Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 20 - 16.12.2004 rezultāti

Apakšprogrammas "Nozares vides projekti" projektu pieteikumi
§ 1.1 ES integrācijas nodrošināšana dabas aizsardzībā
1-08/436/2004 Vides ministrijas Dabas aizsardzības departaments
Piešķirt - 45 531.90 €
§ 1.2 Līdzdalība Eiropas Savienības vides politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā
1-08/464/2004 Vides ministrija
Piešķirt - 177 858.98 €
Līdzdalības maksājumi LIFE programmas projektiem
§ 2.1 Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
1-08/463/2002 LU Bioloģijas fakultāte
Piešķirt - 22 765.95 €