Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 10.01.2004 rezultāti

Fonda finansiālais stāvoklis un līdzekļu izlietojuma programma 2004. gadam
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis un līdzekļu izlietojuma programma 2004.gadam
ES integrācijas u.c. strukturālo projektu izskatīšana
§ 2.1 Struktūrvienības vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) ieviešanai izveide
1-08/249/2003 Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs
Piešķirt - 17 074.46 €
§ 2.2 Ekomarķējuma sistēmas izveide
1-08/264/2003 Latvijas Vides aģentūra
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 2.3 Zivsaimniecības un vides informācijas sistēmu un Jūras vides pārvaldes diennakts dispečerdienesta darbības nodrošināšana
1-08/255/2003 Jūras vides pārvalde
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.4 Eiropas integrācijas procesa nodrošināšana ministrijā
1-08/242/2003 Vides ministrija
Piešķirt - 177 858.98 €
§ 2.5 Valsts pārvaldes kapacitātes palielināšana vides jomā, lai efektīvāk iesaistītu sabiedrību vides politikas un normatīvo aktu sagatavošanā
1-08/246/2003 Vides ministrija
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 2.6 ES integrācijas nodrošināšana dabas aizsardzībā
1-08/252/2003 Vides ministrijas Dabas aizsardzības departaments
Piešķirt - 45 531.90 €
§ 2.7 Latvijas piekrastes un teritoriālo jūras ūdeņu uzraudzība no gaisa
1-08/254/2003 Jūras vides pārvalde
Piešķirt - 59 760.62 €
§ 2.8 Baltijas jūras reģiona dienaskārtība 21. gs. - "Baltija 21"
1-08/245/2003 Vides ministrija
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 2.9 Vides aizsardzības speciālistu sagatavošanas sistēma ES direktīvu darbam ar ķīmiskām vielām ieviešanas un izpildes nodrošināšanai
1-08/110/2003 Latvijas Universitāte VK RNC
Piešķirt - 13 019.28 €
LIFE programmas projektu izskatīšana
§ 3.1 Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana
1-08/147/2002 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 28 087.49 €
§ 3.2 Bioloģiski sadalāmo organisko atkritumu pārstrāde, izmantojot kompostēšanas metodes
1-08/173/2001 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 95 118.98 €
§ 3.3 Lubānas mitrāja kompleksa apsaimniekošanas plāna ieviešana
1-08/156/2002 Madonas rajona padome
Piešķirt - 6 468.38 €
§ 3.4 Zaļā sertifikāta kritēriju izstrāde, tā ieviešana un kontrole Latvijas laukos un mazpilsētās
1-08/60/2001 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 19 706.77 €
§ 3.5 Engures ezera dabas aizsardzības plāna ieviešana
1-08/374/2000 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 29 247.13 €
§ 3.6 Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
1-08/463/2002 LU Bioloģijas fakultāte
Piešķirt - 22 765.95 €
Plašsaziņas un izdevējdarbības projektu izskatīšana
§ 4.1 Radio raidījums "Noasa šķirsts"
1-08/258/2003 Latvijas Radio
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 4.2 "Dabas grāmata" (Bērnu TV raidījumu cikls par dabu un dzīvniekiem)
1-08/234/2003 Latvijas Televīzija
Piešķirt - 19 920.21 €
§ 4.3 Atbalsts Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla "Putni Dabā" izdošanai
1-08/170/2003 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 4.4 Žurnāls "Vides Vēstis" 2004.gads
1-08/261/2003 VAK nodaļa "Vides Vēstis"
Piešķirt - 64 029.23 €
§ 4.5 Izglītojošu radio raidījumu kopa Latvijas radio 1.programmā "Es un mans mīlulis" un "Zaļais vilnis"
1-08/201/2003 Latvijas Radio
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 4.6 Es gribu zināt - Kā to sauc?
Piešķirt - 8 537.23 €
§ 4.7 Žurnāls "Medības. Makšķerēšana. Daba."
1-08/191/2003 Dumpis
Piešķirt - 7 114.36 €
§ 4.8 "Laika zīmes Vidzemes jūrmalā" - trīs raidījumu cikls un filma
1-08/239/2003 Valmieras TV, SIA
Piešķirt - 6 402.92 €
§ 4.9 TV raidījumu cikls "Vides fakti" un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/253/2003 Vides projekti, valsts SIA
Piešķirt - 106 715.39 €
§ 4.10 Bērnu tuvināšana dabai - 2004
1-08/230/2003 Zaļais circenis
Piešķirt - 21 343.08 €
§ 4.11 TV raidījumu cikls makšķerniekiem "Ribnij ģeņ", krievu valodā, LTV 7, katru otro pirmdien 22.30, ar atkārtojumu svētdien 14.30
1-08/260/2003 Eiropa TV
Noraidīt
§ 4.12 Aktuāla vides informācija sabiedrībai
1-08/259/2003 Vides ministrija
Atlikt
§ 4.13 Televīzijas raidījums par cilvēka vidi un tās kvalitātēm "Dzīves ekoloģija"
1-08/200/2003 Baltic Broadcasting Network producentu grupa
Noraidīt
§ 4.14 Dabas takas, aizsargājamo sugu biotopi Kurzemē un Ziemeļvidzemē, materiālu vākšana, apkopošana un publicēšana dabas un kultūrvēstures gadagrāmatā "Tukuma kalendārs 2004"
1-08/194/2003 Novadu Ziņas, SIA
Noraidīt
§ 4.15 Raidījums "Brīvdienu ceļvedis"
1-08/262/2004 Kuldīgas novada pašvaldība
Noraidīt
§ 4.16 Tabakas dūmu izraisītā gaisa piesārņojuma samazināšana dzīvojamā vidē
1-08/19/2003 ITA Konsultants
Noraidīt
§ 4.17 Spicā mīl dabu
Noraidīt