Fonda padomes sēdes Nr. 8 - 09.12.2010 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
1.2 Fonda budžeta projekts 2011.gadam
2. Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi Draudzīgs tirgotājs
1-08/1/2010 Latvijas Tirgotāju kamera
Piešķirt - 5 855.12 €
2.2 TAKAS cauri gadam
1-08/32/2010 Talsu novada dome
Noraidīt
3. Projektu vadlīnijā „VIDES MONITORINGS” 2011.gadam iesniegtie projekti
3.1 Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā
1-08/30/2008 Latvijas Dabas fonds
Atlikt
3.2 Natura 2000 vietu monitoringa sadaļa "Putni"
1-08/40/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
3.3 Zīdītāju monitorings
1-08/31/2008 Latvijas Dabas fonds
Atlikt
3.4 Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 vietās laika posmā 2008-2012
1-08/29/2008 Latvijas Dabas fonds
Atlikt
3.5 Latvijas ūdeņu monitoringa programmas īstenošana 2011.gadā
1-08/29/2010 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 99 601.03 €
4. Projektu vadlīnijā „PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU DARBĪBA UN IZDEVĒJDARBĪBA VIDES IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS JOMĀ” 2011.gadam iesniegtie projekti
4.1 Žurnāls MMD (Medības. Makšķerēšana. Daba)
1-08/982/2008 Dumpis
Noraidīt
4.2 Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” izdošana
1-08/1013/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
4.3 Bērnu tuvināšana dabai - 2009 - 2011
1-08/974/2008 Zaļais circenis
Noraidīt
4.4 Žurnāls «Vides Vēstis»
1-08/1019/2008 Vides Vārds
Piešķirt - 28 457.44 €
4.5 Vides raidījums „Dabas taka”
1-08/986/2008 Filmu studija "Ezis"
Noraidīt
4.6 Analītisks raidījumu cikls par dabu un videi draudzīgas saimniekošanas iespējām - „Zaļais īpašums”
1-08/975/2008 Labvakar
Noraidīt
4.7 Radio raidījums krievu valodā „Noasa šķirsts”
1-08/849/2008 Latvijas Radio
Piešķirt - 7 114.36 €
4.8 Radio raidījums „Zaļais vilnis”
1-08/998/2008 Latvijas Radio
Piešķirt - 7 114.36 €
4.9 DABAS GRĀMATA
1-08/994/2008 Latvijas Televīzija
Noraidīt
4.10 TV raidījumu cikls „VIDES FAKTI” un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/991/2008 Vides projekti
Piešķirt - 35 571.80 €
5. Izmaiņas projektu īstenošanā un finansējuma izlietojumā
5.1 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana
1-08/155/2009 Vides ministrija
5.2 TAKAS – (Talsu Ainavas Katrs var Atrast un Sajust)
1-08/1159/2008 Talsu pilsētas dome
Apstiprināt izmaiņas
5.3 Latvijas ūdeņu monitoringa programmas īstenošana
1-08/2/2010 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 9 211.67 €
5.4 Par Valsts vides dienesta īstenoto projektu līdzekļu atlikumu
5.5 Automobiļu noma Valsts vides dienesta vajadzībām
1-08/149/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt
5.6 Analīžu nodrošinājums vides avāriju gadījumos
1-08/163/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt
6. Dažādi
6.1 Par Latvijas Dabas fonda iesniegumu par Life projekta līdzfinansējumu
6.2 LIFE līguma forma
6.3 Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā (LIFE+ Daba)
1-08/28/2010 Daugavpils pilsētas dome
Piešķirt - 45 531.90 €
6.4 Par apakšprogrammas "Vides izglītības fonds" projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu
6.5 Sanitārā mezgla izveide Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Vides izglītības centra telpās
1-08/49/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 1 065.73 €
6.6 Ekspozīciju pārveidošana Latvijas Dabas muzejā
1-08/50/2010 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 4 126.33 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.