Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 12 - 30.08.2004 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Papildus subsīdiju kvotu apstiprināšana
§ 1.2 Par 2004.g. 30.augusta Fonda padomes sēdes lēmumu spēkā stāšanos
Atliktie projekti
§ 2.1 Projekts "Pēdas" /talka Liepājā/
1-08/272/2004 Latvijas Olimpiešu klubs
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 2.2 Lašu nārsta sargāšanas akcija "Lašiem būt!"
1-08/273/2004 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 28 457.44 €
§ 2.3 Medicīnisko atkritumu utilizācijas iekārtas iegāde
1-08/41/2004 Kuldīgas slimnīca
Atlikt
§ 2.4 Medicīnisko atkritumu utilizācijas iekārtas iegāde
1-08/40/2004 Ventspils pilsētas slimnīca
Piešķirt - 77 233.48 €
§ 2.5 Vides aizsardzība ķīmiskajās avārijās
1-08/152/2003 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Piešķirt - 71 143.59 €
§ 2.6 Biotehnoloģisko pasākumu izstrādāšana Latvijas izzūdošo augu sugu saglabāšanai 'in vitro'
1-08/255/2004 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 2.7 Preiļu novada Līču ciemata ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija
1-08/44/2004 Preiļu novada dome
Noraidīt
§ 2.8 Ūdens attīrīšanas stacijas kompleksa būvniecība
1-08/17/2004 Olaines pilsētas dome
Noraidīt
§ 2.9 Gaisa kvalitātes uzlabošana Zebrenes ciematā
1-08/196/2004 Zebrenes pagasta padome
Noraidīt
LIFE programmas projekti
§ 3.1 Bioloģiski sadalāmo organisko atkritumu pārstrāde, izmantojot kompostēšanas metodes
1-08/173/2001 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt
§ 3.2 ES LIFE programmas projekts "TOURBENCH - Eiropas iniciatīva vides ietekmes un izmaksu samazināšanas monitoringam un salīdzināšanai tūristu naktsmītnēs"
1-08/267/2004 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.3 Līdzfinansējums LIFE projektam "Jūras aizsargājamās teritorijas austrumu Baltijas jūrā - Latvijas komponente"
1-08/268/2004 Baltijas Vides Forums
Konceptuāli atbalstīt
§ 3.4 Oligotrofo upju atveseļošana Latvijā/LIFE
1-08/277/2004 LU Bioloģijas fakultāte
Konceptuāli atbalstīt - 64 029.23 €
§ 3.5 ES LIFE programmas projekts "Jaunu zaļo produktu "Lauku labumi" attīstība - instruments mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) līdzsvarotai attīstībai lauku ekonomikā
1-08/279/2004 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Konceptuāli atbalstīt
Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem
§ 4.1 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Dzilnas”
1-19/6/2004 Liepājas RVP
Piešķirt - 995.58 €
§ 4.2 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Āboliņi”
1-19/7/2004 Liepājas RVP
Piešķirt - 4 046.42 €
§ 4.3 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona SIA „Renda”
1-19/8/2004 Liepājas RVP
Piešķirt - 15 606.23 €
§ 4.4 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Bētas”
1-19/9/2004 Liepājas RVP
Piešķirt - 8 859.57 €
§ 4.5 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Liepkalni”
1-19/10/2004 Liepājas RVP
Piešķirt - 197.21 €
§ 4.6 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Vāveres”
1-19/11/2004 Liepājas RVP
Piešķirt - 2 321.37 €
§ 4.7 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Dižpurviņi”
1-19/12/2004 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 448.60 €
§ 4.8 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona SIA „Agrar Cohrs Kurzeme”
1-19/13/2004 Liepājas RVP
Piešķirt - 11 707.18 €
§ 4.9 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Kondrāti”
1-19/14/2004 Liepājas RVP
Piešķirt - 1 063.41 €
§ 4.10 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona SIA „Renda”
1-19/15/2004 Liepājas RVP
Piešķirt - 2 761.75 €
§ 4.11 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Tukuma rajona, Viesatu pagasta "Sprīdīši"
1-19/16/2004 Ventspils RVP
Piešķirt - 507.87 €
Dažādi
§ 5.1 Zebrenes pagasta ūdenssaimniecības attīstība
1-08/258/2004 Zebrenes pagasta padome
Noraidīt
§ 5.2 Neretas muižas parka sakopšanas programma
1-08/168/2003 Laurensio SIA