Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 4 - 25.02.2004 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālā situācija
§ 1.2 Pārskata formu par projektu īstenošanu apstiprināšana
§ 1.3 VIDM institūciju materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanas projektu finansējuma sadalījums
VIDM institūciju materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanas projekti
§ 2.1 Ēkas Pils ielā 17, Rīgā, iekšējā pagalma rekonstrukcijas nobeigums 2004.gadā
1-08/46/2004 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 23 494.46 €
§ 2.2 Ēkas Pils ielā 17, Rīgā, kāpņu un kāpņu telpas restaurācija un remonts
1-08/47/2004 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 51 729.93 €
Vides izglītības un audzināšanas projekti
§ 3.1 Vides gidu tīkla attīstības nodrošināšana Latvijā
1-08/111/2004 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 3.2 Vides valsts inspektoru apmācība dabas aizsardzības jautājumos
1-08/156/2004 Vides valsts inspekcija
Piešķirt - 5 691.49 €
§ 3.3 Dabas draugi
1-08/199/2004 Saulstariņi, Alūksnes raj. bērnu invalīdu ar īpašām vajadzībām atbalsta centrs
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 3.4 Jaunie vides pētnieki Vidzemē un Latgalē
1-08/184/2003 Bērnu vides skola
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 3.5 Vides izglītības un informatīvā darba pilnveidošana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/95/2004 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.6 Zeme, kur atgriezties
1-08/171/2003 Undīne - Zaļais ordenis
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 3.7 Latvijas mazpulku nometne "Visu daru es ar prieku"
1-08/94/2004 Latvijas Mazpulki
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.8 Preiļu rajona valsts un rajona posma bioloģijas olimpiādes uzvarētāju izglītojoša nometne "Dabas skola"
1-08/37/2004 Dabas draugu klubs
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 3.9 Vides interpretācijas izstāde "Pelēkā akmens stāsts"
1-08/187/2003 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Alūksnes rajona nodaļa
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 3.10 Mājā, mežā, ūdenī
1-08/185/2003 Bērnu vides skola
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.11 Starptautisko konvenciju saziņas programmas īstenošana
1-08/177/2003 Latvijas Dabas muzejs
Noraidīt
§ 3.12 Vides pētnieku nometne 2004
1-08/144/2004 Gulbenes 2.vidusskola
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 3.13 Jauniešu aktīvā eko-nometne Gaujas nacionālajā parkā
1-08/184/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 3.14 Dabas taku "Stendera zaļā taka" un "Stendera ābeces taka" izveide
1-08/180/2003 Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju dome
Piešķirt - 1 138.30 €
§ 3.15 Jauno vides gidu apmācība Balvu rajonā
1-08/66/2004 Balvu rajona Interešu izglītības metodiskais centrs
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 3.16 Starptautiskās Vides dienas 2004
1-08/72/2004 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.17 3.starptautiskās izstādes - semināra "Atkritumu saimniecība - 2004" organizēšana
1-08/110/2004 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 6 402.92 €
§ 3.18 Vidzemes novada mazpulku vasaras skola"Gribam un varam dzīvot zaļi"
1-08/118/2004 Latvijas Mazpulki
Piešķirt - 1 109.84 €
§ 3.19 Projekts "Pēdas"
1-08/193/2003 Latvijas Olimpiešu klubs
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 3.20 Vides izglītības projekts "Stop - zaļā gaisma!"
