Fonda padomes sēdes Nr. 4 - 30.06.2010 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
1.2 LIFE+ projektu līdzfinansējuma saņemšanas konkursa nolikums
1.3 Par Valsts kontroles revīzijas Nr.5.1-2-4-1/2009 ieteikumu ieviešanu
2. Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi Draudzīgs tirgotājs
1-08/1/2010 Latvijas Tirgotāju kamera
Atlikt
3. Izmaiņas projektu īstenošanā un finansējuma izlietojumā
3.1 Inčukalna gudrona dīķa apsaimniekošana 2010. gadā
Apstiprināt izmaiņas
3.2 Valsts vides dienesta inspektoru veselības apdrošināšana
1-08/147/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt - 17 074.46 €
3.3 5.Baltijas valstu vides inspektoru tikšanās
1-08/3/2010 Valsts vides dienests
Noraidīt
3.4 Starptautisko saistību izpilde zvejas un radiācijas drošības kontrolē
1-08/4/2010 Valsts vides dienests
Noraidīt
3.5 Budžeta apakšprogrammas 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” nodrošināšana
1-08/140/2009 Vides ministrija
Piešķirt
3.6 Latvijas ūdeņu monitoringa programmas īstenošana
1-08/2/2010 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 19 052.25 €
4. Dažādi
4.1 Dabisko biotopu aizsardzības pasākumi Durbes ezerā, realizējot ES direktīvu prasības
1-08/277/2003 Durbes novada dome
4.2 Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra administratīvās struktūras uzturēšana 2010.gadā.
1-08/136/2009 Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Piešķirt - 14 228.72 €
4.3 Zivju monitorings
1-08/43/2008 Latvijas Zivju resursu aģentūra, VA
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.