni" sagatavošana un izdošana
1-08/248/2005 Ziemeļkurzemes AGENDA-21 centrs
Noraidīt
§ 3.32 Zaļās brīvības vides informācijas centra darbība
1-08/273/2005 Zaļā brīvība
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.33 "Skolas apkārtējās dabas vide kā skolēna izglītošana un audzīnāšana estētiskajās vērtībās"
1-08/277/2005 Meirānu Kalpaka pamatskola
Piešķirt - 569.15 €
§ 3.34 Zaļās Skolas dabas vērotāju nometnes - "Pļavas un meža vērotāji" un "Dzīvība ziemā"
1-08/257/2005 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 3 239.88 €
§ 3.35 Slokai - 75
1-08/217/2005 Slokas pamatskola
Noraidīt
§ 3.36 Radošās darbnīcas "Mēs dabai - daba mums"
1-08/232/2005 Īslīces pagasta padome
Noraidīt
§ 3.37 Radoša vasaras vidus nometne "Kaņiera pilskalna taka vakar, šodien, rīt."
1-08/239/2005 Lapmežciema pamatskola
Noraidīt
§ 3.38 Jauniešu ekoloģiskā nometne "Raibās dienas"
1-08/218/2005 Kurzemītes pamatskola
Noraidīt
§ 3.39 Bio atlikumu pārstrādes iespējas ilglaicīgi vides attīstībā
1-08/286/2005 Latvijas Zemnieku Federācija SO
Noraidīt
§ 3.40 Vides izglītotāju tīkla stiprināšana un attīstīšana Ventspilī
1-08/288/2005 Zaļā nagla
Noraidīt
§ 3.41 "Upju vērotāji"
1-08/258/2005 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 3.42 Vides izglītības seminārs aizsargājamās teritorijās esošo zemju īpašniekiem ap Burtnieku ezeru
1-08/266/2005 Burtnieku vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 3.43 Zaļais iepirkums Latvijas pašvaldībās
1-08/274/2005 Zaļā brīvība
Noraidīt
§ 3.44 Žurnāla "Vides Vēstis" lasītāju nometne
1-08/256/2005 Vides Vārds
Noraidīt
§ 3.45 Nepaej garām!
1-08/283/2005 M.Buclera radošā darbnīca
Noraidīt
§ 3.46 Lielupes starptautiskā upju baseina apsaimniekošanā iesaistīto pušu zināšanu padziļināšana par ūdens videi bīstamām vielām
1-08/267/2005 Baltijas Vides Forums
Noraidīt
§ 3.47 Indānu gravas mācību - izziņas takas izveide
1-08/225/2005 Riebiņu novada dome
Noraidīt
§ 3.48 "Klase kāpās"
1-08/253/2005 Vaivaru pamatskola
Noraidīt
§ 3.49 "Sakopti ezeri - mūsu dzīves vide" vides izglītības seminārs
1-08/268/2005 Limbažu pilsētas dome
Noraidīt
§ 3.50 Daugavas grīvas apmeklējuma ceļvedis kā vietējās sabiedrības un NVO sadarbības rezultāts
1-08/271/2005 Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai
Noraidīt
§ 3.51 Vides izziņas dienas nometne "Sprīdītis" Brocēnu novada 6-8 gadus veciem bērniem
1-08/244/2005 Brocēnu novada izglītības iestāde "Mūsmājas"
Noraidīt
§ 3.52 "Dzīvo zaļi - zaļā pasaulē"
1-08/243/2005 Brocēnu vidusskola
Noraidīt
§ 3.53 Rokasgrāmata struktūrfondu izmantošanai vides aizsardzībā
1-08/272/2005 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
§ 3.54 Vides apziņas veidošanas nometne bērniem "Piguziņš 2005"
1-08/245/2005 Brocēnu vidusskola
Noraidīt
§ 3.55 Vides izglītības interneta resursu funkciju un tēla pilnveidošana
1-08/263/2005 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 3.56 "Jaunpagasts - vēstures ceļos un takās"
1-08/252/2005 Virbu pagasta padome
Noraidīt
§ 3.57 Mācību taka "Iepazīsti vidi"
1-08/229/2005 Ilzeskalna pagasta padome
Noraidīt
§ 3.58 Force contra force
1-08/261/2005 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 3.59 Sabiedriskā kampaņa videi draudzīgas ES ķīmisko vielu reformas nodrošināšanai
1-08/265/2005 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 3.60 "Ko man stāsta augi"
1-08/230/2005 Alojas Ausekļa vidusskola
Noraidīt
§ 3.61 Skolēnu vides izglītības nometne "Īpaši aizsargājamie koki Stradu un Daukstu pagastos"
1-08/213/2005 Stāķu pamatskola
Noraidīt
§ 3.62 Nometņu cikla "Zaļi Baltais Gads" vasaras nometnes organizēšana