1-08/183/2003 Brocēnu vidusskola
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 3.21 Baltijas jūras piekrastes vides izpētes ekonometne "Poseidons"
1-08/269/2003 Talsu rajona Bērnu un jauniešu centrs
Piešķirt - 2 276.59 €
§ 3.22 Mediju kampaņa par kūlas dedzināšanas kaitīgumu
1-08/56/2004 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 3.23 Pilsētu skolu jaunatnes aktivizēšana ilgtspējīgai attīstībai
1-08/5/2004 Reģionālā Vides centra Centrālai un Austrumeiropai pārstāvniecība Latvijā
Piešķirt - 1 872.50 €
§ 3.24 Vides izglītojošā vasaras dienas nometne skolēniem (10-15 g.) "Ar labu domu"
1-08/145/2004 Balvu pamatskola
Piešķirt - 1 138.30 €
§ 3.25 Zinātnisko darbu konkurss vides aizsardzības specialitātēs
1-08/189/2004 Latvijas Izglītības fonds
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.26 Devītā starptautiskā konkursa "Ūdens pasaule bērnu acīm" organizēšana
1-08/140/2004 Madonas RVP
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.27 Sadzīvot kopā
1-08/169/2003 Jūrmalas Jauno dabas draugu centrs
Noraidīt
§ 3.28 Skola - mežam, mežs - skolai
1-08/109/2004 Ķoņu kalna dzīves skola
Piešķirt - 560.61 €
§ 3.29 Starptautiskā vides konference Eco - Balt 2004, Rīgā, 2004.gada 6.-7.maijā
1-08/167/2003 Intego Plus, SIA
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.30 Vides izglītības nodrošināšana Teiču dabas rezervātā
1-08/123/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.31 Konkurss "Gada labākā publikācija, TV un radio raidījums par vides jautājumiem"
1-08/62/2004 PR Stils, Sabiedrisko attiecību aģentūra
Piešķirt - 4 980.05 €
§ 3.32 Starptautiskā Mitrāju diena 2004 Latvijā
1-08/241/2003 Latvijas Dabas muzejs
Noraidīt
§ 3.33 Konvencijas "Par ķīmisko ieroču izplatīšanas, ražošanas, uzkrāšanas un lietošanas aizliegšanu un to iznīcināšanu" prasību ieviešana Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs
1-08/67/2004 Vides valsts inspekcija
Noraidīt
§ 3.34 Tērvetes apkārtnes dabas un kultūrvēsturiskās ainavas izpēte - Tērvete IV
1-08/166/2003 Rīgas 3.vidusskola
Piešķirt - 1 422.87 €
§ 3.35 Zaļās loģikas konference, Rīga, 2004.gads
1-08/52/2004 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 2 845.74 €
§ 3.36 Atzīmējamās dienas īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās2004.gadā
1-08/89/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 3.37 Sabiedrības iesaistīšana vides izglītības norisēs
1-08/190/2003 Vides izglītotāju asociācija
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.38 Akcija "Par tīru Gauju!"
1-08/181/2004 Gaujas nacionālā parka administrācija
Atlikt
§ 3.39 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienota stila izveide
1-08/92/2004 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 3.40 Radīt vidi, kurā notiek dabiskie procesi ar minimālu cilvēka iejaukšanos
1-08/186/2003 Grobiņas pagasta padome
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.41 Neatstāj pēdas!
1-08/87/2004 Latvijas Pieredzes izglītības centrs
Piešķirt - 2 134.31 €
§ 3.42 Sakopta vide - mājas vizītkarte
1-08/108/2004 Auces bērnu un jauniešu centrs
Piešķirt - 711.44 €
§ 3.43 Sabiedrības iesaiste ūdeņu aizsardzībā
1-08/4/2004 Reģionālā Vides centra Centrālai un Austrumeiropai pārstāvniecība Latvijā
Noraidīt
§ 3.44 Laivu maršruta izveide Papes ezerā
1-08/36/2004 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
§ 3.45 Ja ne mēs, tad kurš…
1-08/189/2003 Zālītes speciālā internātpamatskola
Piešķirt - 1 180.98 €
§ 3.46 Akcija "Atrodi savu māju, atrodi, kur dzīvo Tavs draugs, parādi, kur Tavā apkārtnē ir interesantas lietas!"
1-08/116/2004 Kauliņš Jānis
Noraidīt
§ 3.47 Vasaras atpūtas lauku nometne skolēniem ar izpētes darbu, izpētīt piecu kilometru radiusā no skolas esošos Salmejas, Baibas, Ostrovas, Kaučera, Stupankas, Mazo meirulīti, Leimaņu ezerus.
