Fonda padomes sēdes Nr. 7 - 08.12.2011 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
1.2 Fonda budžeta 2012.gada apstiprināšana
2. Projektu konkursu izsludināšana vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā"
2.1 Aktivitāte "Periodisko izdevumu izdošana"
2.2 Aktivitāte "TV un radio raidījumu veidošana"
3. Projektu konkursa izsludināšana finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
3.1 Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 2012.gadam
3.2 Projektu konkursa izsludināšana
4. Natura 2000 monitoringa iesniegumu finansējuma saņemšanai 2012.gadā izskatīšana
4.1 Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā
1-08/30/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 88 854.08 €
4.2 Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 vietās laika posmā 2008-2012
1-08/29/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 17 132.80 €
4.3 Zīdītāju monitorings
1-08/31/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 9 077.92 €
4.4 Natura 2000 vietu monitoringa sadaļa "Putni"
1-08/40/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 52 350.30 €
5. Projektu iesniegšana finansējuma saņemšanai no atsevišķām budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammām
5.1 Zivju aizsardzības pasākumi
5.2 Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana
5.3 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
5.4 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
5.5 Vides izglītības fonda programma
6. Dažādi
6.1 R.Upmaļa iesniegums
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.