Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 22.01.2010 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
1.2 Par finansējuma pārdali budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammās
1.3 Par Valsts kontroles revīzijas ieteikumu ieviešanu
2. Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Engures ezera dabas parka apsaimniekošana 2010
1-08/156/2009 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 4 268.62 €
2.2 Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 2010"
1-08/159/2009 Latvijas Makšķernieku asociācija
Konceptuāli atbalstīt
2.3 "Nepiesārņo mežu"
1-08/160/2009 Latvijas valsts meži, AS
Konceptuāli atbalstīt
2.4 "Zaļā sertifikāta" pretendentu pārbaude
1-08/158/2009 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Konceptuāli atbalstīt
2.5 Dabas koncertzāle 2010
1-08/157/2009 Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības Programmas birojs Latvijā
Konceptuāli atbalstīt
2.6 Latvijas Lielā talka (24.aprīlis)
1-08/137/2009 Latvijas Olimpiešu klubs
Piešķirt - 7 114.36 €
3. Dažādi
3.1 Radio raidījums „Zaļais vilnis”
1-08/998/2008 Latvijas Radio
Pieņemt zināšanai
3.2 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana
1-08/155/2009 Vides ministrija
Piešķirt - 283 443.18 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.