Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 2- 19.01.2016 rezultāti

1. Iesniegtie projekti vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās" aktivitātē "Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un izdošana"
1.1 Žurnāls „Vides Vēstis”
1-08/1/2016 Vides Vārds
Atbalstīt
Vērtējums - 90.90 %
1.2 LOB žurnāla “Putni dabā” izdošana 2016. gadā
1-08/4/2016 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 93.90 %
1.3 „VIDES DIENA”
1-08/5/2016 Dienas Mediji
Atbalstīt
Vērtējums - 87.90 %
1.4 Laikraksts "Vidzemes Piekraste"
1-08/7/2016 Fonds Zaļai Pasaulei
Daļēji atbalstīt
Vērtējums - 53.00 %
1.5 Vesela vide – vesels cilvēks (VV-VC)
1-08/3/2016 Zaļais circenis
Atbalstīt
Vērtējums - 84.80 %
1.6 Latvija – tīra zeme (L-TZ)
1-08/2/2016 Zaļais circenis
Atbalstīt
Vērtējums - 86.40 %
1.7 Žurnāls “Vide un Mēs”
1-08/6/2016 Abavas ielejas attīstības centrs
Neatbalstīt
2. Par projektu konkursu izsludināšanu
2.1 Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām”
2.2 Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Zivju resursu aizsardzības pasākumi”
2.3 Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Vietējās vides iniciatīvas”
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.