Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 7- 02.07.2015 rezultāti

1. Iesniegtie projektu pieteikumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai"
1.1 Nemēslo mežā
1-08/240/2015 Latvijas valsts meži, AS
Atbalstīt
1.2 Latvijas vides nodokļu efektivitātes novērtējums atbilstoši OECD prasībām un to attīstības iespēju izvērtējums ES aprites ekonomikas un resursu efektivitātes politikas kontekstā
1-08/239/2015 Zaļā brīvība
Atbalstīt
1.3 Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plānu projektu 2016.-2021. gadam savstarpējās atbilstības novērtēšana un neprecizitāšu novēršana
1-08/206/2015 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
2. Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte "Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem" II kārta iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Zaļie darbi
1-08/269/2015 Balvu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"
Atbalstīt
Vērtējums - 31.00 %
2.2 ārpus rāmja
1-08/265/2015 Sporta klubs "Dinamo LAT"
Atbalstīt
Vērtējums - 27.00 %
2.3 Mēs- dabai, daba- mums
1-08/275/2015 Agolanas vidusskolas atbalsta biedrība "Spēkavots"
Atbalstīt
Vērtējums - 29.50 %
2.4 Palīdzi Zemei. Tu vari!
1-08/256/2015 Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 26.00 %
2.5 Nometnes organizēšana skolas vecuma bērniem vides izglītojošās programmas "Mēs dabā" ietvaros
1-08/253/2015 Jelgavas 2. pamatskola
Atbalstīt
Vērtējums - 29.00 %
2.6 Lillā pienene
1-08/261/2015 Sofija
Atbalstīt
Vērtējums - 26.50 %
2.7 Zaļais Burvis (Laba daba)
1-08/273/2015 jaunatnes sporta biedrība "Ielu vingrošana"
Atbalstīt
Vērtējums - 23.50 %
2.8 Nometne ’’ZAĻĀS DOMĀŠANAS NEDĒĻA’’
1-08/274/2015 Atspulgs L
Atbalstīt
Vērtējums - 26.50 %
2.9 Es vidē, vide manī -2015
1-08/264/2015 Audriņu pamatskola
Neatbalstīt
Vērtējums - 18.70 %
2.10 Šķirošanas ABC
1-08/276/2015 Indras vidusskolas atbalsta biedrība "Skola ar nākotni"
Atbalstīt
Vērtējums - 26.00 %
2.11 Radošā un izglītojošā vides nometne „Baltijas jūras sargi”
Atbalstīt
Vērtējums - 24.50 %
2.12 MUMS RŪP…
1-08/241/2015 Mēs-Staļģenes skolai
Atbalstīt
Vērtējums - 26.50 %
2.13 Es un mans Draugs
1-08/243/2015 Pāvulēni
Atbalstīt
Vērtējums - 28.50 %
2.14 Dienas nometne „Mēs Dieva dabā”
1-08/242/2015 Salgales atbalsta biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 21.00 %
2.15 Bērnu un jauniešu nometne „Meža skola II”
1-08/260/2015 Daugavas Pārupieši
Neatbalstīt
Vērtējums - 16.50 %
2.16 Nometne "Jauno dabas pētnieku skola 2015"
1-08/249/2015 Latvijas Pūču izpētes biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 31.00 %
2.17 Vides izglītības dienas nometne “ 3D – Domājošs dabas draugs”.
1-08/247/2015 Ogres sākumskola
Atbalstīt
Vērtējums - 27.00 %
2.18 MELLENE
1-08/250/2015 Mērsraga vidusskola
Neatbalstīt
Vērtējums - 16.00 %
2.19 Dabas skola
1-08/251/2015 palsmanes internātpamatskola
Atbalstīt
Vērtējums - 27.50 %
2.20 Gaujas nacionālā parka Jaunie reindžeri dodas dabā
1-08/244/2015 Gaujas nacionālā parka fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 31.00 %
2.21 Vides izglītības nometne „ 5 zaļas dienas ”
1-08/254/2015 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZR KAC)
Atbalstīt
Vērtējums - 33.00 %
2.22 Eko nometne
1-08/258/2015 Talsu pamatskola
Atbalstīt
Vērtējums - 28.00 %
2.23 4 DABAS ELEMENTI
1-08/263/2015 Grāveru pamatskola
Atbalstīt
Vērtējums - 29.00 %
2.24 Tavas pēdas zemē!
1-08/257/2015 jelgavas novad Mūzikas un mākslas skola
Atbalstīt
Vērtējums - 23.00 %
2.25 Nometne „Atklāj sevī dabas pētnieku Daugavpilī”
1-08/246/2015 Mācību centrs plus
Atbalstīt
Vērtējums - 23.50 %
2.26 Brīvbrīdis
1-08/255/2015 Jelgavas Bērnu un jauniešu centrs JUNDA
Atbalstīt
Vērtējums - 22.25 %
2.27 Iepazīsti un mācies palīdzēt!
1-08/268/2015 Stāmerienas pamatskola
Atbalstīt
Vērtējums - 21.50 %
2.28 Izzini upi
1-08/245/2015 Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 29.00 %
2.29 Vasaras superskola “Dziļāk mežā”
1-08/271/2015 Trikātas pamatskola
Atbalstīt
Vērtējums - 29.00 %
2.30 Pie dabas ar tīru sirdsapziņu!
1-08/259/2015 Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 23.50 %
2.31 EKO grams 2!
1-08/266/2015 Valmieras 2.vidusskola
Atbalstīt
Vērtējums - 27.50 %
2.32 Pēti, izzini, saglabā mūsu vidi!
1-08/278/2015 Krāslavas valsts ģimnāzija
Neatbalstīt
Vērtējums - 18.50 %
2.33 Jaunie dabas pētnieki
1-08/267/2015 SVS atbalsta fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 30.50 %
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.