Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 10 - 22.07.2004 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Par valstij piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „V.L.T.” kapitāla daļu pārdošanu
Zaudējumu kompensācijas par migrējošo putnu postījumiem
§ 2.1 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Vāveres”
1-19/11/2004 Liepājas RVP
Atlikt
§ 2.2 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Kondrāti”
1-19/14/2004 Liepājas RVP
Atlikt
§ 2.3 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona SIA „Agrar Cohrs Kurzeme”
1-19/13/2004 Liepājas RVP
Atlikt
§ 2.4 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Āboliņi”
1-19/7/2004 Liepājas RVP
Atlikt
§ 2.5 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Dižpurviņi”
1-19/12/2004 Liepājas RVP
Atlikt
§ 2.6 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona SIA „Renda”
1-19/8/2004 Liepājas RVP
Atlikt
§ 2.7 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Bētas”
1-19/9/2004 Liepājas RVP
Atlikt
§ 2.8 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Liepkalni”
1-19/10/2004 Liepājas RVP
Atlikt
§ 2.9 Zaudējumu kompensācija par migrējošo putnu postījumiem Kuldīgas rajona Z/S „Dzilnas”
1-19/6/2004 Liepājas RVP
Atlikt
Dažādi
§ 3.1 Pieteikums ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūrai azbesta saturošo atkritumu poligona izveidei
1-08/230/2004 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 64 029.23 €