Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 30.09.2010 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
1.2 Par Fonda finansējuma pārdali
1.3 Par finansējuma piešķiršanu iemaksu veikšanai Austrumeiropas energoefektivitātes un vides partnerības fondā
2. Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi Draudzīgs tirgotājs
1-08/1/2010 Latvijas Tirgotāju kamera
3. Iesniegtie projekti finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
3.1 Latvijas Dabas muzeja pagalma seguma atjaunošanas un pagraba pārseguma zem pagalma nostiprināšanas projekta izstrāde
1-08/21/2010 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 1 636.30 €
3.2 Latvijas Dabas muzeja pagalma seguma un pagraba pārseguma zem pagalma nostiprināšanas būvdarbi
1-08/22/2010 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 19 635.63 €
3.3 Semināri par dabas aizsardzības politikas pilnveidošanu un sistēmas optimizāciju.
1-08/23/2010 Vides ministrija
Piešķirt - 1 892.42 €
3.4 Elektriskās armatūras izveidošana un parapeta montāža (Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides informācijas centra telpu iekārtošana ).
1-08/24/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 2 845.74 €
4. Izmaiņas projektu īstenošanā un finansējuma izlietojumā
4.1 Nīkrāces pagasta Lēnu ciema nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
1-08/265/2008 Nīkrāces pagasta padome
Apstiprināt izmaiņas
5. Dažādi
5.1 Dabas aizsardzības pārvaldes iesniegums par līdzfinansējuma piešķiršanu LIFE+ projektu īstenošanai
5.2 Inteliģentas lēmuma pieņemšanas atbalsta sistēmas integrētai klimata politikas izstrādei
1-08/10/2010 Fizikālās enerģētikas institūts
Noraidīt
5.3 Par administratīvās rajona tiesas lēmumu administratīvajā lietā Nr.A42637808
5.4 Zivju monitorings
1-08/43/2008 Latvijas Zivju resursu aģentūra, VA
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.