Fonda konsultatīvās padomes sēdes Nr. 6- 07.05.2015 rezultāti

1. Vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana" II kārta iesniegtie projektu iesniegumi
1.1 ŪDEŅI STĀSTA
Atbalstīt
Vērtējums - 13.50 %
1.2 Atkritumu samazināšanas un dzeramā ūdens lietošanas iespēju popularizēšana sabiedrībā rallija Ātruma festivāls – rallijs „Kurzeme 2015" laikā
1-08/226/2015 Liepājas rallija komanda
Atbalstīt
Vērtējums - 18.50 %
1.3 Kopienu dārzi – vieta, kura audzēt kopīgus sapņus
1-08/227/2015 Latvijas permakultūras biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 15.00 %
1.4 Vegānisms - ar atbildību pret vidi, cilvēku un dzīvniekiem
1-08/214/2015 homo ecos:
Atbalstīt
Vērtējums - 18.67 %
1.5 Dabas zupas
1-08/237/2015 Plan-Go
Atbalstīt
Vērtējums - 13.50 %
1.6 Mediju kampaņa aplikācijas „Inspektors Fakts” popularizēšanai
1-08/210/2015 Vides fakti
Atbalstīt
Vērtējums - 24.50 %
1.7 BEIDZ LIEKI TĒRĒT RESURSUS - IR EFEKTĪVĀKS VEIDS KĀ IEGŪT
1-08/238/2015 Latvijas Būvju informācijas modelēšanas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 16.50 %
1.8 Atbildīgā patēriņa izaicinājums –“4 no 4”
1-08/234/2015 Vides Izglītības fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 21.00 %
1.9 Dabas izziņas pasākums "Piliens dabas"
1-08/230/2015 Jauniešu vētra
Atbalstīt
Vērtējums - 16.00 %
1.10 Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība meža apsaimniekošanā
1-08/232/2015 Pasaules Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 24.00 %
1.11 Kampaņa “Spoku tīkli”
1-08/233/2015 Pasaules Dabas fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 20.50 %
1.12 Vides mēnesis Latvijas Dabas muzejā. Pārtikas jautājumi vides kontekstā
1-08/211/2015 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 20.00 %
1.13 Ūdens kā dzīvības pamats
1-08/212/2015 EUROPEAN YOGA HEALING FEDERATION
Atbalstīt
Vērtējums - 13.50 %
1.14 Ieskrien mežā!
1-08/213/2015 Engures sportam
Atbalstīt
Vērtējums - 14.00 %
1.16 Atklāj putnu burvību rudenī!
1-08/224/2015 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atbalstīt
Vērtējums - 25.00 %
1.17 Kampaņa sociālajos medijos „Izvēlies zaļi!”
1-08/215/2015 Vides Vārds
Atbalstīt
Vērtējums - 22.00 %
1.18 Eko tūristi pilsētā jeb videi draudzīgs tūrisms
1-08/209/2015 Cita Rīga
Atbalstīt
Vērtējums - 14.50 %
1.19 Vides akcija ģimenēm „Padzīvosim zaļi!”
1-08/207/2015 K.P.C.J.
Atbalstīt
Vērtējums - 22.50 %
1.20 Attīstības ritenis
1-08/236/2015 ERFOLG
Atbalstīt
Vērtējums - 17.50 %
1.21 ZAĻI DZĪVOJAM
1-08/218/2015 Dienas Nākotnes fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 15.50 %
1.22 ATBILDĪGS BIZNESS
1-08/220/2015 Dienas Nākotnes fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 16.00 %
1.23 ZAĻAIS DZĪVESVEIDS
1-08/221/2015 Dienas Nākotnes fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 15.00 %
1.24 VELO DIENA
1-08/219/2015 Dienas Nākotnes fonds
Atbalstīt
Vērtējums - 14.50 %
1.25 Mūsu Zaļās Mājas!
1-08/231/2015 Jauniešu izglītības centrs
Atbalstīt
Vērtējums - 12.50 %
1.25 Apmīļo Latviju!
1-08/217/2015 Imanta Ziedoņa fonds "Viegli"
Atbalstīt
Vērtējums - 14.50 %
2. Par konkursa nolikumu projektiem
2.1 Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”
Konceptuāli atbalstīt
2.2 Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem" II kārta
Konceptuāli atbalstīt
2.3 Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijas „DABAS UN BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS AIZSARDZĪBA UN SAGLABĀŠANA” aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ( ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai” II KĀRTA
Konceptuāli atbalstīt
2.4 Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "„Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos"
Konceptuāli atbalstīt
2.5 Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē„Vietējās vides iniciatīvas”
Konceptuāli atbalstīt
2.6 Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos"
Konceptuāli atbalstīt
3. Par projektu, kurš iesniegts saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei un nacionālas nozīmes projektu īstenošanai
3.1 Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plānu projektu 2016.-2021. gadam savstarpējās atbilstības novērtēšana un neprecizitāšu novēršana
1-08/206/2015 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Konceptuāli atbalstīt
3.2 FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2015.gadā
1-08/205/2015 Vides Izglītības fonds
Konceptuāli atbalstīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.