Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 14- 03.11.2015 rezultāti

1. Vispārīgi jautājumi
1.1 Par darba kārtību
2. Projektu vadlīnijas „Multisektoriālie projekti”, aktivitātes „ Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā” projektu konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēmas kapacitātes palielināšana abinieku un rāpuļu sugu datiem
1-08/370/2015 Latgales ekoloģiskā biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 75.00 %
2.2 Reģionālais seminārs „Smaku mērījumi, kontrole, risinājumi smaku samazināšanai un monitorings Baltijas valstīs”
1-08/372/2015 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 86.00 %
2.3 VVD veiktspējas stiprināšana gaisa kvalitātes kontroles jomā
1-08/373/2015 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 81.00 %
2.4 Spēkā esošo piesārņojošo darbību atļauju izvērtējums un rekomendāciju izstrāde VVD veiktspējas stiprināšanai A un B kategorijas atļauju un to nosacījumu sagatavošanā
1-08/374/2015 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 94.00 %
2.5 Baldones novada sociāli-ekonomiskās attīstības un iedzīvotāju veselību raksturojošo datu izvērtējums
1-08/375/2015 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 69.00 %
2.6 Vides izglītības programmu izstrāde Nacionālajam botāniskajam dārzam
1-08/376/2015 Bērnu vides skola
Atbalstīt
Vērtējums - 92.00 %
2.7 Ligzdojošo putnu maršrutu uzskaišu datu ievade, analīze un attēlošana portālā Dabasdati.lv
1-08/377/2015 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 97.00 %
2.8 Licencēto makšķerēšanas vietu ietekme uz zemledus makšķernieku ieradumiem
1-08/378/2015 Vides risinājumu institūts
Atbalstīt
Vērtējums - 81.00 %
2.9 Interaktīvu materiālu un uzskates līdzekļu sagatavošana botānikas tēmu apgūšanai Latvijas Dabas muzejā
1-08/379/2015 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 92.00 %
2.10 Dabas izglītības pasākumi specifiskām mērķauditorijām Ķemeru Nacionālajā parkā
1-08/380/2015 Ķemeru nacionālā parka fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 86.00 %
2.11 Cilvēks palīdz jūrai. Pasaules Ūdens dienas izglītojošie pasākumi Ziemeļkurzemes piekrastē un Rīgā.
1-08/381/2015 Latvijas Zaļā kustība
Atbalstīt
Vērtējums - 72.00 %
2.12 Sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas atkritumu pirmapstrādes nosacījumu izstrāde to turpmākai pārstrādei, izmantojot biotehnoloģijas
1-08/382/2015 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Atbalstīt
Vērtējums - 86.00 %
2.13 Dabas aizsardzības pasākumu un aktivitāšu īstenošanā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas celšana sabiedrības iesaistīšanas un līdzdalības veicināšanai.
1-08/383/2015 Gaujas nacionālā parka fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 81.00 %
2.14 Drošības uz ūdens apmācības vides aizsardzības prasību kontrolējošo iestāžu darbiniekiem.
1-08/384/2015 Latvijas Pludmales Glābēju asociācija
Neatbalstīt
2.15 Latvijas skolēnu vides apziņas veicināšana, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas
1-08/385/2015 Latvijas Būvju informācijas modelēšanas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 58.00 %
2.16 Dabas izziņa Rēzeknes novada Lūznavas muižas parkā
1-08/386/2015 Rāznas nacionālā parka biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 61.00 %
2.17 Bijušās Slīteres valsts rezervāta administrācijas savākto dabas datu apzināšana un kataloga izveide
1-08/387/2015 Zaļā doma
Atbalstīt
Vērtējums - 72.00 %
2.18 Noteicējs "Iepazīsim nogāžu un gravu mežus” -jauns palīglīdzeklis vides izglītības nodarbībām
1-08/388/2015 Zaļā doma
Atbalstīt
Vērtējums - 83.00 %
2.19 Sabiedrības iepazīstināšana ar dabas lieguma Lubāna mitrājs bioloģisko daudzveidību
1-08/389/2015 Pie Kraujas
Atbalstīt
Vērtējums - 67.00 %
2.20 Botāniskais kods pilsētas zināšanu ekoloģijā
1-08/391/2015 Vides komunikācija
Atbalstīt
Vērtējums - 61.00 %
2.21 Vidusdaugavas reģiona dabas vērtības
1-08/392/2015 Vides iniciatīvu centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 75.00 %
2.22 Dzīvojam dabas parkā
1-08/393/2015 Abavas ielejas attīstības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 92.00 %
3. Par projektu, kurš iesniegts saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei un nacionālas nozīmes projektu īstenošanai
3.1 Radioaktīvo vielu novērtējums vidē
1-08/394/2015 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Atbalstīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.