Fonda padomes sēdes Nr. 3 - 26.04.2010 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
1.2 Par finansējuma pārdali budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammās
1.3 Par Valsts kontroles revīzijas Nr.5.1-2-41/2009 ieteikumu Nr. 107
2. Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Unikāla dzintara gabala iegāde
1-08/7/2010 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 7 114.36 €
3. Izmaiņas projektu īstenošanā
3.1 TV raidījumu cikls „VIDES FAKTI” un raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana
1-08/991/2008 Vides projekti
Apstiprināt izmaiņas
4. Dažādi
4.1 Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā
1-08/30/2008 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 42 616.43 €
4.2 Zaņas pagasta administratīvās ēkas vides infrastruktūras uzlabošanas pasākumi
1-08/1151/2008 Zaņas pagasta padome
Noraidīt
4.3 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zaņas pagasta Kareļu ciemā
1-08/8/2010 Saldus novada pašvaldības Zaņas pagasta pārvalde
Piešķirt - 28 457.44 €
4.4 Latvijas ūdeņu monitoringa programmas īstenošana
1-08/2/2010 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.