Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 18 - 26.11.2004 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Subsīdiju līgumu izpilde
§ 1.3 Par dotāciju Latvijas vides investīciju fondam
Projektu izskatīšana
§ 2.1 Baltijas valstu reģionālā sagatavošanās Natura 2000 programmai (BANAT 3)
1-08/267/2002 Baltijas Vides Forums
Noraidīt
§ 2.2 Baltijas valstu reģionālā sagatavošanās Natura 2000 programmai (BANAT 3)
1-08/590/2004 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 2.3 Biroja telpu funkcionālā paplašināšana Pils ielā 17
1-08/582/2004 Vides projekti
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 2.4 Olaines mehānikas un tehnoloģiju koledžas apkures sistēmas rekonstrukcija
1-08/586/2004 Vides projekti
Piešķirt - 24 615.68 €
Projektu termiņu pagarinājumi
§ 3.1 Vides aizsardzība ķīmiskajās avārijās
1-08/152/2003 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Apstiprināt izmaiņas
§ 3.2 Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes un tās pamatnes nostiprināšana
1-08/416/2004 Bauskas rajona padome
§ 3.3 Codes ciemata notekūdeņu attīrīšanas projekts
1-08/407/2000 Codes pagasta padome
Dažādi
§ 4.1 Daugavas upes baseina projekts (Daugavas projekts) II
§ 4.2 Grāmata "Nafta un vides problēma"
1-08/224/2001 Rīgas Tehniskā universitāte