1-08/238/2005 Staburaga bērni, SO
Noraidīt
§ 3.63 Saldus rajona vides izglītības koordinatoru nometne - kursi
1-08/251/2005 Kurzemītes pamatskola
Noraidīt
§ 3.64 Zaļie pagasti
1-08/259/2005 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 3.65 "Šodienas vides apzināšana nākotnes atspulgā"
1-08/223/2005 Viesturu pagasta padome
Noraidīt
§ 3.66 Vides spēļu izstrādāšana un sagatavošana pamatskolas vecuma bērniem
1-08/280/2005 Ķoņu pamatskola
Noraidīt
§ 3.67 Dobeles rajona mazpulku nometne "Raibās dienas"
1-08/231/2005 Auces bērnu un jauniešu centrs
Noraidīt
§ 3.68 "Sakopta vide-cilvēka izglītošanās rezultāts"
1-08/240/2005 Kubulu pagasta padome
Noraidīt
§ 3.69 Domāt globāli - rīkoties lokāli
1-08/278/2005 Daugavpils 10. vidusskola
Noraidīt
§ 3.70 Nabes muižas parka un Reiņupes sakopšanas talkas
1-08/270/2005 Nabes muiža, SIA
Noraidīt
§ 3.71 Rokasgrāmatas "Vides veselība" izdošana
1-08/275/2005 Darba Medicīna
Noraidīt
§ 3.72 Sakopsim Rāznas dabas parku Andrupenes ciematā
1-08/212/2005 Andrupenes pagasta padome
Noraidīt
§ 3.73 Zaļās klases izveidošana
1-08/227/2005 Gailīšu pamatskola
Noraidīt
§ 3.74 Vasaras vides skola Natura 2000 teritorijās
1-08/228/2005 Limnoloģijas institūts
Noraidīt
§ 3.75 Zaļais skatiens
1-08/279/2005 Latvijas Zaļā josta
Noraidīt
§ 3.76 "Es gudrs saimnieks pats savā ūdenkrātuvē"
1-08/287/2005 Latvijas Zemnieku Federācija SO
Noraidīt
Apakšprogramma "Vides izglītības fonda programma"
§ 4.1 Vides izglītības fonda programmu īstenošanas nodrošināšana Latvijā 2004.gadā
1-08/68/2004 VAK Ārējo sakaru programma
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.2 Vides izglītības fonda (FEE) programmu realizācija Latvijā 2005. gadā.
1-08/207/2005 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 40 679.68 €
Atliktie projektu pieteikumi
§ 5.1 Grāmata "Augu vides aizsardzība. Bioloģiskā daudzveidība."
1-08/80/2005 LU Bioloģijas institūts
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 5.2 Ūdenstūristu ceļvedis pa Lielo Juglu un Rīgas ūdensceļiem. Teorētiskā izpēte, ekspedīcijas, sastādīšana, izdošana
1-08/158/2005 Staburaga bērni, SO
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 5.3 SEG emisijas samazināšana paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti publiskās ēkās
1-08/16/2005 Nacionālā enerģētikas konfederācija
Piešķirt - 9 960.10 €
§ 5.4 Tiesiskās bāzes izstrāde vecās militārās munīcijas meklēšanā un neitralizēšanā
1-08/202/2005 VentEko, SIA
Atlikt
Dažādi
§ 6.1 Latvijas līdzdalība Eiropas Komisijas projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju tirdzniecības sistēmas vides, ekonomiskā un sociālā ietekme un priekšlikumi sistēmas pilnveidošanai”
1-08/290/2005 LZA Fizikālās enerģētikas institūts
Konceptuāli atbalstīt
§ 6.2 Vēja enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošu pasākumu izstrāde
1-08/291/2005 Vides projekti
Piešķirt - 14 157.57 €
§ 6.3 "Vide un enerģija"
1-08/289/2005 Vides ministrija
Atlikt
§ 6.4 Inčukalna skābā gudrona dīķa apsaimniekošana 2005. gadā
Piešķirt - 25 611.69 €
§ 6.5 Jelgavas reģionālās vides pārvaldes autoparka gazificēšana
1-08/430/2004 Jelgavas RVP
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.6 Baltijas jūras valstu bīstamo atkritumu pārrobežu transporta informatīvās sistēmas izveide
1-08/201/2005 Baltijas Vides Forums
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.7 Bebrenes muižas parka rekonstrukcijas plāna izstrāde
1-08/9/2005 Bebrenes pagasta pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.8 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Bētas”
1-19/1/2005 Liepājas RVP
Piešķirt - 7 114.36 €