Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 25.03.2010 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
1.2 Par projektu konkursiem 2010.gadā
1.3 Par finansējuma pārdali budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammās
2. Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi Draudzīgs tirgotājs
1-08/1/2010 Latvijas Tirgotāju kamera
Atlikt
2.2 Latvijas ūdeņu monitoringa programmas īstenošana
1-08/2/2010 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 99 601.03 €
2.3 Vides izglītības fonda (FEE) programmu īstenošana Latvijā 2010. gadā
1-08/6/2010 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 10 442.46 €
2.4 Engures ezera dabas parka apsaimniekošana 2010
1-08/156/2009 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 8 537.23 €
2.5 Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 2010"
1-08/159/2009 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 18 497.33 €
2.6 "Nepiesārņo mežu"
1-08/160/2009 Latvijas valsts meži, AS
Piešķirt - 853.72 €
2.7 "Zaļā sertifikāta" pretendentu pārbaude
1-08/158/2009 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 4 268.62 €
2.8 Dabas koncertzāle 2010
1-08/157/2009 Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības Programmas birojs Latvijā
Piešķirt - 18 781.91 €
2.9 Latvijas Lielā talka (24.aprīlis)
1-08/137/2009 Latvijas Olimpiešu klubs
Piešķirt - 7 114.36 €
2.10 Inčukalna gudrona dīķa apsaimniekošana 2010. gadā
Piešķirt - 7 757.50 €
3. Dažādi
3.1 5.Baltijas valstu vides inspektoru tikšanās
1-08/3/2010 Valsts vides dienests
Atlikt
3.2 Starptautisko saistību izpilde zvejas un radiācijas drošības kontrolē
1-08/4/2010 Valsts vides dienests
Atlikt
3.3 Telpu iekārtošana pastāvīgās ekspozīcijas izveidei Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides informācijas centrā
1-08/5/2010 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 5 264.63 €
3.4 Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza saimnieciskā darbības daļēja nodrošināšana
1-08/141/2009 Vides ministrija
Piešķirt - 258 306.73 €
3.5 Natura 2000 vietu monitoringa sadaļa "Putni"
1-08/40/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
3.6 Putnu fona un speciālais monitorings 2009. gadā
1-08/1136/2008 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
3.7 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Madlienas ciemā
1-08/188/2008 Madlienas pagasta pašvaldība
Apstiprināt izmaiņas
3.8 Sugu noteicējs „Latvijas gliemji”
1-08/646/2008 Latvijas Malakologu biedrība
Apstiprināt izmaiņas
3.9 Dabisko biotopu aizsardzības pasākumi Durbes ezerā, realizējot ES direktīvu prasības
1-08/277/2003 Durbes novada dome
3.10 Valsts vides dienesta inspektoru veselības apdrošināšana
1-08/147/2009 Valsts vides dienests
Piešķirt - 14 057.97 €
3.11 Specializēto atašeju vides aizsardzībā uzturēšanas nodrošināšana Briselē
1-08/142/2009 Vides ministrija
3.12 Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 vietās laika posmā 2008-2012
1-08/29/2008 Latvijas Dabas fonds
3.13 Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā
1-08/30/2008 Latvijas Dabas fonds
3.14 Zīdītāju monitorings
1-08/31/2008 Latvijas Dabas fonds
3.15 Natura 2000 vietu monitorings (zivis)
1-08/42/2008 Latvijas Zivju resursu aģentūra, VA
3.16 Budžeta apakšprogrammas 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” nodrošināšana
1-08/140/2009 Vides ministrija
Pieņemt zināšanai
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.