1-08/182/2003 Gailīšu pamatskola
Piešķirt - 782.58 €
§ 3.48 Ūdens skaņu valoda kultūrvidē
1-08/288/2003 Pulgošņa kultūrvides parks
Noraidīt
§ 3.49 Daba. Vide. Cilvēks. 2004
1-08/81/2004 Latvijas Mākslinieku savienība
Noraidīt
§ 3.50 Ikgadējais seminārs nometnes "Metsepole" dalībniekiem
1-08/73/2004 VAK Salacas nodaļa
Piešķirt - 1 849.73 €
§ 3.51 Atbildība par apkārtējo vidi
1-08/82/2004 Idea Media, SIA
Noraidīt
§ 3.52 Vides mācību labirinti, 1.kārta
1-08/136/2004 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība
Noraidīt
§ 3.53 Burtnieku Zaļā centra izveide
1-08/76/2004 Burtnieku vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 3.54 Dižkoku un savdabīgo koku uzskaite un izpēte Kuldīgas rajonā
1-08/23/2004 Bioma, Vides zinību klubs
Noraidīt
§ 3.55 Vides izglītības centrs darbībā
1-08/179/2003 Talsu ģimnāzija
Noraidīt
§ 3.56 Informācijas nodrošināšana un jauniešu iesaistīšana vides aizsardzībā
1-08/80/2004 Zaļā brīvība
Piešķirt - 4 268.62 €
§ 3.57 Rokasgrāmatas izstrādāšana dabas aizsardzības kontroles jautājumos
1-08/51/2004 Vides projekti, valsts SIA
Atlikt
§ 3.58 Ilgtspējīgas attīstības sabiedriskais forums
1-08/69/2004 VAK Ārējo sakaru programma
Noraidīt
§ 3.59 Zaļās klases izveidošana
1-08/117/2004 Gailīšu pamatskola
Noraidīt
§ 3.60 Sabiedriskais vides monitorings Daugavgrīvā un Bolderājā. Iedzīvotāju iesaistīšana vides aizsardzībā un saglabāšanā
1-08/102/2004 VAK Bolderājas - Daugavgrīvas nodaļa
Noraidīt
§ 3.61 Starptautiskai mitrāju dienai veltītie sabiedrības vides izglītošanas pasākumi Teiču dabas rezervātā
1-08/122/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 3.62 Sabiedriskās līdzdalības veicināšana ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā "Karstais-zaļais telefons"
1-08/70/2004 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 3 557.18 €
§ 3.63 Ziemeļkurzemes Zaļā novada - 21 ilgtspējīgas attīstības centrs ekotehnoloģiju demonstrēšanai
1-08/77/2004 Dundagas pagasta padome
Noraidīt
§ 3.64 Zaļā enerģija un tās izmantošanas veicināšana. Izglītojoši semināri Latvijas reģionos
1-08/58/2004 Latvijas Biomasas asociācija
Noraidīt
§ 3.65 Vides izglītības cikls Pāvilostā
1-08/71/2004 VAK nodaļa "Dzintarjūra"
Noraidīt
§ 3.66 Dalība pasaules purvu aizsardzības apvienības (IMCG) simpozijā Dienvidāfrikā
1-08/124/2004 Teiču dabas rezervāta administrācija
Noraidīt
§ 3.67 Starptautiskai Motociklisma federācijai (FIM) 100 gadi
1-08/9/2004 Latvijas Motosporta federācija
Noraidīt
§ 3.68 Mācību - tūrisma taka "Pumpermiķelīša ceļojums"
1-08/131/2004 Galēnu pamatskola
Noraidīt
§ 3.69 Vides un veselības apmācību tīkla izveide Latvijā
1-08/79/2004 Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības organizāciju apvienība
Noraidīt
§ 3.70 Daugavas dabas takas izveide Aizkraukles un Skrīveru pagastā
1-08/10/2004 Aizkraukles novada dome
Noraidīt
§ 3.71 Vides sakopšana un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana Daugavas un Karikstes satekā
1-08/134/2004 Karikstes Dzirnavas, SIA
Noraidīt
§ 3.72 Dabas aizsardzības normu, likumu un normatīvo aktu izmaiņu skaidrojums reģionu iedzīvotājiem pēc iestājas Eiropas Savienībā
1-08/45/2004 Tēls PR, SIA
Noraidīt
§ 3.73 Ogres pamatskolas apkārtējās vides rehabilitācijas sākumposma izstrāde
1-08/138/2004 Ogres pamatskola
Noraidīt
§ 3.74 Administratīvā procesa ieviešana Rēzeknes RVP
1-08/161/2003 Rēzeknes RVP
Noraidīt
§ 3.75 Ventspils RVP 15 gadu darbības un rezultātu popularizēšana
1-08/34/2004 Ventspils RVP
Noraidīt
§ 3.76 Ekotūrisms kā atbalsts dabas pētniecībai un uzņēmējdarbības attīstībai Dvietes senlejā
1-08/55/2004 Vides projekti, valsts SIA
Noraidīt
§ 3.77 Kvalitātes vadības kursi ISO 9001 ieviešanai Liepājas reģionālajā vides pārvaldē
1-08/279/2003 Liepājas RVP
Noraidīt
§ 3.78 Vides informācijas pieejamība nodrošina sabiedrības līdzdalību vides aizsardzības principu ievērošanā
1-08/237/2003 Labiekārtošana, Daugavpils pašvaldības SIA
Noraidīt
§ 3.79 Iedzīvotāju iesaiste dabas vērtību saglabāšanā
1-08/130/2004 Ceļteka
Noraidīt
§ 3.80 ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Valmieras reģionālajā vides pārvaldē
1-08/12/2004 Valmieras RVP
Noraidīt
Dažādi
§ 4.1 Hidroloģisko novērojumu monitoringa un hidroloģisko prognožu un brīdinājumu sastādīšanas nodrošināšana
1-08/217/2003 Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Piešķirt - 35 571.80 €