Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 11 - 16.08.2004 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par projektu pieteikumu iesniegšanas termiņiem
Aktuālie projekti
§ 2.1 Starptautiskas konferences par atkritumu pārrobežu plūsmas regulēšanu un kontroli un apmācību kursa vadošajiem Latvijas inspektoriem noorganizēšana ES IMPEL programmas ietvaros
1-08/271/2004 Lielrīgas RVP
Piešķirt - 6 402.92 €
§ 2.2 Smaku koncentrāciju mērījumu laboratorijas izveidošana
1-08/275/2004 Vides ministrija
Piešķirt - 61 183.49 €
§ 2.3 Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra projekta dokumentācijas sagatavošana investīciju projekta realizācijai 2005 - 2008
1-08/274/2004 Rapa, radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra
Piešķirt - 14 555.98 €
§ 2.4 Lašu nārsta sargāšanas akcija "Lašiem būt!"
1-08/273/2004 Latvijas Makšķernieku asociācija
Atlikt
§ 2.5 Projekts "Pēdas" /talka Liepājā/
1-08/272/2004 Latvijas Olimpiešu klubs
Atlikt
§ 2.6 Baltā stārķa ligzdas radītā bojājuma novēršana
1-08/270/2004 Latvenergo" DET Auces TR, VAS
Noraidīt
§ 2.7 Aparatūras un iekārtu uzstādīšana Smaku koncentrāciju mērījumu laboratorijas vajadzībām un laboratorijas akreditācija
1-08/276/2004 Vides ministrija
Piešķirt - 6 431.38 €
Atliktie VIDM institūciju projekti
§ 3.1 Hidroloģisko novērojumu monitoringa un hidroloģisko prognožu un brīdinājumu sastādīšanas nodrošināšana
1-08/217/2003 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 35 571.80 €
§ 3.2 Latvijas Vides aģentūras vides informācijas sistēmas pilnveidošana
1-08/222/2003 Latvijas Vides aģentūra
Piešķirt - 3 984.04 €
§ 3.3 Starptautisko saistību nodrošināšana ķīmisko produktu pārvaldības jomā
1-08/228/2003 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
§ 3.4 Latvijas nacionālā gatavības plāna ķīmiskā piesārņojuma gadījumiem jūrā izstrāde
1-08/272/2003 Jūras vides pārvalde
Piešķirt - 19 227.27 €
§ 3.5 Precīzu ūdenssaimniecisko iecirkņu karšu izveide
1-08/401/2002 Latvijas Vides aģentūra
Noraidīt
§ 3.6 Analoga naftas avāriju seku likvidācijas aprīkojuma iegāde
1-08/273/2003 Jūras vides pārvalde
Noraidīt
§ 3.7 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšana, un reģistrācija Latvijas teritorijā
1-08/220/2003 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 28 457.44 €